Bilge Kağan'ın Tahta Oturuşunun 1300. Yılı Ve Orhun Anıtları Sempozyumu - Gazi Üniversitesi