GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM
2020- 2021 Akademik Yılı Takvimi
2020-2021 GÜZ YARIYILI
17-28 Ağustos 2020 Önlisans ve lisans programlarına özel öğrenci başvuruları
17-28 Ağustos 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara misafir öğrenci başvuruları
29 Ağustos-2 Eylül 2020 (Elektronik) 31 Ağustos-4 Eylül 2020 Üniversiteye merkezi sınavla yerleşenlerin ilk kayıtları ( http://kilavuz.gazi.edu.tr/? )
21-22 Eylül 2020 Yurtdışından kabul edilen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kayıtları
25 Eylül 2020 Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların ilanı
28 Eylül 2020 Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programların yeterlik sınavının I. oturumu (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
29 Eylül 2020 Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerine yönelik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
30 Eylül 2020 Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programların yeterlik sınavının II. oturumu (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
30 Eylül 2020 Türkçe öğretim yapan programlara yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı ( http://tomer.gazi.edu.tr/ )
1 Ekim 2020 Hazırlık eğitimi için seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
1-2 Ekim 2020 Lisansüstü programlara yerleşenlerin kayıtları
1-2 Ekim 2020 Önlisans ve lisans eğitimi için kabul edilen özel ve önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimi için kabul edilen misafir öğrenci kayıtları
1-4 Ekim 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları [Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 1 Ekim 2020 günü saat 8:30’da başlayıp 4 Ekim 2020 günü saat 23:59’da sona erecektir. Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapacaklardır.)]
5 Ekim 2020 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
5-7 Ekim 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin etkileşimli danışman onayları
5-7 Ekim 2020 Yeni kayıt olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)
8 Ekim 2020 Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
15-16 Ekim 2020 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları
19-20 Ekim 2020 Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)
29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi)
10 Kasım 2020 Atatürk’ün ölüm yıldönümü
7-31 Aralık 2020 Doktora yeterlik sınavları
10 Aralık 2020 Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayıyla dersten çekilmeleri
21-25 Aralık 2020 Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilanı
25 Aralık 2020 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilan edilmesi
31 Aralık 2020 Önlisans programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve koşullarının ÖİDB tarafından ilan edilmesinin son günü
1 Ocak 2021 Yılbaşı tatili
4-15 Ocak 2021 Önlisans ve lisans eğitimi için özel öğrenci başvuruları
4-15 Ocak 2021 Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için misafir öğrenci başvuruları
4-15 Ocak 2021 Bahar yarıyılı lisansüstü başvuruları (yurtdışından kabul edilecek öğrenciler dâhil)
11-13 Ocak 2021 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması
15 Ocak 2021 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze Hazırlık ve Tez Çalışması dersleri hariç)
18-29 Ocak 2021 Dönem sonu sınavları
25 Ocak 2021 Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların ilanı
1-3 Şubat 2021 Lisansüstü programlara yerleşen adayların kayıtları
7 Şubat 2021 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
8-9 Şubat 2021 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
9-11 Şubat 2021 Mezuniyet için en çok üç dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav başvuruları
11-15 Şubat 2021 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları [Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 8:30’da başlayıp 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapacaklardır.)]
11-15 Şubat 2021 Önlisans ve lisans eğitimi için kabul edilen özel öğrenci ve önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimi için kabul edilen misafir öğrenci kayıtları
12 Şubat 2021 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
16-17 Şubat 2021 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etkileşimli danışman onayları
22 Şubat 2021 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
22-24 Şubat 2021 Yeni kayıt olan lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)
24-26 Şubat 2021 Mezuniyet için en çok üç dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları
25 Şubat 2021 Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
4-5 Mart 2021 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları
8-9 Mart 2021 Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)
8-9 Mart 2021 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
17 Mart 2021 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı
26 Mart 2021 Ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
30 Nisan 2021 Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayıyla dersten çekilmesi
23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü
3-28 Mayıs 2021 Doktora yeterlik sınavları
3 Mayıs-4 Haziran 2021 2021-2022 güz yarıyılı lisansüstü başvuruları
10-14 Mayıs 2021 Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilan edilmesi
12 Mayıs 2021 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilanı
13-15 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı (12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi)
19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
31 Mayıs-2 Haziran 2021 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması
4 Haziran 2021 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze Hazırlık ve Tez Çalışması dersleri hariç)
14-25 Haziran 2021 Dönem sonu sınavları
25 Haziran 2021 Çift ana dal ve yan dal programlarının başvuru koşulları ve tarihi ile kontenjanlarının ilanı
28 Haziran-8 Ağustos 2021 Yurtdışından önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için başvurular
30 Haziran 2021 Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların ilanı
4 Temmuz 2021 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü
5 Temmuz 2021 2021-2022 eğitim öğretim yılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ve koşullarının ilanının son günü
8-9 Temmuz 2021 Yaz okulu kayıt ve danışman onayları
12 Temmuz 2021 YAZ OKULU DERSLERİNİN BAŞLAMASI
12-30 Temmuz 2021 2021-2022 eğitim öğretim yılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
14 Temmuz 2021 Yaz okulu ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilanının son günü
15 Temmuz 2021 Demokrasi ve Millî Birlik Günü
20-23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı (19 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi)
9 Ağustos-16 Ağustos 2021 Çift ana dal ve yan dal başvuruları
16 Ağustos 2021 2020-2021 eğitim öğretim yılı önlisans, lisans ve lisansüstü programların kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
20 Ağustos 2021 Yurtdışından önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının ilanı
20 Ağustos 2021 YAZ OKULU DERSLERİNİN SON GÜNÜ
23-27 Ağustos 2021 Yaz okulu final sınavları
30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2021 Çift ana dal ve yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı