Gazi Eğitim’den Yeni Bir AB Projesi
01 Nisan 2019 12:06

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının ortaklarından biri olduğu ‘Erken Çocukluk Eğitiminde (0-6 yaş) Çocuğun Gelişim Potansiyelinin Desteklenmesi (Edu B612)’ (KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA201-Strategic Partnerships for school education Erasmus + “018-1-IT02-KA201-048515 Edu B612 Accompanying the Potential of Development in Early Education 0- 6”) başlıklı proje İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Europole (İtalya) koordinatörlüğünde yürütülen projenin ortakları arasında üniversitemizin yanı sıra Castilla y León Özerk Hükümeti Eğitim Bölümü (İspanya), Panevezys Bölge Eğitim Merkezi (Litvanya) ve eğitsel oyunlar üreten bir firma olan Clementoni Ldt. (İtalya) yer alıyor.

Projeye ayrıca Üniversitemiz Uygulama Anaokulunun da bulunduğu 12 kurum gönüllü olarak destek veriyor. Proje ile 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için Avrupa düzeyinde transfer edilebilir, en güncel nöro-psiko-pedagojik teorilere dayalı, yenilikçi bir eğitim modeli (Edu B612) geliştirmek ve modelin geçerliliğini test etmek amaçlanıyor.

Edu B612 modeli, motive edici bir yaklaşımı benimsemesinin yanı sıra yeteneklerine bakılmaksızın çocukların eğitim sürecine dâhil edilmesini kapsıyor. Teorik altyapısı Vygotsky, Piaget, yapılandırmacılık ve eş-yapılandırmacılığa dayanan Edu B612 modeli kapsamında diller atölyesi, üretim ve düşünme atölyesi ile sosyo-duygusal alan atölyesi olmak üzere üç makro atölye geliştirilecek.

01 Eylül 2018 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 36 aylık bir süreci kapsayacak model çerçevesinde;

* Yeni bir erken çocukluk eğitimi modeli (Edu B612) geliştirilip, bilimsel geçerliliği test edilecek.

* Edu B612 modelinde kullanılacak eğitsel materyaller geliştirilecek.

* Erken çocukluk eğitimi alanında uluslararası bir uzmanlar ve kurumlar ağı oluşturmak suretiyle alanın paydaşları arasında yakın işbirliği teşvik edilecek.

* Modeli uygulayacak öğretmenlerin eğitiminde kullanılmak üzere bir öğretmen eğitim programı hazırlanacak.

* Avrupa ülkeleri kapsamında karar verici merciler için 0-6 yaş grubunda denenmiş eğitsel modeller ve yaklaşımlar üzerine bir yönetmelik (White Book) hazırlanacak.

Ayrıca projenin Avrupa düzeyinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, Edu B612 modeli ve araştırma bulguları, çeşitli bilimsel yayınlar ve konferanslar aracılığıyla eğitim camiasıyla paylaşılacak. Yaygınlaştırma kapsamında ilki Türkiye’de 2020, ikincisi ise İtalya’da 2021 yılında olmak üzere iki uluslararası konferans düzenlenecek. Bunlara ek olarak, proje kapsamında üretilen tüm eğitim materyalleri proje web sayfası üzerinden eğitimcilerin erişimine açık olacak. Diğer yandan eğitimciler için bir materyal seti oluşturulacak ve sette proje kapsamında oluşturulan atölye faaliyetleri yer alacak. Proje web sayfası proje bitimini takip eden beş yıl süreyle kullanıma açık tutulacak. Proje web sayfasına http://edu-b612.europole.org/tr adresinden ulaşılabilir.

Proje Ekibi

Prof. Dr. Esra Ömeroğlu, Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Ümit Deniz, Araştırmacı

Doç. Dr. Saide Özbey (Gazi Uygulama Anaokulu Müdürü), Araştırmacı

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Tüfekci Akcan, Araştırmacı

Arş. Gör. Nafia Kübra Karakaya, Araştırmacı