1. Bilişim Teknolojileri Dergisi

 2. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

 3. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

 4. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

 5. Fen Bilimleri Dergisi

 6. Gazi Akademik Bakış Dergisi 

 7. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

 8. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

 9. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi

 10. Gazi Medical Journal

 11. Gazi Türkiyat Dergisi

 12. GSF Sanat ve Tasarım Dergisi

 13. Hukuk Fakültesi Dergisi

 14. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

 15. İİBF Ekonomik Yaklaşım Dergisi

 16. İletişim Fakültesi Dergisi

 17. Koop-Mer Dergisi

 18. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi

 19. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi

 20. Politeknik Dergisi

 21. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

 22. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

 23. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

 24. Akademik Sanat Dergisi

 25. Gazi University Journal of Science www.gujs.gazi.edu.tr

 26. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation http://www.gujsa.gazi.edu.tr/

 27. Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning http://www.gujsb.gazi.edu.tr/

 28. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji www.gujsc.gazi.edu.tr