1. Bilişim Teknolojileri Dergisi

 2. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

 3. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

 4. Gazi Akademik Bakış Dergisi 

 5. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

 6. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

 7. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi

 8. Gazi Medical Journal

 9. Gazi Türkiyat Dergisi

 10. GSF Sanat ve Tasarım Dergisi

 11. Hukuk Fakültesi Dergisi

 12. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

 13. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

 14. Yeni Medya Dergisi

 15. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi

 16. Politeknik Dergisi

 17. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

 18. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

 19. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

 20. Akademik Sanat Dergisi

 21. Gazi University Journal of Science www.gujs.gazi.edu.tr

 22. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation http://www.gujsa.gazi.edu.tr/

 23. Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning http://www.gujsb.gazi.edu.tr/

 24. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji www.gujsc.gazi.edu.tr