Misyon - Vizyon - Gazi Üniversitesi
Misyon - Vizyon

Misyon

Üniversitemiz Gazi'nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi'nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.

Değerler - Hedefler

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,

  • Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,

  • Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, Akademik ve etik değerlere sahip,

  • Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,

  • Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan,

  • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurumdur.