Duyurular

Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği sonuç listesinde belirlenen teşvik puanlarına ilgili öğretim elemanlarınca yapılan itirazlara ilişkin, Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listelerinin ekte belirtilen şekilde kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca İtirazlara ilişkin komisyonumuzun vermiş olduğu kararlar kesindir.

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

 

Not-1:  Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listelerinde belirtilen kadro unvanları Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca ilgili öğretim elemanın teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınarak belirlenmiştir.

 

Not-2: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 10. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca teşvik ödemelerinin ilgili öğretim elemanın teşvik puanı ve kadro unvanı esas alınarak Şubat ayının 15 (on beş)'inden itibaren 12 (on iki) ay süreyle her ayın onbeşinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Not-3: Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesinde teşvik puanı 30 puanın altında yer öğretim elemanlarının bilgilerine yer verilmemiştir.

 

 

İlgili Kesin Sonuç Listesine ulaşmak için Akademik Teşvik Kesin Sonuç Listesi 2017