2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GÜZ/GÜZ+BAHAR DÖNEMLERİNDE FARABİ ÖĞRENCİSİ OLMAK İSTEYEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Öğrenci Başvuru tarihleri: 4 Mart – 14 Mart 2014

Açıklamalar:

  1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Güz+Bahar dönemlerinde, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden dilediğinizde Farabi öğrencisi olabilirsiniz. (Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden sadece birini tercih edebilirsiniz.)
  2. I. ve II. öğretim ayırımı olmadan ders alabilirsiniz.
  3. Almakta olduğunuz burslarınız kesilmeden karşılıksız burs alabilirsiniz. ( Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır.)
  4. Yurtta kalan öğrenciler, yurt için yatay geçiş yapabilirler. (Barınma ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi Farabi Ofisi tarafından herhangi bir işlem yapılmamaktadır)

 

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Ön Lisans/Lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00, 
  • Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. (Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazlar.) 

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru belgelerinin tamamı bilgisayar ortamında doldurulup, çıktı alınıp, ilgili yerlere imzalatılarak Gazi Üniversitesi Farabi Ofisine belirtilen sürede şahsen teslim edilecektir.

1.Aday Öğrenci Başvuru Formu, fotoğraflı - 2 adet ( Belgeler/Giden Öğrenci Kısmından temin edebilirsiniz.Http://Farabi.Gazi.Edu.Tr/Posts/View/Title/Giden-Ogrenci-11148.)

2.Not Çizelgesi (Transkript) -2 adet (Öğrenci İşlerinden temin edebilirsiniz)

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - 2 adet

4.SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösterir belge)

5. Eğer kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veren bir bölüme başvuruyorsanız yabancı dil düzeyini gösterir belge.