Kurul ve Komisyonlar - Koordinatörlükler

Kurul ve Komisyonlar

 1. Üniversite Senatosu

 2. Üniversite Yönetim Kurulu

 3. Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik, Yenilikçilik Kurulu (Gazi BEST)

 4. Danışma Kurulu

 5. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

 6. Strateji Geliştirme Kurulu

 7. Kalite Komisyonu

 8. İç Kontrol Koordinasyon Grubu

 9. Risk izleme ve Yönlendirme Komisyonu

 10. Etik Komisyonu

 

Koordinatörlükler 

 1. Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü

 2. Araştırma-Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü

 3. Sosyal İşler Kurum Koordinatörlüğü

 4. Yerleşkeler Kurum Koordinatörlüğü