Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı - Gazi Üniversitesi
Duyurular

 2018 Nisan ayında düzenlenecek olan Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı kapsamında başvurular  1-15 Mart 2018 tarihleri arasında kabul edilecek olup,kamuda çalışanların başvurularını bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerine,özel kurumlarda çalışan veya çalışmayanların ise başvuru evrakları ile birlikte Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi D Blok 2. Kat Hemodiyaliz Ünitesine yapmaları gerekmektedir.

 

 

  DİYALİZ EĞİTİMİ BAŞVURU BELGELERİ                                                                                    

1)Başvuru dilekçesi                                                                                                                     

2) Personel tarafından doldurulacak ve bağlı olduğu kurum amirince onaylanacak Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu,                                          

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özelde  çalışan personel için, ilgili kurum amirince onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri,                                           

4) Herhangi bir resmî ve özel kuruluşta çalışmayan personel için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin örneği,                                   

5) Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı.   

   

Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu