GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2019-2020 BAHAR YARIYILI
2-3 Ocak 2020 Lisansüstü programlara giriş değerlendirme sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi
6-17 Ocak 2020 Dönem sonu sınavları
9 Ocak 2020 Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların ilan edilmesi
13 Ocak 2020 Bahar yarıyılında açılacak derslerin ve şubelerin ilgili birimlerce ÖİBS'ye girilmesi ve ÖİDB'ye iletilmesi için son gün
20-21 Ocak 2020 Lisansüstü programlara yerleşenlerin kayıtları
22-23 Ocak 2020 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularının alınması
26 Ocak 2020 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
27-31 Ocak 2020 Lisansüstü eğitim için özel ve misafir öğrenci başvuruları
29 Ocak 2020 Dönem sonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB ye gönderilmesinin son günü
29 Ocak 2020 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
30 Ocak 2020 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi
31 Ocak 2020 Ders Tanımlama Formlarının program başkanlıklarınca ÖİBS ye yüklenmesinin son günü
31 Ocak-7 şubat 2020 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav başvurusu
6-7; 10-11 şubat 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimi için kabul edilen özel ve misafir öğrenci kayıtları
6-9 Şubat 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları [Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 6 Şubat 2020 günü saat 8:30'da başlayıp 9 Şubat 2020 günü saat 23 :59'da sona erecektir. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapacaklardır.)]
10 Şubat 2020 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
10-12 Şubat 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etkileşimli danışman onayları
10-12 Şubat 2020 Yeni kayıt olan lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)
12-14 Şubat 2020 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları
13 Şubat 2020 Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
18 Şubat 2020 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin ÖİDB ye bildirilmesinin son günü
19 Şubat 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav notlarının girilmesinin son günü
20-21 Şubat 2020 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanıyla etkileşimli ders kayıtları
24-25 Şubat 2020 Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)
24-25 Şubat 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
4 Mart 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı
10 Mart 2020 Ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
13-30 Nisan 2020 2020-2021 güz yarıyılı lisansüstü başvuruları
17 Nisan 2020 Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayıyla dersten çekilmesi
23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
27-30 Nisan 2020 Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilan edilmesi
1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü
4 Mayıs 2020 Lisansüstü başvurusu kabul edilenlerin ilanı
4 Mayıs 2020 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilan edilmesi
4-29 Mayıs 2020 Doktora yeterlik sınavları
6-8 Mayıs 2020 Lisansüstü programlara öğrenci kabul değerlendirmeleri
14-15 Mayıs 2020 Lisansüstü programlara giriş değerlendirme sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi
18-22 Mayıs 2020 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması
19 Mayıs 2020 Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
20 Mayıs 2020 Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların ilan edilmesi
22 Mayıs 2020 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze Hazırlık ve Tez Çalışması dersleri hariç)
24-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı(23 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi)
1 Haziran 2020 Yaz okulunda açılacak derslerin ilgili birim tarafından ÖİDB ye bildirimi için son gün
1-12 Haziran 2020 Dönem sonu sınavları
19 Haziran 2020 Çift ana dal/yan dal programlarının başvuru koşulları ve tarihi ile kontenjanlarının ilanı
21 Haziran 2020 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
22 Haziran-l Ağustos 2020 Yurtdışından önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için kabul edilecek adayların başvuruları
24-26 Haziran 2020 Yaz okulu kayıt ve danışman onayları
29 Haziran 2020 YAZ OKULU DERSLERİNİN BAŞLAMASI
1 Temmuz 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve koşullarının ilan edilmesinin son günü
1 Temmuz 2020 Dönem sonu/yılsonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB ye gönderilmesinin son günü
10 Temmuz 2020 Yaz okulu ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
13-23 Temmuz 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Millî Birlik Günü
31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı (30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi)
7 Ağustos 2020 YAZ OKULU DERSLERİNİN SON GÜNÜ
10-14 Ağustos 2020 Yaz okulu final sınavları
15 Ağustos 2020 Yurtdışından önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının ilanı
18 Ağustos 2020 Yaz okulu final notlarının ÖİBS ye girilmesi için son gün
19 Ağustos 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
19-21 Ağustos 2020 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav başvurusu
24-27 Ağustos 2020 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları
30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2020 Çift ana dal/yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı
2-4 Eylül 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
9 Eylül 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı