Tarihçe

Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma yolunda ışığını gençlerden alması gereğinin bilinci ile eğitime yönelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı üzerine 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi için dönemin önde gelen mimarlarından projeler alınmıştır. Açılan yarışmada "Birinci Ulusal Mimarlık Akımı”nın öncülerinden Mimar Kemaleddin’in başarılı bulunan projesi sonrasında kısa sürede Ankara’nın merkezinde muhteşem bir yapıya tesis edilmiş ve "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adıyla açılmıştır. Günümüzde Gazi Üniveritesi'nin Rektörlük merkezi olarak kullanılan binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’nün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiş ve bu isimle uzun yıllar hizmet vermiştir.

 

 

1976 yılında isim değişikliği sonrası “Gazi Eğitim Enstitüsü” olarak anılan Enstitü, 1982 yılında 2809 sayılı kanunla “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur. Gazi Üniversitesi’nin temelini oluşturan gelenekte Gazi Eğitim kadar, kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de büyük rol oynamıştır. Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksekokul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayılar her geçen yıl hızla artmıştır.

Gazi Üniversitesi bugün 20 fakültesi, 3 yüksekokulu, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 6 meslek yüksekokulu, 56 araştırma merkezi ve 7 enstitüsü ile adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaraşır bir yükseköğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir.

Üniversitede, Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik, Mimarlık, Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Turizm, Spor Bilimleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro gibi çok çeşitli alanlarda eğitim verilmektedir.  Yurdun dört bir yanından gelen 79 bin 434 öğrenciye eğitim öğretim verilen Gazi Üniversitesi; Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen 2 bin 54 yabancı uyruklu öğrencisi ile de ülkemizin yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitesidir. Gazi Üniversitesi, açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 26 bin 567 öğrencisi ile sadece kendi öğretim elemanı ihtiyacını değil, diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılayan uluslararası standartta bir yükseköğretim kurumudur.

Ankara’nın merkezinde bulunan bir şehir üniversitesi olarak Gazi Üniversitesi’nin fakülte ve yüksekokulların yoğunluk gösterdiği merkez yerleşkesi dışında, Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı, Çankaya, Ostim, Polatlı ve Kahramankazan’da da yerleşkeleri vardır.

Toplam 81 bin 488 öğrenci, 3 bin 736 öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya standartlarını yakalamış bir üniversitedir. Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan, mühendisliğe, spordan, ormancılığa, tıptan, eczacılığa, diş hekimliğinden, edebiyata, iktisattan, bankacılığa kadar birçok alanda eğitim veren Gazi, Türkiye'nin en çok fakülte ve yüksekokula sahip üniversitesidir.

Türkiye’nin kalkınmasında, gelişmesinde; genç nesillerin akademik ve teknolojik birikiminde önemli rol üstlenen Gazi Üniversitesi eğitimdeki başarısını hem ulusal hem uluslararası alanda kanıtlamıştır. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında birçok alanda ilk 500 içinde yer alan Gazi Üniversitesi, öğrencilerine, öğretim elemanlarına, idari personeline ve mezunlarına kazandırdığı “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” ilkesini, kalitesinden ve çizgisinden ödün vermeden sürdürmektedir.