Kurum Dışı Etkinlikler

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KOSTUSEM) tarafından yürütülecek olan eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi  ev sahipliğinde Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliği ile "Aşık Veysel" konulu şiir yarışmasının düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliği ile "Aşık Veysel" konulu ses çalgı ve beste yarışmasının düzenlemesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliği ile "Aşık Veysel" konulu Uluslararası Bilim, Sanat ve Toplumda Aşıklık Geleneği Sempozyumu'nun düzenlemesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

11-12 Aralık 2023 tarihlerinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Beşevler Yerleşkesi 100. Yıl Konferans Salonunda yüz yüze yapılacak olan "Cumhuriyetin 100. Yılında Ulusal İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi  Dekanlığı  tarafından  26.04.2024-27.04.2024  tarihlerinde gerçekleştirilmesi  planlanan,  "İlahiyat Öğrencileri Kongresi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri"  kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yayın hayatına başlayan ve Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) sayı halinde yayımlanacak olan "Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASBAD)"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen ve Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) organize edilen “XIV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Güzel  Sanatlar  Fakültesi  tarafından  Cumhuriyetimizin  100.  Yılı kapsamında, 27 Aralık 2023 tarihinde "İzmir ve Cumhuriyet" konulu Ulusal Katılımlı Çevrim İçi Sergi" gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Abdullah Gül Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsi  lisansüstü programlarına 20 Kasım 2023-19 Ocak 2024 tarihleri arasında öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi’nce 27 Aralık 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan “Workshop on Functional Materials Science and Engineering 2023” etkinliğine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 23.02.2024 – 24.02.2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uyuşturucu Madde Sempozyumu’na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden  "Communicata" isimli bilimsel dergi Mart-2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  emekli  öğretim  üyesi  ve  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi  Eski  Dekanı  Prof.Dr.Celal Göle'ye takdim edilmek üzere hazırlanması planlanan armağana katkıda bulunmak isteyen akademisyenler  01.06.2024  tarihine  kadar  çalışmalarını   celalgoleyearmagan@gmail.com adresine gönderebilirler. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 5 Aralık 2023 Salı günü saat 09.30'da Bilişim ve Teknoloji Hukuku Konferansları kapsamında Spor Hukuku Çalışmaları Derneği ortaklığında "E-Spor Hukuku Semineri" düzenlenecektir. Seminer ASBÜ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslara ait ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı tarafından çıkarılan Kare Dergisi Aralık 2024 sayısı ''Tarih Boyunca Türk - Ermeni Etkileşimi'' konusu ile özel sayısını çıkarmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyetin 100. Yılında Lisansüstü Hemşirelik Araştırma Sempozyumu-Geçmişten Günümüze" başlıklı sempozyum düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde 2'ncisi düzenlenecek olan "Uyuşturucuyla Mücadelede Hukukun Rolü" adlı sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 13.12.2023 tarihinde düzenlenecek "Cumhuriyetin 100. Yılında Dil, Eğitim ve Kültür Politikaları" paneli hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ulaştırma  Denizcilik  ve  Haberleşme  Araştırmaları  Merkezi  (UDHAM)  Başkanlığı  olarak üniversite  öğrencilerine  yönelik  "Ulaşan  ve  Erişen  Türkiye  2053  Üniversiteler  Arası  Fikir  Yarışması" başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ev sahipliğinde 4 Aralık 2023 Pazartesi günü düzenlenecek olan etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi tarafından 15-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ICETOL konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  tarafından 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da  çevrim içi olarak "Yönetim Becerileri" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından 31.12.2023 tarihinde düzenlenecek olan ‘'Cumhuriyetin 100. yılında Uluslararası Çevrim İçi İç Mimari Proje Sergisi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayın hayatına devam eden  "Art Time" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan ERIH PLUS'a kabul edilmiştir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Eğitim, Bilim, Sosyal ve Kültürel Araştırma ve Uygulama Derneği'nce ortaklaşa olarak 25-26 Aralık 2023 tarihlerinde "100. Yılında Cumhuriyet ve Çanakkale" temasıyla yüz yüze gerçekleştirilecek olan Sosyal Bilimler Sempozyumu'na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi kongre, sempozyum, tatil, kültürel ve sportif etkinlikler için uygun fiyat ve yüksek kalite anlayışı ile tüm üniversitelerimizin hizmetine devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye  dışında  yapılacak  Türk  diline  dair  eğitim,  sınav  ve belgelendirme  faaliyetleri Yunus  Emre  Vakfı  tarafından  gerçekleştirilmekte olup, TYS  yılda  üç  defa  yurt  dışındaki  sınav merkezleri ile yurt içinde düzenlenmektedir.  Sınav 13 Ocak 2024'de yapılacak olup, başvuru tarihleri 20 Kasım-17 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Su  Yönetimi  Enstitüsü  koordinatörlüğünde,  Türkiye,  Fas,  Hollanda  ve Mısır'dan kurumların  oluşturduğu  konsorsiyum  tarafından  yürütülen  ve      H2020  Food  Systems  and  Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen "Cross-Border Climate Vulnerabilities and  Remote  Impacts  of  Food  Systems  of  the  EU,  Turkey  and  Africa:  Trade,  Climate  Risk  and Adaptation  (CREATE)"  adlı  projenin  kapanış  toplantısı  ve  Paydaş  Çalıştayı    28 Kasım 2023 Salı günü  10.00-17.30  saatleri  arasında  Ankara Üniversitesi  100.Yıl Salonunda düzenlenecektir. 

