Rektör

Rektör Yardımcıları

Rektör Danışmanları

Gazi Üniversitesi Senatosu

Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu

Gazi Üniversitesi İdari Birimler Yönetimi

Dr. M. Savaş BAYINDIR Genel Sekreter
Dr. Rıdvan BAYIRLI Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Hüseyin GÜMÜŞ Genel Sekreter Yardımcısı
Niyazi ÇEVİK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Av. Osman ÖZATA Hukuk Müşavirliği
Hasan Basri ULUCAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tünsel CANATALI Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanlığı
Dilaver YAR Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Mehmet SALTAN Personel Daire Başkanlıği
Eftal TURAN Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Nertan SAVAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İsa DİNÇTÜRK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Adnan Tahir ÖZYEŞİL Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Gazi Üniversitesi Denetim Birimi Yönetimi

Levent Bakır - İç Denetim Birim Başkanlığı