Komisyonlar ve Kurullar

Koordinatörlükler

 

 1. Eğitim - Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

 2. Akademik Yayınlar ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

 3. Ankara Açıköğretim İl Sınav Koordinatörlüğü

 4. BELTEK Projesi Koordinatörlüğü

 5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı HPCC Sistemlerinden Sorumlu Koordinatörlük

 6. Doktora Sonrası Araştırma Programı Uygulama (DOSAP) Koordinatörlüğü

 7. Gölbaşı Yerleşkesi Koordinatörlüğü

 8. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavları Koordinatörlüğü

 9. SRC Koordinatörlüğü

 

Komisyonlar

 1. Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu

 2. Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu İtiraz Kurulu

 3. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 4. Bilimsel Araştırma Projeleri Birim Komisyonu

 5. Buluş Değerlendirme Komisyonu

 6. Eğitim-Öğretim Komisyonu

 7. Engelli Danışma Birimi Komisyonu

 8. Etik Komisyonu

 9. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşlemleri Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu

 10. Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu

 11. Gazi'nin Şehitleri Proje Komisyonu

 12. Merkez Kütüphane Komisyonu

 13. Merkez Yayın Komisyonu

 14. Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu

 15. Üniversitemiz ile Diğer Kamu Kurumları Arasındaki Protokollerin İncelenmesi ve Düzenlenmesi Komisyonu

 16. Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Takip Komisyonu

 17. Çevre Yönetimi Komisyonu

 18. Teknoloji Fakültesi Yayın Komisyonu

 19. Cami Planlaması ve Tasarımı Projesi-Diyanet İşleri Başkanlığı ve Üniversitemiz arasında imzalanan ikili işbirliği

 20. Rektörlük Tarihi Binasındaki Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci Arşivinin Taşınıp Yerine Kuluçka Merkezi Düzenlenmesine İlişkin Komisyon

 21. Üniversitemiz Ana Kampüs Bitişiğinde Tamamlanan; Ofis, Derslik, Yönetim, Laboratuvar, Konservatuvar ve Konferans Merkezi İle Polatlı’da Bulunan İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binalarında Gerekli Tahsisin Yapılmasına İlişkin Komisyon

 22. Üniversitemiz Ana Yerleşkesinde Bulunan Cami İnşaatının, Eski Kız Öğrenci Misafirhanesinin, Halen Fen/Edebiyat Fakültelerinin Ortak Kullandığı Ofis Yönetim Binasının ve Serhat Mahallesinde Bulunan AMATEM Binasının Kullanılabilirlik Durumlarının Tespitine İlişkin Komisyon

 23. Üniversitemiz Eski Atış Poligonunda Güneş/Rüzgar Enerji Santrali Kurulabilirliği ve Üniversitemiz Binalarında Kompansasyon ve Paratoner Varlığının Tespitine Yönelik Komisyon

 24. Üniversitemiz Rektörlüğü Olarak Kullanılan Tarihi Binanın Restorasyon İşlerine Yönelik Komisyon

 25. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası Yapım İşi Komisyonu

 26. Üniversitemiz Yeni Konservatuvar Binasının Mimari ve Elektronik Akustik Problemlerine Yönelik Komisyon

 27. Üniversitemize ait arazilerde, olası mekansal planlamaların değerlendirilmesi, avam/detay projelerinin ve yerleşim planlarının uygulamaya alınması konularında,

 

Kurullar

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 2. Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu

 3. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 4. Sendika Kurum İdari Kurulu

 5. TÖMER Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu

 6. YÖK 5(İ) Dersleri İçin "Eğitim ve Sınav Koordinatörü"