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi tarafından MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği'ne uygun  olarak yürütülen Doktora  Tez Desteği Programı başvuruları başlamıştır. 2024 yılı itibariyle 9. dönemine giren program kapsamında 25 adet doktora tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 35.000₺ olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN için bir kitap (armağan) çıkarılması planlanmakta olup, katkıda bulunmak için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ; 11-12 Aralık 2023 tarihlerinde yapılması planlanan "Ulusal Müvekkil Danışmanlığı Yarışması" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı tarafından 2 Aralık 2023 Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek olan bilim insanlarının deneyimlerinin paylaşmasına imkân sağlayacak "Uluslararası Kanser ve Kök Hücre Sempozyumu" (International Symposium Cancer and Stem Cell) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nün ev sahipliğinde 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü tarafından 11-12 Aralık 2023 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan "Ege University I. International Audiology Symposium: Multidisciplinary Approach To Vestibular Diagnosis And Assessment (Hybrid)" isimli uluslararası odyoloji sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) iş birliğiyle 26 Aralık 2023 Salı günü 14.00-17.00 saatleri arasında Üniversitenin Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilecek olan Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödül Töreni hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi koordinatörlüğünde; Yaşar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Transilvania University of Brasov (Romanya), HOGENT University of Applied Sciences and Arts (Belçika), Sofia University St. Kliment Ohridski, The Czech University of Applied Sciences and Arts Prague (Çekya) ve Universidad San Jorge (İspanya) ile birlikte 21-22 Mayıs 2024 tarihlerinde “International Conference on Inclusive Education in Multicultural Classrooms” isimli uluslararası konferans düzenlenecektir. Konferansın ana teması “Sosyal Bilimlerde Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik” olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile mezunlar arasında etkili bir iletişim ağı kurmak, iş birliği olanaklarını geliştirmek, mezunları ilgili duyurulardan, etkinliklerden ve çalışmalardan haberdar etmek, mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek amacıyla "Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi" mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı tarafından 2 Aralık 2023 Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek olan bilim insanlarının deneyimlerinin paylaşmasına imkân sağlayacak "Uluslararası Kanser ve Kök Hücre Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Su  Yönetimi  Enstitüsü  koordinatörlüğünde,  Türkiye,  Fas,  Hollanda  ve Mısır'dan kurumların  oluşturduğu  konsorsiyum  tarafından  yürütülen  ve      H2020  Food  Systems  and  Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen "Cross-Border Climate Vulnerabilities and  Remote  Impacts  of  Food  Systems  of  the  EU,  Turkey  and  Africa:  Trade,  Climate  Risk  and Adaptation  (CREATE)"  adlı  projenin  kapanış toplantısı  ve  Paydaş Çalıştayı  28  Aralık  2023 tarihinde 10.00-17.30 saatleri arasında Üniversitenin 100.Yıl Salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi tarafından "Tıp Tarihi ve Etik Farkındalık Konferansları Dizisi" planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara'da Matematik Bölümü bulunan üniversitelerin 2006 yılından başlayarak ortak organizasyonu olarak düzenlediği ulusal nitelikte bir sempozyum olan "15. Ankara Matematik Günleri" isimli bilimsel toplantı dizisinin 15. Etkinliği 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Ocak 2024 Dönemi uzaktan eğitim (çevrim içi) yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Bakırçay Üniversitesinde düzenlenecek olan ''Genç Akademisyen ve Yapay Zeka'' konulu çalıştay 2 Aralık 2023 tarihinde Üniversitemiz Seyrek Yerleşkesi E Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, 16 - 18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yasar ve Amasya Tarihi" konulu "Uluslararası Amasya Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu-I" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yayın hayatına başlayan ve yılda iki kez (Haziran/Aralık) aylarında olmak üzere  online olarak yayınlanacak "Russian Insights: Literature, Culture and Linguistic" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayın hayatına devam eden  "Turcology Research" adlı dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "AtaKimya Dergisi-Journal of Ata-Chem" isimli bilimsel derginin Kasım sayısı online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Uluslararası Sınavlar"ın Aralık 2023 takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk, İnsan ve Devlet Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2014 yılından bu yana Kamu Denetçiliği Kurumu  bünyesinde hazırlanan "Ombudsman Akademik" isimli hakemli dergi senede iki sayı halinde basılı ve dijital olarak yayımlanmaktadır. Derginin  “Ombudsman Akademik Gazze Özel Sayısı ''hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde 25 Kasım 2023 tarihinde "GETAT Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşım Kursu" İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Balatçık Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü  tarafından 5 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında, katılımcıların tercihine bağlı olarak çevrimiçi (uzaktan) veya yüzyüze 5 gün süre ile, 42 saatlik “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilişimi Sertifika Programı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da  çevrim içi olarak "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak" konulu hizmet içi eğitim düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 5-7 Aralık 2023 tarihleri arasında hibrit olarak "Cumhuriyet'in 100. Yılında Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Yönetimi Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı"nın yapılması planlanmakta olup gerçekleştirilecek olan eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da Litai TBB Konuk Evi'nde "Küresel İnsan Hakları Siyaseti -İnsani Trajediler, Değerler Yitimi ve Sistemsel Çöküş- " konulu bir sempozyum gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Sport Education and Sciences" isimli bilimsel derginin Aralık sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  himayelerinde  ve  Aile  ve  Sosyal  Hizmetler Bakanlığı  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilecek  "2023  Engelsiz  Yaşam  Fuarı  ve  Farkındalık  Zirvesi"nin, The  İstanbul Expo organizatörlüğü ile "Dünya Engelliler Günü" olan 3 Aralık tarihini de kapsayan 30 Kasım-03  Aralık  2023  tarihleri  arasında  İstanbul  Fuar  Merkezinde  düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Elektronik Harp alanında ülkemizin kapasitesini artırarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât alanında etkinliğini yükseltmek, Yerli ve Milli Elektronik Harp Ekosistemimize katkı sağlamak ve bu bağlamda kamu, sanayi, üniversite iş birliğini arttırmak maksadıyla 06-07 Aralık 2023 tarihlerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet YILMAZ'ın katılımlarıyla 1'inci Elektronik Harp Sempozyumu (Bilgi Şenliği) icra edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan  “Eğitim-Sağlık-Mühendislik ve Temel Bilimler Alanlarında Psikolojik Dayanıklılık Destekli Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi II” başlıklı bilimsel etkinlik, 13-14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde çevrimiçi ve ücretsiz olarak yürütülecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu 24-25 Kasım 2023 tarihlerin arasında düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Şırnak Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliği ile 25-27 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek olan 8. Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yılda 3 defa yayınlanan "Ağrı Tıp Fakültesi Dergisi" Ekim 2023 tarihi itibari ile 1 yıllık arşivini oluşturmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi tarafından 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali "Sosyalfest" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023- 2024 güz dönemi dil kursları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güneş ve Rüzgar Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından ortak düzenlenen "8. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu" Etkinliği, 11 - 13 Ocak 2024 tarihleri arasında Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Konferans Salonlarında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında Türkiye’nin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde 6. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı, 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünün kongre başkanlığını yürüttüğü 8. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2024) Hidrojen Teknolojileri Derneğinin koordinatörlüğünde 12-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  ev sahipliğinde Türkiye Korozyon Derneği ile 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında 16. Uluslararası Korozyon Sempozyumu KORSEM'24 düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilik alanındaki çalışmaları toplayan önemli bir platform olan Engelsizmir Kongre serisinin dördüncüsü 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında "Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar" teması ile düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu'nun ikincisi 8 Aralık 2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve  Eğitimde Mükemmellik Derneği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile işbirliği içinde 15-17 Aralık 2023 tarihleri arasında "3. Eğitimde Mükemmellik Kongresi'' çevrimiçi olarak düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırklareli Üniversitesi  Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü öğretim elemanlarınca yürütülen "Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörleri Belirleme" adlı bilimsel çalışması için hazırlanan anket için tıklayınız. 

Çukurova Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİDAM) bünyesinde 20 Kasım -1 Aralık 2023 tarihleri arasında "ÇÜ-SABİDAM 2023 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Üniversitenin Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü koordinasyonunda, ülke genelinde farklı alanlarda (eğitim, hukuk, sağlık bilimleri) öğrenim gören üniversite öğrencilerinin katılacağı teması çocuk hakları olan ve en son başvuru tarihi 22 Aralık 2023 olan "2. Çocuk Haklarına Yönelik Öykü Yarışması" düzenlenecektir. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 11.12.2023 - 22.12.2023 tarihleri arasında ‘Temel Düzey Bilgisayar Destekli 3D Modelleme ve Analiz (SOLİDWORKS)’ başlıklı eğitim (Ekatılım belgeli, 18 saat) çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Eurasian Journal fo Medicine" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Genel İngilizce A1 - A2 Sertifika Programı açılmış olup program ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AFSÜ TTO) tarafından düzenlenen 7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı, "Ulusal ve Uluslararası Ticaret Potansiyeli" ana temasıyla 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üniversiteli gençlerimizin “Türkiye Yüzyılında Ekonominin Lokomotifi Olarak İhracatın Artırılması” temasına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların özgün, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir politika önerilerini almak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından bir makale yarışması gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerden birisi olan ve 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşecek "Türkiye'nin 100+100 Yılı: Ekolojik Notlar" adlı sempozyuma dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, Katar Münazara Merkezi (Qatar Debate) ile birlikte 23-26 Aralık 2023 tarihlerinde düzenleyeceği "Türkiye Üniversiteler Arapça Münazara Yarışması" adlı program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü'nün 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi düzenleyeceği ‘Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA)' seminerlerinin ikincisi olan "Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi" adlı semineri 23 Kasım 2023 tarihinde saat 20.00'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) tarafından "Almanca A1 ve  İngilizce  A1-B1  dil  kursları"  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında kabul edilen, Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “Hemşirelikte Arama ve Kurtarma Eğitimi” konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi  Söğütözü Yerleşkesi A Blok -1. Kat Konferans Salonu'nda, 4 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Lokman Hekim Bağımlılık Günleri-II” isimli etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi  Söğütözü Yerleşkesi A Blok -1. Kat Konferans Salonu'nda, 24 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Şiddet ve Ötesi” isimli sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı kapsamında 29 Kasım-01 Aralık 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek olan "XXII. TUJK Sempozyumu 2023-Afetler ve Afetlerde Jeodezinin Katkıları" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Türkiye'nin en kapsamlı inovasyon etkinliği olan Türkiye Innovation Week’in 10’uncusunu bu yıl 23 – 25 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

