Etkinlikler

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından Program Yeterlilikleri ve Ders Tanımlama Formu Hazırlık Süreci Çalıştayı düzenlenecektir. Eğitimler Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Program Yeterlilikleri Alt Çalışma Grubu tarafından verilecektir. Çalıştaya Üniversitemiz ön lisans/lisans/lisansüstü program eğitim komisyonu başkan ve bir komisyon üyesi davetlidir.

 

Mimar Kemaleddin Salonu

Saat

İçerik

09.30-09.45

Açılış Konuşması, Prof.Dr. Çiğdem GÜLDÜR

Eğitim Öğretim ve Dışı ilişkiler Kurum Koordinatörü, Eğitim Komisyonu Program Yeterlilikleri Alt Çalışma Grubu Üyesi

09.45-10.30

Kuramsal Sunum, Prof.Dr. Melek ÇAKMAK

Eğitim Komisyonu Program Yeterlilikleri Alt Çalışma Grubu Üyesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

10.30-10.45

Kahve Arası

10.45-11.30

Ders Tanımlama Formu Hazırlama Süreci, Prof.Dr. Çiğdem GÜLDÜR, Prof.Dr. Timur AYDEMİR

Eğitim Komisyonu Program Yeterlilikleri Alt Çalışma Grubu Üyeleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri

11.30-12.15

Ders Tanımlama Formu Hazırlama Sürecine İlişkin Örnek Sunumları,

Prof.Dr. Nilüfer DARENDELİLER, Prof.Dr. Timur AYDEMİR

Eğitim Komisyonu Program Yeterlilikleri Alt Çalışma Grubu Üyeleri, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri

12.15-13.30

Öğle Arası

Gazi Kültür Merkezi

Saat 

İçerik

13.30-14.15

Program Yeterliliklerine İlişkin Örnek Sunumları,

Prof.Dr. Semra GÜVEN ve Doç.Dr. Şaban ÇETİN

Eğitim Komisyonu Program Yeterlilikleri Alt Çalışma Grubu Üyeleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri

14.15-14.30

Kahve Arası

14.30-17.00

Grup Çalışmaları

17.00-17.30

Genel Değerlendirme ve Kapanış

 

Not: Eğitim programının ikinci bölümünde yer alan çalıştay için her birim sorumlusunun mutlaka kendi programlarına ait program yeterlilikleri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. Program sonunda bütün katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir.