11.05.2012 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınav Soruları ve Cevapları

Şube Müdürü Kitapçığı ve Cevapları

Ayniyat Saymanı Kitapçığı ve Cevapları

Şef Kitapçığı ve Cevapları (A grubu)

Şef Kitapçığı ve Cevapları (B grubu)

Memur kitapçığı ve Cevapları (A grubu)

Memur kitapçığı ve Cevapları (B grubu)

NOT: Sınava ilişkin itirazlar 18.05.2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak olup belirtilen tarihden sonraki itirazlar kabul edilmeyecektir.