T.C.  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  Kütüphaneler  ve  Yayımlar  Genel  Müdürlüğü koordinasyonunda,  11-12  Aralık  2023  tarihlerinde,  Ankara'da,  Kütüphanecilik  Fikir  Maratonu (Ideathon) düzenlenecektir. Kütüphanecilik Fikir Maratonu'nda amaç; 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun  olarak  tasarlanmış,  teknolojiye  dayalı,  yenilikçi,  kapsayıcı  ve  sürdürülebilir  kütüphanecilik fikirlerini  ortaya  çıkarmaktır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 17 Kasım 2023 tarihinde, Ankara'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları" başlıklı bir etkinlik düzenlenecektir. Her ay KurumKonferans Salonu'nda gerçekleşecek konferans serisinin ikinci konuğu Prof. Dr. Yavuz UNAT olacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Basic Health (JOBAH)" isimli bilimsel derginin (Ekim-2023) sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  mezunlarının, kariyer gelişimlerini takip edebilmek, mezun oldukları programın iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek ve etkili iletişimin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online olarak “Mezun Anket Formu” hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Pakistan'da bulunan Experts in Management & Social Sciences Organizasyonu ve Sarhad Üniversitesi iş birliği ile 07.01.2024/14.01.2024 tarihlerinde Mekke ve Medine'de düzenlenecek olan "11th EMS International Research Conference on Engineering & Technology Sciences in Mecca & Medina 07-14 January, 2024", "11th EMS International Research Conference on Medical & Health Sciences in Mecca & Medina 07-14 January, 2024" ve "11th EMS International Research Conference on Social Sciences in Mecca & Medina 07-14 January, 2024" kongreleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından yürütülmekte olan ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "İstanbul BTC: İstanbul Blockchain Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi" projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘'Temel Bilişim Eğitimi'' programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam  eden  "Art  Vision"  isimli  bilimsel  derginin  (Ekim-2023)    sayısı  (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) bünyesinde TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak "Öğrenme Sürecini Geliştirme Uygulamaları" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen, Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY'un, Başkanlığını Rektör  Süleyman KIZILTOPRAK'ın yapacağı, Kütahya Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler Projesi kapsamında, 1. Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek olan “Vancouver TESOL Training Course Is Starting” programına ilişkin afiş ve duyuru metni ekte sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER) iş birliği ile yabancılara Türkçe öğretmekte veya öğretecek olan dil öğretmenlerinin kuramsal boyuttaki bilgilerine ve uygulamaya yönelik etkinliklerle öğretim becerilerine katkıda bulunmak amacıyla 20-30 Aralık  2023  tarihleri  arasında "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi  Bartın Meslek Yüksekokulu İhtisaslaşma Komisyonu tarafından 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.00'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan "Disiplinlerarası Yapay Zeka Uygulamaları Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde çevirim içi ortamda III. Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu düzenlenecek olup, Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  Turizm Fakültesi tarafından 8-20 Nisan 2024 tarihinde yapılması planlanan IV. Ulusal / I. Uluslararası Balıkesir Turizm Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde birincisi "Çevreden Mekâna" temasıyla 4-6 Ekim 2018 tarihinde, ikincisi "Tasarım: Süreçler/Değişimler/Dönüşümler" temasıyla 11- 12 Ekim 2021 tarihinde tamamlanan sempozyumların devamı niteliğinde "Yapılı Çevre Pratikleri ve Aktörleri" ana temasıyla 11-12 Aralık 2023 tarihinde üçüncüsünün yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi   Hızlandırıcı  Teknolojileri  Enstitüsü  tarafından  8  Kasım  2023  Çarşamba  günü çevrim içi olarak saat: 13.30'da gerçekleştirilecek seminer hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve TULIP Liderlik İyileştirme Programı işbirliği ile gerçekleşecek olan Üniversitelerin Geleceği - Geleceğin Üniversitesi başlıklı bir günlük etkinliğin ilk bölümünde yükseköğretim alanının paydaşlarıyla, küçük gruplar halinde bu sorulara hep birlikte yanıtlar aranacak, fikir ve öneriler geliştirilecek olup, ikinci bölümde grup sonuçları kamuoyuna açık, geniş katılımlı bir oturumda tartışılacak ve değerlendirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesinin  çeşitli fakülteleri öğretim elemanları tarafından 7 Kasım - 28 Aralık 2023 tarihleri arasında, çevrimiçi (uzaktan, online) olarak 8 hafta boyunca haftanın iki günü (salı - perşembe) ve 42 saatlik “İklim Değişikliği İçin Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından editörlüğünün yapıldığı "The Current Situation of The İnternationalization of Higher Education İnstitutions in Europe" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği e-kitap olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

"Mezun  İlişkileri  Çalıştayı"nın  beşincisi  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  11  Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından Gazze'de yaşanılan büyük acıyı paylaşmak adına "Bütün Çocuklar Masumdur" konulu ödüllü İngilizce şiir Yarışması düzenleme kararı alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"III. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" 29-30 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi mezunlarının istihdam bilgilerini değerlendirmek, mesleki kariyer gelişimlerini takip etmek, anket sonuçlarına göre mezunların görüş, öneri, talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek amacıyla  '' Amasya Üniversitesi Mezun Anketi (2023)'' hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından bu yıl 25.si düzenlenecek olan "Çevre Hizmet Ödülleri-2022" Ödül Törenine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında; 21 Kasım 2023 tarihinde Başket Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "100. Yılda Türkiye Ekonomisi ve Öncü Sektörlerin Değerlendirilmesi" konulu Panel hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi  Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 11-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Nükleer Bilimler Enstitüsü ile ortak olarak TÜBİTAK desteği ile "Preklinik Radyofarmasötik Araştırmalarda Deney Hayvanı Uygulamaları" kursu düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenecek olan kursa ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ICAO Birinci Gelişmiş Hava Hareketliliği Sempozyumu'nun (AAM 2024) 9-12 Eylül 2024 tarihleri arasında Montreal'de gerçekleştirilecek olup, Küresel Gelişmiş Hava Hareketliliği Akademik Makale ve Fotoğraf Yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmaların amacı, üniversite öğrencileri ile havacılık camiası üyelerinin Gelişmiş Hava Hareketliliği ile ilgili farklı konsept ve teknolojilerle etkileşimini sağlamak, böylece havacılıkta yeni ortaya çıkan bu alana ilgi duyulmasını sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Tıp Fakültesi'nin bilimsel süreli yayını olan Journal of Istanbul Faculty of Medicineİstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1916 yılından beri kesintisiz yayımlanan uluslararası bir dergidir. Yeni sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Mehmet Akif İnan Vakfı ve Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şube'nin katkılarıyla 02 Kasım 2023 tarihinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde  "Doğumunun 100. Yılında Abbas Sayar" konulu bir sempozyum gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep Üniversitesi  Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezince 16-19 Kasım 2023 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen 2237-A kapsamında 20 kişilik kontenjanla sınırlı ‘'Hücresel Mutfak Çalışmaları Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Dynamics in Social Sciences and Humanities" isimli bilimsel derginin eylül sayısı online (çevrim içi) olarak yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesi tarafından yayın hayatına devam eden ''Journal of Nursology" dergisi  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KUDAKAF'23 kapsamında düzenlenecek olan "Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci ARGE" projeleri yarışmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı “Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi” 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu kongre için özet son gönderim tarihi 15 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 06-07 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan "Gelin, Felsefe Yapalım" adlı II. Lisansüstü Felsefe Kongresi'nin, 07-08 Mayıs 2024 tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür. Duyurulur.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 03 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan  "Akademik Eğitimde Fikri Mülkiyet Hukukunun Önemi" konulu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından bu yıl 25.si düzenlenecek olan "Çevre Hizmet Ödülleri-2022" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi Sanayi-İş Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Necat Nasıroğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı beraber Üniversitenin ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Necat Nasıroğlu Proje Yarışması'nın ana teması "Enerji'de İnnovasyon" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu  (AÜHADYEK)  yürütücülüğünde, Açık  ve Uzaktan Eğitim Fakültesi  (ANKUZEF)  ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü  (ANKÜSEM)  işbirliği ile 4 – 21 Aralık 2023 tarihleri arasında A Kategorisinde, "1. Grup: Kemirgenler (fare, sıçan, kobay) ve tavşan" hayvan grubuna yönelik Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından online olarak düzenlenecek olan "2. Sağlık Bilimleri Kongresi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  IPBES  (Biyoçeşitlilik  ve  Ekosistem Hizmetlerine  İlişkin  Hükümetler  Arası  Platform)  gezegenin  biyolojik  çeşitliliği,  ekosistemleri  ve insanlara sağladıkları faydalar hakkında karar vericilere kanıta dayalı nesnel ve politikayla ilgili bilgiler sağlamak üzere 2012 yılında kurulmuş bağımsız, hükümetler arası bir organdır. IPBES Sekreteryasının  kendi  bünyesindeki çalışma  grupları için  uzman ve araştırmacı çağrıları yapmakta olup, başvurmak isteyen uzman  ve  araştırmacıların  bildirimlerdeki  açıklamaları  takip  ederek  IPBES'in  ilgili  internet  sayfaları aracılığı  ile  başvuru  işlemlerini  tamamlamaları  gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yılda iki kere yayınlanan "Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi (OKAD)", TR dizin sürecinde hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan  "The Current Situation of The İnternationalization of Higher Education İnstitutions in Europe" isimli eser,  e-kitap olarak yayımlanmıştır. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen; "4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi" erişim linki için tıklayınız. 

