Doğumunun 880’inci Yıl Dönümünde Nizâmî Gencevî Konferansı Düzenlendi
06 Nisan 2021 16:26

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesinin düzenlediği Salı Konferanslarının 10’uncusu “Doğumunun 880’inci Yıl Dönümünde Nizâmî Gencevî” adıyla gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç ile Azerbaycan Mingeçevir Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Şahin Bayramov tarafından yapıldı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bekir Buluç, Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizâmî Gencevî’nin doğumunun 880’inci yılı nedeniyle kardeş ülke Azerbaycan’da 2021’in Nizâmî Gencevî yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı. Nizâmî Gencevî’nin Dünya edebiyatında da önemli bir şahsiyet olduğuna değinen Prof. Dr. Buluç, “ Nizâmî Gencevî, Leyla ile Mecnun’u mesnevi nazım şeklinde ilk kez kaleme alan kişidir. Farsça olarak kaleme aldığı şiirlerinde insan ve insan tabiatının güzelliğini, insana saygının önemini ifade eden temalar işlemiştir. Sevgiyi, hürriyeti yüceltmiş; vatan, toprak ve hayat gibi kavramların önemli olduğuna eserlerinde vurgu yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Rektör Dr. Bayramov ise Dağlık Karabağ Savaşı’nda Ermenistan saldırısına karşı Azerbaycan’a destek veren Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Rektör Dr. Bayramov, Üniversitemizle, Mingeçevir Devlet Üniversitesi olarak yaptıkları iş birliklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Çeltik “Nizâmî’nin Ferhat ile Şirin’i”, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vusala Musalı “Nizâmî Gencevî Mesnevilerinin Manchester ve Berlin Nüshalarındaki Minyatürler Üzerine”, Mingeçevir Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esmira Cafarova “Nizâmî Gencevî’nin Eserlerinde Toleranslık ve Çok Kültürlülük Fikirleri”, Mingeçevir Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mayıl İsmalov ise “Nizâmî Gencevî’nin Zengin Edebi Mirası: Doğu Araştırmalarından Örnekler” konulu sunum yaptı.