Duyurular

 

28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca 19.03.2014 tarihinde uygun görülerek yürürlüğü giren Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde bazı değişikliklerin yapılmasına dair Üniversitemiz Senatosunun 26.01.2017 tarih ve 2017/23 sayılı kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür.

Söz konusu yönerge için Tıklayınız...