KTO Karatay Üniversitesi  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen "Metinden Mekâna Bilişsel Haritalama" başlıklı etkinlik 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde Üniversite bünyesinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 04-09 Aralık 2023 tarihleri arasında online olarak "Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

16-18 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku Uluslararası Sempozyumu (ISALAJ 2024), Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliklerinde, Buhara Devlet Üniversitesi, Gülistan Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisi, Termiz Devlet Üniversitesi, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, KH. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Taşkent Moliya Üniversitesi Finans Enstitüsü ve Taşkent Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinesinde "Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayları" Cumhuriyetin 100. yılında eğitimin bugünü ve geleceği hususundaki öğretmen fikirlerinin alınması amacıyla ilgili Genel Müdürlükler, TÜBA ve akademisyenlerin iş birliği ile  1-2 Kasım 2023 tarihlerinde 7 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Antalya, Gaziantep, Erzurum) eş zamanlı olarak 2 gün sürecek şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda Kutup bilimleri alanında yürütülen projelerin ve çalışmaların ele alındığı, seferlerde elde edilen verilerin paylaşıldığı, sonuçlarının değerlendirildiği, yeni gelişmelerin tartışıldığı ve gençlerin kutup bilimleri alanında geliştirdiği projelerin sunulduğu "7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu" ve çalışmaların eğitim ve farkındalık boyutuyla gençlerle buluşturulduğu "3. Kutup Şenliği", 30 Kasım – 01 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da YTÜ Davutpaşa, Kongre ve Kültür Merkezinde geçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  süreli yayınlarından "The Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS) Dergisi" 2014 yılından itibaren yılda 3 sayı olarak basılmakta olup 2020 yılından itibaren Walters Kluver Yayınevi tarafından basılan ve ulusal/uluslararası indekslerde taranan uluslararası hakemli Davranış Bilimleri, Sinirbilim, Tıp, Moleküler Biyoloji alanlarında İngilizce yayın kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin link adresi güncellenmiş olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında Kültürlerarası Hemşirelik Derneği, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde 16-18 Kasım 2023 tarihlerinde Uluslararası Enerji Zirvesi'23, Kazakistan Ahmet Yesevi, Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi, İstanbul Nişantaşı ve Gazi Üniversitelerinin ortaklığı ile düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayımlanan "İlahiyat Fakültesi Dergisi" ne ait link güncellenmiş olup, dergiye ulaşmak için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü bünyesinde 10 Kasım – 10 Aralık 2023 dönemi için yabancı dil kursları açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ulusal  Deprem  Araştırma  Programının  (UDAP)  10.  yılı  dolayısı  ile,  2012  yılından  bu  yana tamamlanan  veya  yürütülmekte  olan  toplam  65  projenin  sunumlarının  yer  alacağı  "2023 UDAP Çalıştayı- On Yılın Ardından Ulusal Deprem Araştırma Programı"  AFAD Başkanlık yerleşkesinde  23-24 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yayımlanan “İnsan Bilimleri Dergisi”ne ait link güncellenmiştir. Güncel link için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 20-30 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan IV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında "Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği" temalı II. Ulusal Hemşirelik Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatee Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılması planlanan eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Riskli Bebeklerde Güncel Gelişmeler Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi mezunlarının, mesleklerindeki kariyer gelişimlerini takip edebilmek, mezun oldukları programın iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek ve etkili iletişimin sürdürebilirliğini sağlayabilmek için Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online olarak “Mezun Anket Formu” hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesine ait "Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi" Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik alanlarında yılda iki kez elektronik olarak hem Türkçe hem de İngilizce yayım yapan hakemli, ulusal ve akademik bir dergidir. Aralık 2023 ayında çıkacak olan 3. sayısı için makale kabulü devam etmekte olup, detaylı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafıdan 09.11.2023-10.11.2023 tarihlerinde saat 10:00-16:00 saatleri arasında Üniversitenin Kartal Yerleşkesi konferans salonunda "Artificial İntelligence Applications and Modelling in Food and Nutrition Science" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

25-26 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan Yüz Yıllık Cumhuriyet ve Türk Modernleşmesi Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 6 Kasım-17 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Sertifika Programı 21 (Eğiticilerin Eğitimi-Uzaktan Eğitimi)"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi tarafından 2019/3 sayılı Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge kapsamında 25 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında XVI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu (rat, fare, hamster, kobay, gerbil ve tavşan için) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk  Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Cumhuriyetimizin 100 yılda gösterdiği gelişimi bilimsel yaklaşımla incelemek; bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla 08-09 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan "10. Uluslararası Atatürk Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan "V. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği öncelikli alanlarda iş birliği potansiyelini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi  Kültür  ve Sosyal İşler Dairesi  Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde MEDEKA (Mersine Değer Katanlar) Plastik Sanatlar Kurulu işbirliğiyle 08­10 Şubat 2024 tarihlerinde "Estetik Bir Olgu Olarak Dünyalar Kurmak" konulu Mersin Estetik Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

16. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nün koordinesi ile Üniversitenin ev sahipliğinde 09-11 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli 2013 yılında hizmete açılmış olup 63 oda, 250 kişilik konferans salonu, 50 ve 100 kişilik toplantı salonları ile hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hibrit olarak düzenlenecek 22. ve 23. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından   ''Cumhuriyetin 100. Yılında Sağlığın 2. Yüzyıl Vizyonu'' temasıyla düzenlenecek olan II.Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından ''Cumhuriyet Yüzyılında Sektörde Mühendislik Uygulamaları ve Afet Mühendisliği'' teması ile düzenlenecek olan Uluslararası 2023 İDÜ Mühendislik Sempozyumu-IES'23 (International IDU Engineering Symposium-IES'23) 15-17 Kasım tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi merkez kampüs binasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği içinde açılacak olan "HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Sertifika Programı" kursu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Aralık 2023 tarihleri arasında "2. International Symposium on Insurance, Baking and Finance" düzenlenecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Uluslararası V. Çocuk Gelişimi “Her Yüzüyle Çocuk” temalı bir kongre gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde 3. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi hibrit olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından aralarında İlimizin de bulunduğu 11 ilde 27.10.2023-10.11.2023 tarihleri arasında eş zamanlı olarak "100+" adlı Şehirler Arası Ulusal Karma Sergi yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  ev sahipliğinde 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde Sürdürülebilir Kalkınma konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hitit Üniversitesi tarafından 28-29 Aralık 2023 tarihleri arasında 2. Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından, 2 Kasım 2023 tarihinde "Akademik Tören & Hukuk Sempozyumu" gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Midwifery and Health Sciences" "Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi" isimli bilimsel derginin aralık sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından  Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile 30 Kasım-03 Aralık 2023 tarihleri arasında Kemer/ANTALYA’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil MYO tarafından yılda iki kez (Aralık-Haziran) aylarında yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 2023 yılı itibariyle DergiPark altyapısını kullanmaya başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından 02.11.2023- 09.11.2023 tarihleri arasında "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" düzenlenecek olup programa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Her Alanda Güçlü Kadın Çalıştayı" 24-25 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından  19 Ekim 2023 tarihin de gerçekleştirmesi planlanan "Hukuki ve Mali Yönden Taşınmaz Hukuku Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu “MÜHJEO’2024” Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından 6-8 Haziran 2024 tarihlerinde  Üniversitenin Vali Şinasi Kuş Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 22-24 Kasım 2023 tarihleri arasında "1.Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi" kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 23 Ekim 2023 Pazartesi günü 10:00-12:30 saatleri arasında  "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni "gerçekleştirilecektir.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan  Innovative Healthcare Education Through Virtual Reality Congress  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü bünyesinde kurulan ve Sağlık Yönetimi alanında güncel konulara ilişkin bilimsel çalışmaların yer alacağı “Güncel Sağlık Yönetimi Dergisi / Current Health Managament (CHM)” isimli dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 16-18 Kasım 2023 tarihlerinde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı ) tarafından 02-08 Kasım 2023 tarihleri arasında  Lösemili çocuklar haftası etkinlikleri düzenlecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi  Proje Ofisinin düzenleneceği TÜBİTAK 2237-A programı destekli "Üniversite Öğrencileri için Ar-Ge Projeleri Hazırlama Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi  Proje Ofisi yürütücülüğünde, 6-8 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan TÜBİTAK 2237-A programı destekli "Fen ve Mühendislik Alanlarına Yönelik TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Projesi Yazma Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda saat 14:00'da "100. Yılda Türk Tasarım Tarihi ve Markalaşmasına Bakmak Paneli" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi ve Saray Bosna Üniversitesi Ziraat ve Gıda Bilimleri Fakültesi iş birliğinde 13-15 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuşadası'nda "33rd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry" uluslararası kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı anısına Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2023 tarihleri arasında "1. Uluslararası Adli Ziraat Kongresi ve Sergisi" Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder konferans salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), 20 - 23 Kasım 2023 tarihlerinde "Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi"ni gerçekleştimeyi planlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 29 Ekim-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 20.11.2023 - 29.12.2023 tarihleri arasında 'Rhinoceros 3D ile Parametrik Modelleme' (E-sertifikalı,  48 saat) ve 'Zorlayıcı Duyguları Anlamak ve Yönetmek' (E-katılım belgeli, 18 saat) başlıklı eğitimler çevrim içi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından yayınlanan Education And Technology In Information Science (ETIS) isimli bilimsel dergi Aralık-2023 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Communicata" isimli bilimsel derginin (Eylül-2023) 26. sayısıonline (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşehir Living Lab) olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve vatandaşlarımızın girişimciliğe yönelmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi  ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İBB İstanbul Planlanma Ajansı (İPA) tarafından 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde "Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler" temalı ulusal kongrenin özet gönderim süresi 25 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  Hukuk Fakültesi uhdesinde 18 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 30. Yıl dönümü anısına "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresinin" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

