GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2019-2020 GÜZ YARIYILI
1-23 Ağustos 2019 Önlisans ve lisans eğitimi için özel ve misafir öğrenci başvuruları
11-14 Ağustos 2019 Kurban Bayramı (10 Ağustos Kurban Bayramı Arefesi)
19-23 Ağustos 2019 Üniversiteye merkezi olarak yerleşenlerin ilk kayıtları http://kilavuz.gazi.edu.tr/
19-23 Ağustos 2019 Lisansüstü programlara yerleşenlerin kayıtları
20 Ağustos 2019 Yurtdışından önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının ilanı
21 Ağustos 2019 Önlisans, lisans ve lisansüstü programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
29 Ağustos 2019 Güz yarıyılında açılacak derslerin ve şubelerin ilgili birimlerce ÖİBS ye girilmesi ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına (ÖİDB) iletilmesi için son gün
30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı
2 Eylül 2019 Çift ana dal/yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı
2-3 Eylül 2019 Yurtdışından kabul edilen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin kayıtları
4-6 Eylül 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav başvurusu
6 Eylül 2019 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
9-12 Eylül 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları
13 Eylül 2019 Ders Tanımlama Formlarının program başkanlıklarınca ÖİBS ye yüklenmesinin son günü
16 Eylül 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav notlarının girilmesinin son günü
16 Eylül 2019 Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim öğretim yapan programlar için yeterlik sınavının I. oturumu (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
17 Eylül 2019 Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerine yönelik olarak yeni kayıt yaptıran öğrenciler için seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
18 Eylül 2019 Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim öğretim yapan programlar için yeterlik sınavının II. oturumu (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
18 Eylül 2019 Türkçe eğitim yapan programlara yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı (http://tomer.gazi.edu.tr/)
18-20 Eylül 2019 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
19 Eylül 2019 Hazırlık eğitimi için seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
16-20 Eylül 2019 Lisansüstü eğitim için özel ve misafir öğrenci başvuruları
19 - 22 Eylül 2019 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları [Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 19 Eylül 2019 günü saat 8:30'da başlayıp 22 Eylül 2019 günü saat 23 :59'da sona erecektir. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapacaklardır.)]
20-25 Eylül 2019 Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimi için kabul edilen özel ve misafir öğrenci kayıtları
23 Eylül 2019 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
23-25 Eylül 2019 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin etkileşimli danışman onayları
23-25 Eylül 2019 Yeni kayıt olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)
25 Eylül 2019 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı
26 Eylül 2019 Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
1 Ekim 2019 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin ÖİDB ye bildirilmesinin son günü
3-4 Ekim 2019 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları
7-8 Ekim 2019 Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman birlikte)
18 Ekim 2019 Ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Pazartesi Cumhuriyet Bayramı arefesi)
10 Kasım 2019 Atatürk ün ölüm yıldönümü
28 Kasım 2019 Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayıyla dersten çekilmesi
2-13 Aralık 2019 Bahar yarıyılı lisansüstü başvuruları (yurtdışından kabul edilecek öğrenciler dâhil)
2-31 Aralık 2019 Doktora yeterlik sınavları
9-13 Aralık 2019 Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilan edilmesi
12 Aralık 2019-10 Ocak 2020 Önlisans ve lisans eğitimi için özel ve misafir öğrenci başvuruları
13 Aralık 2019 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilan edilmesi
17 Aralık 2019 Lisansüstü başvurusu kabul edilenlerin ilanı
25-27 Aralık 2019 Lisansüstü programlara öğrenci kabul değerlendirmeleri
26-31 Aralık 2019 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması
27 Aralık 2019 Önlisans programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve koşullarının ÖİDB tarafından ilan edilmesinin son günü
31 Aralık 2019 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze Hazırlık ve Tez Çalışması dersleri hariç)
1 Ocak 2020 Yılbaşı Tatili