Üniversitemizin Bosna-Hersek, Kosova, Haiti ve Fildişi Sahili ile ERASMUS Hareketlilik Projesi Başvurusu Kabul Edildi
28 Ağustos 2019 10:10

Erasmus+ dönemine geçişle birlikte Erasmus Programı tüm dünyaya açılmış, bu sayede sadece Avrupa ülkeleri ile değil diğer dünya ülkeleriyle de Erasmus hareketliliği yapmak mümkün olmuştur. Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü de “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan bu ülkelerle Erasmus Programını başlatabilmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütmüş; Şubat 2019’da Avrupa Komisyonu’na proje başvurusunda bulunmuştur. Avrupa Komisyonu’nun Ortak Ülkeler ile hareketlilik projesi için ayırmış olduğu kısıtlı bütçeye rağmen; birimimiz yaptığı başvuru ile Fildişi Sahili, Haiti, Bosna Hersek ve Kosova ülkeleri ile hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmıştır. Bu sayede Türkiye'de ilk defa üniversitemiz Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus hareketliliği gerçekleştirecektir.

 

 

Fildişi Sahili-Felix Houphouet Boigny Üniversitesi ile Eczacılık ve Tıp alanlarında yürütülecek proje Avrupa Sağlık Sisteminin önemli pratiklerinin Fildişi Sahili’nde uygulamaya geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan uzun yıllar doğal afetler ve salgın hastalıklarla mücadele etmiş ve eğitim alanında yeterli gelişmeyi gösterememiş Haiti’deki Haiti Open Üniversitesi ile Gazi Eğitim Fakültemizin sürdüreceği proje, söz konusu ülkenin yetişmiş insan kaynağı sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.

2019-2020 akademik yılında hak kazanılan bu ülkeler ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmek mümkün olacak; ayrıca Erasmus projesi kapsamında bu ülkelerden gelecek olan öğrenci ve personelin de hibesi Üniversitemiz tarafından sağlanacaktır.