Duyurular

2020-2021 ERASMUS+ KA103 VE KA107 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU VE GÖRÜŞME SAATLERİ 

PAZARTESİ: 14:30-17:00

SALI: 10:00-12:00

ÇARŞAMBA: 14:30-17:00

PERŞEMBE: 10:00-12:00

CUMA: 10:00-12:00

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLERİN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN LÜTFEN BU SAATLERE ÖZEN GÖSTERİNİZ

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2020-2021 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır. Aday hibeli öğrencilerin hibeyi alıp alamayacakları 2020 yılının yaz döneminde, Ulusal Ajans Üniversitemize hibe tahsisini yaptıktan sonra kesinleşecektir.

Erasmus + Programı kapsamında 2020-2021 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. Söz konusu ilan 2020-2021 yılları akademik arasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. 2020-2021 döneminde geçerli olacak kontenjan listesine aşağıda yer alan kontenjan tablosundan erişilebilir. Bu listede belirtilen kontenjanlar, gönderilebilecek azami öğrenci sayısını göstermektedir. Kontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilirKoordinatörlük, Ulusal Ajans Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilecek hibe sayısının tüm seçilecek öğrencilere yetmemesinin değerlendirildiği durumlarda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak katılmalarına karar verebilir.

BAŞVURU TARİHLERİ

6 Şubat 2020 – 6 Mart 2020

TANITIM TOPLANTISI: 17 Şubat 2020 Saat 14:30 – Mimar Kemaleddin Salonu / Rektörlük Binası

BAŞVURU İÇİN YAPILACAKLAR

 1. Başvurular, öncelikle https://app.erasmus.gazi.edu.tr/tr/user/login  adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır.
 2. Hotmail veya Outlook tabanlı e-posta adresleriyle kesinlikle üye olmayınız. Gerekiyorsa yeni bir gmail hesabı açınız.
 3. Transkript notunuzu belgeyi fakülteden aldıktan sonra sisteme yazınız. OİBS sisteminde görünen not farklı olabilmektedir.
 4. Dil belgesi teslim edilecekse üzerinde yazan notun on-line başvuru formuna girilmesi gerekmektedir. 
 5. Online başvuru çıktısı, fakülte/enstitü onaylı transkript ve varsa dil belgesi, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü / Değişim Programları Birimine teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü / Dış ilişkiler Ofisi Merkez Kampüs Rektörlük Binası Arka Girişte yer almaktadır.

YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER

Erasmus İngilizce Sınavı Tarihi: 13 Mart 2020 Cuma Günü - Saat: 14:00

Yeri: Gölbaşı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu (Sınava Giriş Salonları Sınav öncesinde internetten duyurulacaktır)

Gazi Eğitim Fakültesi’nin Fransızca, Almanca ve Arapça öğretmenliği bölümlerinin sınavları kendi bölümlerinde yapılacaktır. Tarihler daha sonra duyurulacaktır.

Başvuru yapan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli (sınav sonucu verenler girmek zorunda değildir) ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır. Gazi Eğitim Fakültesi yabancı dil öğretmenliği öğrencileri için baraj 85 puandır.

Erasmus Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır.

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, KPDS (son 5 yıl), ÜDS  (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. (Gazi Üniversitesi daha fazla öğrencinin programdan yararlanabilmesi amacıyla öğrencilere bir akademik dönem hibe aktarmaktadır.) Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir. 
 • İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır. 
 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfın ilk dönemi bitince ve transkript oluşunca hareketlilikten faydalanmak için başvuru yapılabilir.)
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarının kontrol etmesi çok önemlidir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini ve ders uyumluluklarını kontrol etmeleri, Erasmus bölüm koordinatörlerine danışarak incelemeleri gereklidir.
 • Kazandıktan sonra tercih değişikliği yapılamayacağından tercihlerinizi yaparken dikkatli olmanız önem taşımaktadır.
 • Gazi Üniversitesi tarafından Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.
 • Başvurulacak üniversitenin son başvuru tarihini takip etmek ve gerekli belgeleri hazırlayıp zamanında başvuru yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Öğrencilerin başvurularının akabinde karşı üniversiteye kabul edilmemelerinden koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.
 • Erasmus hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrencilerin vazgeçme süresi sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir haftadır. Bu süre bittikten sonra vazgeçen öğrencilerin bir sonraki yapacakları başvuru puanlarından -10 puan kesinti yapılır.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
 • Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.
 • Öğrencilerin puan sıralaması, anabilim dalı / bölüm / fakültelere / enstitülere /yüksekokullara ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içerisinde yapılır.
 • Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus değişim programından yararlanılamaz:

1. Doktora yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencilerinin doktora yeterlik sınavına girmeleri gereken son dönem,

2. Tez önerisi savunmasının yapılacağı son dönem,

3. Programın azami süresinin son dönemi

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez dönemi içinde gideceklerse, enstitüye tez önerilerini vermiş olmalılardır. Tezlerinin başlığı, çalışma konusu, ÖİBS'de kayıtlı olmalıdır. Tez konusu ve başlığı belli olmayan öğrenciler tez döneminde programdan yararlanamazlar.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2020/2021 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.

Üniversitemizin öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

 ÖNEMLİ UYARI!!!!

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

HİBELER:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

HİBE HESAPLAMA

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 70 ‘i ödenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. 

ÖZEL KOŞULLAR:

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır. Tüm öğrenciler azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır. İlk yarıyıl gidenler ikinci yarıyıla hibesiz olarak uzatabilirler.

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden koordinatörlük ile iletişime geçerek, bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.  
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir.

Özel İhtiyaç Desteği ile İlgili olarak Ulusal Ajans’ın 2019 sözleşme dönemi için yayınladığı Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda yer alan ifadeler aşağıdaki gibidir:  

 

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Özel İhtiyaç Desteği hibe başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

Başvuru formunda, özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Özel İhtiyaç Desteği başvuruları öğrenci/personelin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle ilgili bilgi vermek ve bunların yurtdışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu açıklamak zorundadır.

Yükseköğretim kurumları başvuru formlarının doğru ve tam olmasını sağlamakla görevlidir ve öğrenci/personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından yapılmalıdır.

Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Program Rehberi’nin Özel İhtiyaç Desteği başlığı ile Hibe Sözleşmesi “II.2. Gerçekleşen Masrafların Hesaplanması” Maddesinde yer alan düzenlemelere bakılmalıdır.

Özel İhtiyaç Desteği’ne ilişkin bilgi ve belgelerle bu desteğe ihtiyaç duyanlara yönelik diğer ilave destek ve imkânlar (örneğin engellilere yönelik ilave puan ve ek hibe imkânları) ( yükseköğretim kurumunun internet sitesinde duyurulmalı ayrıca başvuru formunda engellilik ve özel ihtiyaç desteği gereksinimini soran bir bölüm olmalıdır.

 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır. 

DİKKAT! Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin (azami 5 tercih) Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır. 

KONTENJAN TABLOSU: 2020-2021 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kontenjan Tablosu