GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM
2019-2020 Pandemi Dönemi Akademik Takvimi
2019-2020 BAHAR YARIYILI
10 Şubat 2020 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
10-12 Şubat 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etkileşimli danışman onayları
10-12 Şubat 2020 Yeni kayıt olan lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)
12-14 Şubat 2020 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları
13 Şubat 2020 Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
18 Şubat 2020 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin ÖİDB ye bildirilmesinin son günü
19 Şubat 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav notlarının girilmesinin son günü
20-21 Şubat 2020 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanıyla etkileşimli ders kayıtları
24-25 Şubat 2020 Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)
24-25 Şubat 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
4 Mart 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı
30 Mart 2020 Önlisans ve lisans programlarında Uzaktan Öğretim derslerinin başlaması
6 Nisan 2020 Lisansüstü programlarında Uzaktan Öğretim derslerinin başlaması
23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
24 Nisan 2020 Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayıyla dersten çekilmesi
1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü
4-7 Haziran 2020 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması
19 Mayıs 2020 Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
24-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı
27-30 Mayıs 2020 Uzaktan öğretim derslerinin dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilan edilmesi
7 Haziran 2020 Uzaktan Öğretim derslerinin SON GÜNÜ
8-19 Haziran 2020 Uzaktan Öğretim dersleri için dönem sonu sınavları
19 Haziran 2020 Yoğunlaştırılmış Yaz Öğretiminde açılacak derslerin ilgili birim tarafından ÖİDB’ye bildirimi için son gün
19 Haziran 2020 Çift ana dal/yan dal programlarının başvuru koşulları ve tarihi ile kontenjanlarının ilanı
22 Haziran 2020 Yoğunlaştırılmış Yaz Öğretiminin başlaması
22 Haziran-1 Ağustos 2020 Yurtdışından önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için kabul edilecek adayların başvuruları
28 Haziran 2020 Uzaktan Öğretim dersleri için dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
1 Temmuz 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve koşullarının ilan edilmesinin son günü
3 Temmuz 2020 Uzaktan Öğretim Dönem sonu/yılsonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB’ye gönderilmesinin son günü
13-23 Temmuz 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
13 Temmuz-22 Eylül 2020 2020-2021 güz yarıyılı lisansüstü başvuruları
15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Millî Birlik Günü
18 Temmuz 2020 Yoğunlaştırılmış Yaz Öğretimi derslerinin son günü
20-24 Temmuz 2020 Yoğunlaştırılmış Yaz Öğretimi dönem sonu sınavları
28 Temmuz 2020 Yaz Öğretimi dönem sonu notlarının ÖİBS’ye girilmesi için son gün
31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı (30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi)
4-7 Ağustos 2020 Pandemi dönemi önlisans ve lisans bütünleme sınavları
12 Ağustos 2020 Pandemi dönemi önlisans ve lisans bütünleme sınav notlarının ÖİBS’ye girilmesi için son gün
15 Ağustos 2020 Yurtdışından önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim için başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının ilanı
17 Ağustos 2020 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav başvuruları
19 Ağustos 2020 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
26-28 Ağustos 2020 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları
30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2020 Çift ana dal/yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı
01-18 Eylül 2020 Doktora yeterlik sınavları
2-4 Eylül 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
9 Eylül 2020 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı
Üniversitemiz Senatosunun 02.07.2020 tarih ve 09(dokuz) sayılı toplantısında alınan 2020/62 nolu kararına göre Lisansüstü başvuru tarihleri güncellenmiştir. Lisansüstü süreçle ilgili diğer iş ve işlemlere ait takvim 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilecektir.