Bilgi toplumunu oluşturan unsurların her biri açısından ‘üniversite’, merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü bilgi toplumu, bilimsel çalışmalar aracılığıyla bilgi üretimini, üretilen bilginin eğitim-öğretim yoluyla öğrencilere ve toplumun diğer kesimlerine aktarılmasını, bilişim teknolojileri aracılığıyla yaygınlaştırılmasını, en nihayetinde toplum hayatının her alanında verimlilik artışı sağlayan yeniliklere dönüştürülmesini gerektirir.

Gazi Üniversitesi olarak en büyük görevimiz bilgi üretimine katkıda bulunmak; yetiştirdiğimiz ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, patent ofisi vs. gibi birimlerimiz aracılığıyla bilginin toplumumuza yayılmasını sağlamak ve toplumsal yaşamımızın farklı alanlarında karşılaşılan sorunlara çözümler üretmektir. Bunun da ötesinde dünyada yaşanan değişim ve dönüşümleri, tabiri caizse ‘büyük resimde’ ortaya çıkan yapı değişikliklerini tespit ederek Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasına katkı yapmaktır.

Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasına katkı yapmak ana düşüncesi etrafında Gazi’nin bütün renkleriyle, bütün sesleriyle el ele vermesini en büyük ayrıcalığımız; vazgeçilmez sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

PROF. DR. İBRAHİM USLAN
Gazi Üniversitesi Rektörü

Fotoğraflar
Rektör'ün Mesajı
Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal toprakların aziz milletimize vatan kılınması için her türlü fedakârlıkta bulunan bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 18 Mart Şehitleri Anma Gününü kutluyorum. ...
Videolar