GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2018-2019 BAHAR YARIYILI
7-11 Ocak 2019 Bahar yarıyılı lisansüstü başvuruları (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç) [Başvurular İNTERNET üzerinden yapılacaktır.]
7-18 Ocak 2019 Dönem sonu sınavları
18 Ocak 2019 Lisansüstü başvurularının ilanı ve Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi
7-25 Ocak 2019 Lisansüstü öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları (Araştırma Görevlileri için)
14 Ocak 2019 Bahar yarıyılında açılacak ders ve şubelerin ÖBS’ye girilmesi için son gün
21-23 Ocak 2019 Lisansüstü programlara giriş sınavları (Tezsiz programlar hariç)
23-24 Ocak 2019 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularının alınması
25 Ocak 2019 Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi
27 Ocak 2019 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
29 Ocak 2019 Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
29 Ocak-3 Şubat 2019 Lisansüstü programların güz yarıyılı bütünleme sınavları*
30 Ocak 2019 Dönem sonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü
30 Ocak 2019 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
30-31 Ocak 2019 Lisansüstü programları kazananların kesin kayıtları
31 Ocak 2019 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi
1 Şubat 2019 Ders Tanımlama Formlarının program başkanlıklarınca ÖBS’ye yüklenmesinin son günü
1-8 Şubat 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınavları başvurusu
7-8 Şubat 2019 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin DERS KAYITLARI [Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.)]
7-8 Şubat 2019 Lisansüstü özel öğrencilik başvuruları ve kayıtları (Üniversite içi ve Üniversite dışı)
11 Şubat 2019 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
11-12 Şubat 2019 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin danışman onayları
11-16 Şubat 2019 Yeni kayıt olan lisansüstü öğrenciler için uyum programı (Anabilim dalları tarafından yapılacaktır.)
14 Şubat 2019 Öğrencilerin mazeretli kayıtlar için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
18-21 Şubat 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınavları
19 Şubat 2019 Kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin ÖİDB’ye bildirilmesinin son günü
25-26 Şubat 2019 Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları
1-29 Mart 2019 Doktora yeterlilik sınavları için ilgili Enstitülere başvurular
8 Mart 2019 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
12 Mart 2019 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
19 Nisan 2019 Danışman onayıyla dersten çekilme tarihi
23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
29 Nisan-3 Mayıs 2019 Dönem sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilan edilmesi
1 Mayıs 2019 Emek ve Dayanışma Günü
2-31 Mayıs 2019 Doktora yeterlilik sınavlarının yapılması
3 Mayıs 2019 Mazeret sınavı tarihinin akademik birimlerce ilan edilmesi (Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi kapsamında mazereti kabul edilen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için)
19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
20-24 Mayıs 2019 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından duyurulması
20-24 Mayıs 2019 2019-2020 güz yarıyılı lisansüstü başvuruları
24 Mayıs 2019 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)
29 Mayıs 2019 Lisansüstü başvurularının Enstitü Müdürlükleri tarafından ilanı ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi
3 Haziran 2019 Yaz okulunda açılacak derslerin ilgili birim tarafından ÖİDB’ye bildirimi için son gün
4-7 Haziran 2019 Arife ve Ramazan Bayramı
10-20 Haziran 2019 Dönem sonu sınavları
12-14 Haziran 2019 Lisansüstü programlara giriş sınavları (Tezsiz programlar hariç)
18 Haziran 2019 Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi
21 Haziran 2019 Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazananların ve kesin kayıt tarihlerinin ilan edilmesi
21 Haziran 2019 Çift ana dal/yan dal programlarının başvuru koşulları ve tarihi ile kontenjanlarının ilan edilmesinin son günü
24 Haziran-26 Temmuz 2019 Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuruları
30 Haziran 2019 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
1 Temmuz 2019 Lisans programları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjan ve koşullarının ilan edilmesinin son günü
1-2 Temmuz 2019 Yaz okulu ön kayıtları
2 Temmuz 2019 Yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan yaz okulu derslerinin ÖİDB tarafından kapatılması
3 Temmuz 2019 Yarıyıl/yılsonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB’ye gönderilmesinin son günü
4-5 Temmuz 2019 Yaz okulu kesin kayıt ve danışman onayları
8 Temmuz 2019 YAZ OKULU DERSLERİNİN BAŞLAMASI
15 Temmuz 2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16-26 Temmuz 2019 Lisans programları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
9 Ağustos 2019 Yurtdışından önlisans ve lisans eğitimi için başvuran öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının ilanı
10-14 Ağustos 2019 Arife ve Kurban Bayramı
21 Ağustos 2019 Lisans programları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
23 Ağustos 2019 YAZ OKULU DERSLERİNİN SON GÜNÜ
26-29 Ağustos 2019 Yaz okulu sonu sınavları
30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı
2 Eylül 2019 Çift ana dal/yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı
3 Eylül 2019 Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün
*Senatomuzun 27/12/2018 tarih ve 2018/132 sayılı kararıyla Akademik Takvim’e eklenmiştir.