Yönergeler

Genel Sekreterlik

Gazi Üniversitesi Yazışma Usul Ve Esasları İle İmza Yetkileri Ve Yetki Devri Yönergesi 

 

Personel Dairesi Başkanlığı

 Yükseköğretim Kanunu 37. Madde Kapsamındaki Görevlendirmelere Ait Esaslar

Yeni - Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

  Eski - Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

 Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanlarının 4691 Sayılı Yasa Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirmelerine ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Esasları

 Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi (Ders Görevlendirme Formları için Tıklayınız)

 

Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı

 Beslenme Birimi Yönergesi

⇒  Kültür Yönergesi

 Öğrenci Danışma Merkezi Yönergesi

 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

 Spor Birimi Yönergesi

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 Politikalar, Yönergeler, İlkeler, Kanunlar

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 Kütüphane Yönergesi

 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 Mevzuat

(Kanunlar, Yönetmelikler)

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

⇒  Mevzuat

(Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yönetmelikler, Tebliğler ve Sirkülerler, Bakanlar Kurulu Kararları, Usul ve Esaslar, Rehberler, Yönergeler)

 

İç Denetim Birim Başkanlığı

⇒  Mevzuat