21-23 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da ETİMADEN Genel Müdürlüğü kongre merkezinde Lokman Hekim Üniversitesi ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi iş birliğinde gerçekleşecek olan II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı"  özel  sektör,  sivil  toplum  kuruluşları,  Polonya  Dışişleri  Bakanlığı  ve  Avrupa  Koleji'nin sağladığı burs destekleri ile sürdürülmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında 2 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan protokol ile Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde “Sivil Toplum Akademisi” kurulmuş olup, akademide 16 Ekim­ 10 Kasım 2023 tarihleri arasında 4 hafta süreli uzaktan eğitim yolu ile “Çevrimiçi Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) Türkiye Koordinatörü olduğu, Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) girişiminin bu yılki etkinlikleri 18-26 Kasım 2023 tarihlerinde “Ambalajlar” teması ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNKAMER) ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından, Cumhuriyetimizin 100. Yıl etkinlikleri dolayısıyla 13-27 Kasım 2023 tarihleri arasında "100. Yıl Posta Sanatı Projesi" kapsamında düzenlenecek olan sergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu tarafından online olarak 08-09 Kasım 2023 tarihleri arasında "2.Uluslararası Tekstilden Sanata Dönüşüm Yolculuğu Karma Sergisi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜİİBFD) Mart-2024 özel sayısı vefat eden Dr. Öğr. Üyesi Arzu KILIÇ anısına hazırlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 07-09 Mart 2024 tarihlerinde 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2024) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesinin sponsor olarak katkıda bulunduğu "7. Uluslararası Akıllı Teknlojilere Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies)" 23-25 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde, Yargıtay 4. ve 11. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) katkılarıyla düzenlenecek olan “III. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi – ICHES-IDU 2023 (International Congress Of Health Sciences– ICHESIDU 2023), 10-11 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi’nde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇANKAM) tarafından yapılan analiz/ testler ve 2023 yılı güncel fiyat listesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TUBİTAK 2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı çağrısı tarafından fonlanan; TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, İşletme ve İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen ve sosyal girişimlerin vakalarını yazmaya odaklanan "Vaka Yazım Çalıştayı" 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında TED Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına devam eden Uluslararası Özel Amaçlar için İngilizce Dergisi (JoinESP) ücretsiz, uluslararası, hakemli, elektronik olarak yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan açık erişimli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 07-09 Aralık 2023 tarihleri arasında 2. si düzenlenecek olan "2. Uluslararası 21. YY Eğitim Araştırmaları Kongresi II - 2023" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

25-27 Ekim 2023 tarihlerinde Elginkan Vakfı tarafından Elginkan Vakfı 6 .Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

22 Ekim 2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi M Salonunda Kariyer ve Gelişim zirvesi düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gedik Üniversitesi  ev sahipliğinde, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde ve çok sayıda Üniversitenin ortaklağı ile "5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi (The Conference on Managing Tourism Across Continents) 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin 100. yılı adına 9-11 Kasım 2023 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Balkan Diş Hekimliği Derneği (BaSS) Kongresi, İstanbul Atlas Üniversitesi Kağıthane kampüsünde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi  Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde Cevizlibağ Yerleşkesinde "Ulus İnşası ve Edebiyat Sempozyumu"nun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) bünyesinde "2023 Yılı Marka ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.https://unitag.asbu.edu.tr/basvuru/

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından aralık ayında ilk sayısının yayınlanması planlanan "Sustainable Welfare” adlı dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü tarafından, 19-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kuşadası/Aydın PineBay Otel'de, "Uluslararası Yaşamda Sürdürülebilirlik Kongresi" (International Sustainability In Life Congress / SUIC) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetimizin 100. yılı adına 9-11 Kasım 2023 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Balkan Diş Hekimliği Derneği (BaSS) Kongresi, İstanbul Atlas Üniversitesi Kağıthane kampüsünde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, simultane çeviri yöntemiyle "Coping with Grief in Context of Watson's Theory of Human Caring" konulu online seminer (Zoom) düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz  Eylül  Üniversitesi    Laboratuvarları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde yılda iki kere yayınlanan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) üyesi Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (PASHİDER) ve Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği (PALHEMDER) işbirliğinde 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "3. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankaya Üniversitesi ve Başkent OSB işbirliğiyle düzenlenecek olan Dijital Dönüşüm Uygulamaları etkinliği 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsünde ve Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi  Söğütözü Yerleşkesi A Blok -1. Kat Konferans Salonu'nda, 09-12 Kasım 2023 tarihleri arasında  gerçekleştirilecek olan “III. Uluslararası Onkolojik Aciller” isimli kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi tarafından 01-03 Kasım 2023 tarihleri arasında ''Uluslararası Ege Tarım Kongresi'' yüz yüze ve online olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder konferans salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Teknik Üniversitesi  Geleneksel 6. Havacılık ve Savunma Günleri 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesinde yapılması planlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Sistemi 2. Üniversite tercihleri ve başvuru koşulları ile akademik programlar hakkında (ikinciuniversite.anadolu.edu.tr) web sayfası üzerinden bilgi edinilebilmektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasındadüzenlenecek olan Bodrum Global Game Hackathon "BodJam" etkinliğine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), , 25-27 Ekim 2023 tarihlerinde toplam 18 saat (3 gün) Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde "Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Süreçleri İçin Hızlandırılmış Eğitim" gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

17-18 Ocak 2024 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Vizyon Van" isimli kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Turizm Fakültesi tarafından 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması" adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı kapsamında finanse edilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yürütücülüğünde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Valiliği ortaklığında Gaziantep  ve  Ordu  Gençlik  ve  Spor  İl  Müdürlüğü  iştirakçiliğinde  gerçekleştirilen 2022-1-TR01-KA154-YOU-000067469 numaralı "Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Gençlik Çalışmalarına  Yönelik  Uygulanabilir  Politikalar"  Projesi  kapsamında  17.10.2023  tarihi  saat:10:00'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Konferans Salonunda İklim Değişikliği ve Çevre Paneli düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından koordine edilen "TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı" kapsamında desteklenen "Kariyer Planlamasında Şirketleşme: Teknokentlerde Yer Almanın Yolları ve Avantajları Eğitimi" 04-06 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği, Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi – ICMPD Türkiye iş birliğinde 2023-2026 yılları arasında Avrupa Birliği'nin finansal desteğinde "Avrupa Birliği Burs Programı" yürütülecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "3. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İnönü Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliği ile 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Van ve Göç Çalıştayı" isimli etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

