Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 31 Ekim Cuma günü “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı”na ilişkin işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirilecektir.
 
Protokol, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda, saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan tarafından imzalanacaktır. 
 
Protokol özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerinin sağlanması; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, özel eğitim okul ve kurumlarının zihinsel engelliler sınıf öğretmeni ihtiyacının karşılanması ve özel eğitim hizmetlerinde niteliğin arttırılmasına yönelik olarak uygulamaya konulacaktır. Protokolle “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı”na ilişkin Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliğinin esas ve usullerini belirlemek amaçlanmaktadır.
 
Protokol, zihinsel engelliler sınıf öğretmeni ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Gazi Üniversitesi tarafından 1500 adayı yetiştirmek amacıyla Ankara ilinde açılacak “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı”nı kapsamaktadır. Gerektiğinde uygulama eğitimi, Ankara ili dışındaki illerde de yapılabilecektir.