KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Katkı payı ve öğrenim ücreti tahsilâtı, 22  Şubat - 1 Mart 2013 tarihleri arasında tüm HALKBANK şubelerinden öğrenci numarası ile yapılabilecektir. (Lisansüstü öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini 25 Şubat 2013 tarihinden itibaren ödeyebileceklerdir.)

 BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

Program süresini dolduran birinci öğretim öğrencileri, katkı paylarını ekli listede belirtilen miktarlarda yatıracaklardır

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

Tüm ikinci öğretim öğrencileri ekli listede belirtilen öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

2012-2013 güz dönemi sonu itibarı ile % 10’a giren öğrenciler Mart ayı içerisinde belirlenecek ve iadeleri yapılacaktır.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER

Lisansüstü öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretlerinin tahsilâtı 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayacaktır.

 Katkı payı ve öğrenim ücretlerini görmek için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

25-27  Şubat 2013

DERS KAYITLARI

28  Şubat - 1 Mart 2013

DANIŞMAN ONAYLARI

4  MART 2013

DERSLERİN BAŞLAMASI

14-15  MART 2013

DERS EKLEME BIRAKMA

 

DERS ALMA İŞLEMLERİ İÇİN ÖNEMLİ NOT

2012-2013 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ders alma işlemleri Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişen hükümleri uyarınca yapılacaktır. Söz konusu değişikliğe ilişkin eski ve yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.  

  

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞEN HÜKÜMLER

 

ESKİ

MADDE 13 – (2) Ders geçme esası uygulanan fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. Ders alma sırasında aşağıda belirtilen sınırlamalar dikkate alınır:

c) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

YENİ

MADDE 13 – (2) Ders geçme esası uygulanan fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. Ancak, danışmanın onayıyla tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden sadece biri, bir kez ertelenebilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 2/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

ESKİ

MADDE 14 – (1) Öğrenci, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

YENİ

MADDE 14- (1) Öğrenci, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 2/5’ini aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

ESKİ

MADDE 22- (1) Bütünleme sınavları, sadece yıllık program uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde dönem sonunda başarısız olan öğrencilere uygulanır.

YENİ

MADDE 22- (1) Bütünleme sınavları, dönem sonunda başarısız olan öğrencilere uygulanır.