24-27 Aralık 2023 tarihlerinde, Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “14. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu” (IEEES-14) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komisyonu tarafından 02- 04 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan "I.İbn-i Sina Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOMER) tarafından "BiyoAnadolu – Bio-Anatolia (BioAn)" adıyla bilimsel, bağımsız, tarafsız ve kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası ve açık erişimli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenecek olan  “Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" 25-26 Kasım 2023 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi  Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Sosyal Pediatri Derneği tarafından 22-25 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "9. Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AFSÜ TTO) tarafından düzenlenen 7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı, "Ulusal ve Uluslararası Ticaret Potansiyeli" ana temasıyla 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2023 yılı 42. cilt 1. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi ile KBRN Savunma Politikaları Geliştirme Derneği koordinasyonu tarafından birincisi gerçeklecek olan "İstanbul KBRN Günleri" 20–21 Ekim 2023 tarihinde Üniversitenin Florya Yerleşkesinde Hibrit olarak gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi" 1-2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında AFBEL Termal Otel Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ile Bilkent CYBERPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılı" teması ile, %100 GameJam adıyla Türk Tarihi GameJam serisinin ikincisi düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak “Değişen Dünyada Sürdürülebilir Afet Yönetimi” ana temasıyla "1. Uluslararası Değişen Dünyada Çeşm-i Cihan Sağlık Kongresi / 1. International Çeşm-i Cihan Congress on Health in a Changing World" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile 17-18 Ocak 2024 tarihlerinde Üniversitenin ev sahipliğinde "Uluslararası Vizyon Van 2024 Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi  Hukuk Fakültesi'nin akademik ve bilimsel çalışmalar ailesine katılarak hukuk literatürüne katkı sağlamak üzere yayın hayatına başlayan ve Aralık 2023'te yayımlanacak olan "Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde "Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Eğitimi" projesi düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından her yıl düzenlenmekte olan Bilişim Hukuku Sempozyumlarının üçüncüsü "Yapay Zeka ve Hukuk" temasıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayınlanan Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi 22 Eylül 2023 tarihi itibari ile Dergi Park üzerinden yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinin yürütücüsü olduğu, ''Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Yapısal Eşitlik Modellemesi ve İleri İstatistik Uygulamaları Eğitimi" etkinliği; 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, Üniversitenin  ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvurularının değerlendirilmesi için görev almak isteyen, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarının/araştırmacıların İZÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Bağımsız Değerlendirici Kayıt Formu üzerinden 15 Ekim 2023 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Contemporary Issues of Communication (ConIcom)" isimli bilimsel dergi online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Art Time" isimli bilimsel dergi online olarak yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden Art and Interpretation "Sanat ve Yorum" isimli bilimsel dergi online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı himayelerinde ve Bingöl Üniversitesi  ev sahipliğinde 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Üniversitenin kampüsünde düzenlenecek olan  "Uluslararası Bingöl Bal Şurası ve Fuarı"' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından online gerçekleştirilecek olan "Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uluslararası Güzel Sanatlar, Baskı ve Sürdürülebilirlik Konferansı'nın (IFPSC) 15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında İspanya/Barselona'da düzenlenecektir. hakkında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Başkent Üniversitesi YAKEM ve GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü koordinasyonunda "Film Mirası Ulusal Dijital Arşivler Çalıştayı" düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi tarafından  hibrit olarak gerçekleşecek olan "CII 2024 Sempozyumu"hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu " hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Perspectives in Social Sciences" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi  öğrencileri tarafından 14 Ekim 2023 tarihinde Gülhane Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi (GÜDÖK) düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  bünyesinde yürütülecek olan Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında 16 Kasım 2023 tarihinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde “Mogan ve Eymir Gölleri Ekolojik İzleme ve Restorasyon Programı 25. Yıl Kutlama Konferansı” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sevil ÖZKAN' ın Yürütücüsü olduğu Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Simülasyon Eğitimi ile Depremde Temel Yaşam Desteği Kursu" 05 Şubat - 06 Şubat 2024 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Selçuk Ecza Simülasyon Ünitesinde (Konya) gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi  tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde 2'ncisi düzenlenecek olan "Uyuşturucuyla Mücadelede Hukukun Rolü" adlı sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2023 Ağustos ayında yayın hayatına başlamış olan Hitit Sağlık Dergisi (Hitit Health Journal); tıp, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gerontoloji, sosyal hizmet, afet tıbbı, odyoloji, sağlık ekonomisi ve sağlık yönetimi gibi sağlık bilimlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirerek alana perspektif ve çalışmalara nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

9 Eylül Üniversitesi  Buca  Eğitim  Fakültesi  Güzel  Sanatlar  Eğitimi  Bölümü  tarafından  14– 15  Kasım  2023 tarihlerinde  3.Uluslararası  Sanat–Tasarım  Konferansı,  Performans  ve  Sergisi,  IADCE düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Gençlik ve Spor İl  Müdürlüğü  yürütücülüğünde  Ankara  Valiliği  ile  Ankara  Yıldırım  Beyazıt Üniversitesi  ortaklığında  Gaziantep  ve  Ordu  Gençlik  ve  Spor  İl Müdürlüğü iştirakçiliğinde  Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı  kapsamında  gerçekleştirilen  2022-1-TR01-KA154-YOU-000067469  numaralı "Gençlik  Perspektifinden  İklim  Değişikliği  ve  Gençlik  Çalışmalarına  Yönelik  Uygulanabilir Politikalar" Projesinde İklim Değişikliği ve Çevre Konulu/İklim Değişikliği ve İklim Değişikliğine Sebep Olan  Etkenlerin  Canlılar  Üzerindeki  Etkileri  Temalı  3.kısa  film,  3.resim,  3.slogan  ve  3.karikatür yarışması  düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

"5. Biyoenerji  Çalışmaları"  Sempozyumu  Tarımsal  Araştırmalar  Genel  Müdürlüğü,  Birleşmiş Milletler  Sınai  Kalkınma  Örgütü  (UNIDO)  ortaklığı  ve  Küresel  Çevre  Fonu  (GEF)  finansörlüğünde yürütülen  "Türkiye  Ekonomisinin  Yeşil  Büyüme  Yolunda  KalkınmasınıDesteklemekAmacıylaSürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi" kapsamında Antalya'da 17 - 18 Ocak 2024 tarihleri arasında katılım ve konaklama ücreti alınmadan  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "2. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi tarafından 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin 100.yılında Denizli'de düzenlenecek olan IV. Ulusal Ceviz Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan "Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi bünyesinde, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı tarafından desteklenen lisans seviyesindeki Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin başvuru yapabileceği "Mühendislik Öğrencilerinin Yenilikçi Teknolojiler ile Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi Eğitimi" başlıklı etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Fen  Bilimleri  Enstitüsü  tarafından  bu  yıl  ikincisi  düzenlenen  Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyum Serileri, 2023 (Second International Symposium Series on Graduate Research,  2023) online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yayımlanan "Mühendislik Dergisi" temel mühendislik konularını kapsayan, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefleyen bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Elemanlarınca “Türkiye'de Elektrikli Araç Ekosistemi: Satın Alma Niyeti ve Davranışı” konulu bir çalışma yürütülmektedir. Çevrim içi anket olarak düzenlenecek olan çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Nursology" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Trends İn Business And Economics" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Recent Trends in Pharmacology" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

28-30 Eylül 2023 tarihlerinde 36. Asya Açık Üniversiteler Birliği Yıllık Konferansı (AAOU 2023) ve 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteler Birliği (EADTU) tarafından düzenlenen Innovating Higher Education Conference 2023 (I-HE2023) Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek olup, AAOU 2023 ile ilgili detaylı bilgiye https://aaou2023.anadolu.edu.tr/ adresinden, I-HE2023 ile ilgili daha fazla bilgiye ise https://conference.eadtu.eu/ adresinden erişilebilir.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenecek olan  Tarımda Dijital Dönüşüm-Dijital Hayvancılık Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Erol TEKİN'in yürütücülüğünü gerçekleştirdiği "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" programı kapsamında desteklenen "Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün TeknoGirişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi -II-" eğitim etkinliği  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM) tarafından 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde "5. Küresel Eşitsizlikler" konulu konferans düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası Bilimsel Kongresinde, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti ve Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi alanlarında güncel ve yenilikçi yaklaşımlar ele alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında (MSNG-2023)" isimli Uluslararası Kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında ''2. Bilim Şenliği Etkinliği'' yapılması planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

