Gazi Üniversitesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2018-2019 GÜZ YARIYILI
1-17 Ağustos 2018 Lisansüstü öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları (Araştırma Görevlileri için)
1-17 Ağustos 2018 Özel ve Misafir Öğrenci başvuruları
19-31 Ağustos 2018 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınavları başvurusu (resmi tatil günleri hariç olmak üzere ve mesai saatleri içinde)
20-24 Ağustos 2018 Arife ve Kurban Bayramı
27 Ağustos 2018 Güz yarıyılında açılacak ders ve şubelerin ÖBS’ye girilmesi için son gün
30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı
3-5 Eylül 2018 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleşen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt)
3-7 Eylül 2018 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayan öğrencilerin kayıtları)
7 Eylül 2018 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
10-13 Eylül 2018 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınavları
13-14 Eylül 2018 Yurtdışından kabul edilen önlisans ve lisans öğrencilerinin ilk kayıtları
17 Eylül 2018 Ders Tanımlama Formu’nun ÖBS’ye yüklenmesinin son günü
17 Eylül 2018 (I. Oturum) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim öğretim yapan programlar için yeterlilik sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
18 Eylül 2018 Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerine yönelik olarak yeni kayıt öğrenciler için seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
19 Eylül 2018 (II. Oturum) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim öğretim yapan programlar için yeterlilik sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
19 Eylül 2018 Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı (TÖMER’de yapılacaktır.)
20 - 21 Eylül 2018 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin DERS KAYITLARI [Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.)]
20-21 Eylül 2018 Hazırlık eğitimi için Seviye Tespit Sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
20-21 Eylül 2018 Lisansüstü özel öğrencilik başvuru ve kayıtları (Üniversite içi ve Üniversite dışı)
24 Eylül 2018 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
24-25 Eylül 2018 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin danışman onayları
24-28 Eylül 2018 Yeni kayıt olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için uyum haftası (İlgili birimlerce düzenlenecektir.)
27 Eylül 2018 Öğrencilerin mazeretli kayıtlar için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
1-31 Ekim 2018 Doktora öğrencilerinin yeterlilik sınavları için ilgili Enstitülere başvuruları
2 Ekim 2018 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
2 Ekim 2018 Kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin ÖİDB’ye bildirilmesinin son günü
4-5 Ekim 2018 Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları
24 Ekim 2018 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım 2018 Atatürk'ün ölüm yıldönümü
29 Kasım 2018 Danışman onayıyla dersten çekilme tarihi
3-31 Aralık 2018 Doktora yeterlilik sınavlarının yapılması
10-14 Aralık 2018 Dönem sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilanı
12 Aralık 2018 Bahar yarıyılında açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dâhil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)
14 Aralık 2018 Mazeret sınavı tarihinin akademik birimlerce ilan edilmesi (Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi kapsamında mazereti kabul edilen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için)
28 Aralık 2018 Önlisans programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjan ve koşullarının ÖİDB tarafından ilan edilmesinin son günü
31 Aralık 2018 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından duyurulmasının son günü
31 Aralık 2018 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)
1 Ocak 2019 Yılbaşı tatili
7-18 Ocak 2019 Dönem sonu sınavları
27 Ocak 2019 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
30 Ocak 2019 Dönem sonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü