Scientific Journals

 

 1. Bilişim Teknolojileri Dergisi - Journal of IT Technology

 2. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - Faculty of Dentistry Journal

 3. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi - Journal of Industrial Arts Education

 4. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational and Community Studies

 5. Fen Bilimleri Dergisi - Journal of Science

 6. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - Journal of Gazi Physical Education and Sports Science

 7. Gazi Akademik Bakış Dergisi - Journal of Gazi Overview Academic

 8. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi - Journal of Gazi Education Faculty

 9. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi - Journal of Gazi Health Sciences

 10. Gazi Medical Journal - Gazi Medical Journal

 11. Gazi Türkiyat Dergisi - Gazi Turkic Journal

 12. GSF Sanat ve Tasarım Dergisi - Journal of Faculty of Fine Arts and Design

 13. Hukuk Fakültesi Dergisi - Faculty of Law Journal

 14. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Journal of Economics and Administrative Sciences

 15. İİBF Ekonomik Yaklaşım Dergisi - Journal of Economic Perspectives

 16. İletişim Fakültesi Dergisi - Faculty of Communication Journal

 17. Koop-Mer Dergisi - Coop-Mer Journal

 18. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi - Journal of Vocational Education

 19. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - Faculty of Engineering and Architecture Magazine

 20. Politeknik Dergisi - Polytechnic Journal

 21. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi - Commerce and Tourism Education Faculty Journal

 22. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi - Journal of Turkish Educational Sciences

 23. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi - Research Journal of Turkish Culture and Haci Bektas Veli

 24. Akademik Sanat Dergisi - Journal of Academic Art

 25. Gazi University Journal of Science www.gujs.gazi.edu.tr

 26. University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation http://www.gujsa.gazi.edu.tr/

 27. Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning http://www.gujsb.gazi.edu.tr/

 28. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji www.gujsc.gazi.edu.tr