5-6 Ekim 2023 tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan;  UI GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla 29 Ekim 2023 tarihinde "Cumhuriyetin Renkleri: Sanatın Işığında 100 Yıl" isimli posta sanatı sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  ile  Türk  Patent  ve  Marka  Kurumu  tarafından  30  Kasım  2023 tarihinde  "V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu"  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan  Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi "Research and Practice in Veterinary and Animal Science (REPVAS)" yayın hayatına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 güz dönemi için dil kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT işbirliği ile 2005 yılından itibaren düzenlenen Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı “Yeni Fikirler Yeni İşler” etkinliği bu yıl 19. yaşına giriyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 02-04 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası/5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  ev sahipliğinde Belgrad Üniversitesi (Sırbistan), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Moğolistan Devlet Üniversitesi (Moğolistan), Khmelnytskyi Milli Üniversitesi (Ukrayna), Rostov Devlet Ekonomi Üniversitesi, A. P. Chekhov Enstitüsü (Rusya), Avrasya Milli Üniversitesi (Kazakistan), Komrat Devlet Üniversitesi (Moldova), ve RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi işbirliği ile dil, edebiyat ve çeviri alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan ve 20-21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu " hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (International Congress of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences) – ICEPHSS'23", Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze seçenekleriyle hibrit olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman'ın il oluşunun 34. yılında "Kültür, Şehir ve Gelişim" temasıyla 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Batman'da düzenlenmesi planlanan "2. Uluslararası Batman Sempozyumu/2024"ün temel amacı, Batman'ı her yönüyle akademik olarak ele almak; bu sayede Batman'a ait köklü tarihi, coğrafi, sanatsal, ekonomik, dini, sosyal, kültürel ve folklorik değerleri ortaya çıkarmaktır. Batman Üniversitesi evsahipliğinde yapılacak olan sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

13. Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'da Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Van'da Turizm: Mevcut Durum ve Öneriler" paneline ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü bünyesinde 2-4 Kasım 2023 tarihleri arasında "9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından  24 Ekim 2023 tarihinde '2nd International Symposium on Materia  Medica'' Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi iş birliğinde 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Uluslararası Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru" kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 28 Şubat 2024 tarihinde yayımlanacak olan, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi "Din Olgusu" özel sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

13. Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.30'da Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Van Turizminde Yükselen Trendler" paneli hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından 2014 yılından bu yana yılda iki kez hakemli olarak yayınlanan "Journal of Nuclear Sciences (JNS)" dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun ikincisi  Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde  İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum tarihi 13-15 Aralık 2023  olarak güncellenmiştir. 

Hitit Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında “International Congress of Science and Health in Wrestling Sports” kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 29 Kasım - 01 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç" konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, 21-22 Kasım 2023 tarihinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi” ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar" teması ile 05-06 Ekim 2023 tarihlerinde Eskişehir'de 1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin Uluslararası indeksli "Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi"nin Aralık 2023'te yayımlanacak sayısı için makale kabulleri devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi  Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu tarafından Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü katkılarıyla 21-22 Ekim 2023 tarihlerinde Samsun Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  tarafından düzenlenecek olan Sıtkı Davut Koçman 2. Ulusal Resim Yarışmasının son katılım tarihi 22 Eylül 2023 olarak güncellenmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  tarafından 10 Ekim 2023 tarihinde “Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezince açılacak olan kurslar ile ilgili açıklayıcı bilgi  için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 18-19 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan "İZU Eğitim Dergisi", uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 02 Eylül 2023- 20 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Temel Cimnastik Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bayburt Üniversitesi, University of Telecommunications and Post ve Universiti Putra Malaysia paydaşlığında 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde "Telecommunications, Informatics, Energy and Management"(TIEM 2023) konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi T.C. Kültür Bakanlığı desteği ile ZİHNİLATİF "Lütuflu Zekalar Eğitim ve Araştırma Derneği"nin yürütücülüğünde "ZİHNİLATİF Türk Devletleri Piyano Yarışması & ZİHNİLATİF Balıkesir Uluslararası Piyano Festivali" düzenlemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliği ile Cumhuriyet'in 100. Yılına ithafen düzenlenen Uluslararası Resim Yarışması düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi  Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında düzenlenecek olan "Türkiye Yüzyılı Olağanüstü Zamanlarda Engellilik" Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle 22­24 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze olarak “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Sport Education and Sciences" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesince yayın hayatına devam eden "Turcology Research" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal Of Animal Science And Economics" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Educational Academic Research" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay İçin Çözüm Arayışı isimli  çalıştay düzenlenecek olup  afete dirençli bir toplum için çok sektörlü bir yaklaşımla sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin lider başvurucu ve koordinatörlüğünde, "EU Scholarships for Perspective Students (ESPS)" isimli AB projesi kapsamında Yüksek Öğretim Öğrencileri için burs başvuruları 20 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 güz dönemi için dil kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2024-2028 Stratejik Plan kapsamında "Dış Paydaş Anketi" çalışması gerçekleştirilecektir. Ankete katılmak için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde uluslararası hakemli elektronik bir dergi olan "Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (GAUN-JES)", 2016 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 10 Mayıs 2024 tarihinde "Diyarbakır Anneleri'nin Huzur Arayışı" sempozyumu Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yüzyüze gerçekleştirilecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü olarak "Ankara Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi(AnkaTheraHub)" projesi kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için   tıklayınız.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bartın Üniversitesi işbirliği ile 09 - 11 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi - Belge Yönetimi ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı öncülüğünde Kütahya Güzel Sanatlar Derneği birlikteliği ve ülkemizin önde gelen Üniversitelerin paydaşlığında 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Hafıza-Mekân ve Müzik Temasıyla 14. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK - BİDEB 2237 A- Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Deprem ve Yeşil Yapılar" konulu eğitim etkinliği 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Gedik Üniversitesi, Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği İşbirliğinde 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında "3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi" programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kanser ve İmmünoterapi konulu 3. Ulusal 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi  (DESEM) tarafından açılması  planlanan   "2023 Yılı Eylül Ayı Programları" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde İYTE yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan “1. Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi” (NAFOST) ile ilgili  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 18-21 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan ''Uluslararası Çevre Bilimleri ve Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (ISESER 2023)'' etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan "11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumuna" ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan Boyabat İİBF E-Dergisi'nin 6. Sayısı "Turizm Özel Sayısı" olarak belirlenmiş olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye  Odyolologlar  ve  Konuşma  Bozuklukları  Uzmanları  Derneği,  Ankara  Yıldırım  Beyazıt Üniversitesi  ve  Marmara  Üniversitesi  işbirliğinde  13  Eylül  2023  tarihinde  İstanbul'da  "11.  İşitme Cihazları  ve  İmplantlar  Sempozyumu"  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesinin dergisi olan "Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi"nin Ağustos 2023 sayısı yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 6. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS’23) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL,GRE,IELTS) ilişkin sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) Türkiye Koordinatörü olduğu,  Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) girişiminin bu yılki etkinlikleri 18-26 Kasım 2023 tarihlerinde “Ambalajlar” teması ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi  Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Işığında "Olağanüstü Zamanlarda Engellilik" Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde “II. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi" isimli kongre çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

