Merkez Kuruluş Aşamaları Formu
 1. YÖK Ölçütlerine uygun olarak Araştırma ve Uygulama Merkezi açma önerisinin hazırlanması.

  1. Detaylı gerekçenin yazılması.

  2. Başka kurumlarla işbirliği gerektiriyor ise protokol hazırlanması.

  3. Özet Başvuru Formunun doldurulması.

  4. Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişleri (Örnek Özgeçmiş Formu).

  5. Taslak yönetmeliğin hazırlanması.

 2. Başvurunun üst yazı ile Rektörlüğe sunulması.

 3. Rektörün önerisi ile başvurunun senatoda görüşülmesi.

 4. Senato tarafından onaylanan önerinin YÖK onayına sunulması.

 5. YÖK tarafından onaylanan yönetmeliğin yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmesi.

 6. Merkez yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanması.

 7. Merkezin kurulması ve Merkez Müdürünün Rektör tarafından atanması.

 8. Merkez yönetim kurulu üyelerinin belirlenerek Rektörlük onayına sunulması.

 9. Rektör tarafından onaylanan atamaların Merkez Müdürü, üyeler ve ilgili birime yazılı olarak bildirilmesi.

YÖK ÖLÇÜTLERİ

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2019147

 

ÖZET BAŞVURU FORMU

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41242/uygulama_merkezleri/93198c48-7f70-4a41-be8b-25fdbb81aa63

 

ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ FORMU

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41242/ornekozgecmis/b99e6f4f-38ed-432b-8780-bb14f9fab0a1