Mevlana Değişim Programı 2018/2019 Akademik Yıl Başvuruları - Gazi Üniversitesi
Duyurular

2018-2019 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

Başvuru Koşulları:

 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.

 2. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.

 3. Öğrenciler %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktır.

 4. KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.

 5. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.

 6. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.

 7. Web sitemizde ismi yer almamış üniversitelerin yazılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

 8. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

 9. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.

 10. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

 11. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

 12. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.

 13. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.

 14. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.

 15. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

 16. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

 17. Değerlendirmeye girebilmek için dil puanın 100 üzerinden en az 50 olması gerekmektedir.

 Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

 1. İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/ “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

 2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.  

 3. Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini getirmeleri (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb.) gerekmektedir.  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen 14 Ocak 2015 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

 http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf  

YADEM tarafından gerçekleştirilen sınavların onaylı sonuç belgeleri kabul edilmektedir.

İlgili dil puanının “Aday Öğrenci Başvuru Formuna” işlenmiş olması gerekmektedir.

 1. Başvuran öğrencilerden yabancı dil seviyesini gösteren belgeyi Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne getirmeleri istenecektir. Dil puanı olmayan öğrenciler için İngilizce dil sınavının Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılması planlanmaktadır. Dil sınavı ile ilgili duyuru daha sonra ilan edilecektir. Öğrenciler ilanları takip etmekle yükümlüdür.

 2. Gazi Eğitim Fakültesinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Edebiyat Fakültesinin Batı Dilleri ve Edebiyatları, Rus Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde okuyan öğrencilerden alanlarına ait dil seviyesini gösteren belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen dillere yönelik sınavlar  ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri bölüm başkanlıkları tarafından ayrıca duyurulacaktır. İlgili duyuruları bölümünüzden takip etmeniz gerekmektedir. Öğrenciler ilanları takip etmekle yükümlüdür.

 3. Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür

 4. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir

 5. Yapılacak seçim 2017-2018 Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.

 6. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2017-2018 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.

 7. Başvuru için gerekli olan belgeler 5 Şubat 2018- 26 Şubat 2018 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

       

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı

 2. Onaylı Transkript

 3. Varsa Yabancı Dil Belgesi

 

 

 

 

 

 

Önemli Bilgilendirme

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü” onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

                                                                          Seçim Takvimi

Değişim İlanlarının Duyurulması ve Başvuruların alınması

5 Şubat 2018 – 26 Şubat 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

26 Şubat 2018

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e iletilmesi

16 Mart 2018

 

2018/2019 Öğrenci Değişim Başvuru Liste

Burslar

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize gelecek olan öğrencilere aylık 900,00 TL burs ödenecektir.

Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Aylık burs miktarı belirtilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Değişim Programı Başvuru Kriterleri