Faaliyet Raporu

Merkezler, faaliyetlerine ve çalışma planlarına ilişkin, her yılın Haziran ve Aralık aylarında Merkezler Koordinasyon Komisyonuna faaliyet raporu sunarlar. Faaliyet Raporunun içeriği ve değerlendirmede kullanılacak kriterler ve ağırlıkları Komisyon tarafından belirlenir. Faaliyet raporlarının değerlendirilmesinde,

  1. Yapılan faaliyetlerin Merkez amaçlarına uygun olması,
  2. Bir önceki raporda belirtilen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği,
  3. Üniversitenin akademik ortamına katkısı kriterleri kullanılır.

Komisyon, faaliyet raporlarının değerlendirilmesi neticesinde kuruluş amacına uygun faaliyet göstermediği saptanan merkezleri uyarır. Yönetim kurulunda belirlenen çalışma planına riayet edilmediğinin veya merkezin çalışamaz hale geldiğinin tesbiti halinde merkez müdürü Rektör tarafından görevden alınır. İkinci kez müdürün görevden alınmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde Rektör tarafından merkez kapatılır.