30 Kasım-01-02 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan Disiplinlerarası Dünya Kent Çalışmaları Kongresi II: Afetler, İklim Krizi, Göç ve Güvenlik’ konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü yayını olan Human Factors in Aviation and Aerospace yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan çevrimiçi, açık erişimli, hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dergisi, yılda 3 defa (Şubat, Haziran ve Ekim) yayımlanmakta olup dergi için makale başvuruları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında "3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eylül-Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi yürütülecek olan "Aile Danışmanlığı Sertifika Programı " Ekim-Aralık 2023 tarihine ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği 7. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi 26 - 28 Ekim 2023 tarihlerinde  gerçekleşecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Dergipark sistemine girişi yapılmış olan "Bozok İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"nin yayın hayatına başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve toplam 9 ay sürecek olan 27. Dönem Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı 8'er haftalık 4 dönemden oluşmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Programlarının 8 temel dersini içermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA) bilgisayar ağları konusunda kendini geliştirmeyi amaçlayan kişilere temel ağ yapısı, veri iletişimi, Internet servisleri, güvenlik, otomasyon ve ağ programlama konularında bilgi ve deneyim kazandırmak için verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 14 Eylül 2023 tarihinde "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu" açılması planlanmakta olup kursa ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yayımlanan "ART7 Sanat ve İletişim Dergisi" isimli hakemli dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi tarafından 19 – 21 Ekim 2023 tarihleri arasında ''VII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "PLANARCH-Design and Planning Research" isimli bilimsel derginin eylül sayısı  online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  ev sahipliğinde 15-16 Eylül 2023 tarihleri arasında "Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) Sonbahar Çalıştayı" yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile ATASEM tarafından 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Kemer/ANTALYA’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üretken Bilge Yaşlılar Derneği tarafından Üniversitenin ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "I. Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan İSG\2 2023 Aralık Dönemi A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kurslarının tamamı uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olup eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Azerbeycan'ın başkenti Bakü' de Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde 18-22 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi  ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında "Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik ve Blokzincir Teknolojileri" ana temalarıyla yapılması planlanan Bilişim Festivali (IFEST2023) kapsamında Kamu Bilişim Çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Alman Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini Almanca YDS, YÖKDİL ve muadili dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 18 Eylül 2023 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla kurs düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde 8.  düzenlenecek olan; Uluslararası 8. Socrates Eğitim, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler Kongresi ile Uluslararası 8. Socrates Sağlık, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Kongreleri 28 ve 30 Eylül 2023 Tarihlerinde çevrimiçi ve 29 Eylül 2023 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda  İle Temas Eden Plastik Madde  ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ait taslak metin Bakanlığın internet sayfasında "Duyurular" bölümünde görüşe açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı ve akademik personele yönelik 2 - 13 Ekim 2023 tarihleri  arasında    sucul  hayvanları  kapsayan  A  kategorisi  deney  hayvanları  kullanım sertifika eğitim programı düzenleyecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

03-05 Kasım 2023 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek olan "Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu II" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Veterinary Sciences and Practices" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) 25 - 28 Eylül 2023 tarihlerinde "Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi"ni gerçekleştimeyi planlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Demokrasi Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından 24-26 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan,  (IDUICER'23)" "5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi"ne katılımlar yurt içinde yüz yüze, yurt dışından online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayımlanan "Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES)" dergisine Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makale çalışmaları kabul edilmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu'nun ikincisi "Dezenformasyon Çağı" temasıyla gerçekleştirilecektir. Akademisyenleri, sivil toplum ve sektör temsilcilerini, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini buluşturan bir platform olmayı hedefleyen sempozyum, 24-25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanmakta olan "Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi"nin Ekim 2023 sayısı yayınlanmıştır. Derginin 2023 Yılı Aralık ayı sayısı için makale kabul süreci devam etmektedir. Derginin https://dergipark.org.tr/tr/pub/biibfed adresi üzerinden ulaşılabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan 17.08.2023 tarih ve 4103455 sayılı ekli yazıda, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan ve 14 Ocak-24 Şubat 2024 tarihlerinde "Riyad Art" programı kapsamında oymacılık ve heykel etkinliğinin düzenleneceği, bu çerçevede canlı olarak ziyaretçilere heykel/oyma sunumları yapılacağı ve bütün dünyadan heykel ve oyma sanatçılarının söz konusu etkinliğe davet edildiğini belirten Nota Başkanlığımıza iletilmiştir. Etkinlik duyurusuna ilişkin Nota ekte sunulmakta olup; söz konusu etkinliğe ülkemizden sanatçıların katılımı için Bakanlığımızın desteği talep edilmektedir. Katılım taleplerinin 25 Ağustos 2023 tarihine kadar iletilebileceği ve koordinasyon için İshraq M. Obaid (Tel: +90 549 601 44 33 E-posta: iobeid@mofa.gov.sa) ile temas edilebileceği belirtilmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayın organı olan Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi - ViSBiD/Van Journal of Humanities and Social Sciences -VJHSS, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, tamamen ücretsiz, açık erişimli, nitelikli yayın politikasını temel amaç edinmiş, sosyal ve beşeri bilim alanlarındaki akademik bilgi birikiminin yayınlandığı uluslararası bir platform olma amacı taşımaktadır. ViSBiD, disiplinlerarası, eleştirel ve karşılaştırmalı perspektifleri teşvik etmektedir. Dergipark sistemi üzerinden yayınlanan, Türkçe ve İngilizce yayınlara yer veren ViSBiD; MLA'de dizinlenmekte, Index Copernicus, EBSCO ve TR Dizin için de çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte daha üst düzey indekslerde yer alma çabaları sürdürülecektir. Aralık 2023'te yayınlanacak 6. sayısı ve sonraki sayıları için sosyal ve beşeri bilim alanlarında (filoloji, dilbilim, coğrafya, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi vb.) yazılmış nitelikli makaleler beklenmektedir. 30 Aralık 2023 tarihinde yayınlanması planlanan 6. sayı için Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/visbid) sistemi üzerinden 20 Kasım 2023 tarihine kadar makale başvuruları kabul edilmektedir.

Bu yıl 250. yaşına giren İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yeniliklerin ve başarıların ödüllendirilmesi, üniversitemizin araştırma ve hizmet kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri”; toplumsal katkıyı ön planda tutan, yeni teknolojiler geliştiren, üniversite-sanayi iş birliğini önemseyen, yenilikçi bir bakışla üretilen proje, patent ve ürün odaklı çalışmalarla birlikte bilim dünyasına eğitim ve sosyal alanlarda hizmet etmiş araştırmacıları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. İTÜ Ödülleri’ne, alanlarında gelişmeye önemli katkıları olan, bilimsel mükemmeliyet ve/veya uygulama odaklı araştırmaları ile ülkemizin Ar-Ge kültürüne katkı sağlayan tüm araştırmacılar İTÜ dışındaki kurumlara açık tüm kategorilerde başvurabilecektir. İlgili bilgilere İTÜ ödülleri web sitesinden (https://ituodulleri.itu.edu.tr/) ulaşılabilir. İTÜ Ödülleri her yıl Bilim Ödülü, Genç Akademisyen Başarı Ödülü, Yenilikçilik Ödülü, Hizmet Ödülü ve Özel Ödül başta olmak üzere on bir alt kategoride verilmektedir. 2023 yılında İTÜ Ödülleri’nin teması Yer Bilimleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2023 yılı Özel Ödülü yer bilimleri alanında ülkemize ve İTÜ’ye çok önemli katkılar sağlamış olan ve Kuzey Anadolu Fay hattını ilk kez ortaya koyarak Tektonik bilim alanına öncülük eden Prof. Dr. İhsan Ketin anısına verilecektir. “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri” için son başvuru tarihi 8 Eylül 2023’tür. Başvuru ve detaylı bilgi için: https://ituodulleri.itu.edu.tr/

Altınbaş Üniversitesi, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında 12 Ekim- 16 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye'deki Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim, İllüstrasyon, Özgün Baskı, Moda Aksesuar ve Fiber Art, Yeni Medya, Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarım, Radyo, TV ve Sinema, Heykel ve Seramik Bölümlerinden tüm öğretim elemanlarının başvurusuna açık bir sergi düzenlemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde ana teması "Hz. Peygamber, İnanç ve Doğruluk" olan XVII. Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve  İhtisas Memurluğu ile Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınav Duyurusu için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 02-04 Kasım 2023 tarihlerinde "1. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü-Ülkemizde sağlıkta kalite ve performans kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel ortamlarda ele alınması ve teşvik edilmesi amacıyla 2010 yılından beri Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi hazırlanıp yayınlanmaktadır. Dergide; sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık hizmetleri değerlendirmesi, sağlık sektöründe performansa dayalı ödeme uygulamaları, sağlık hizmet uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği,sağlık ekonomisi, sağlık sosyolojisi ve sağlıkla ilgili olmak üzere sağlık bilimlerinin kapsamına giren konuları içeren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Dergi içeriğine, https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd adresinden erişim sağlanarak makale gönderilebilmektedir.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR'in yürütücüsü olduğu 27.Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu 20-22 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, 28-29-30 Eylül 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde; "Dijital Devrim ve Dijital Olarak Küreselleşen Köyde Eğitimin Geleceği: Zorluklar ve Fırsatlar" (Digital Revolution and the Future of Education in the Digitally Globalised Village: Challenges and Opportunities)" temalı "17. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE)" ve "Dijital Çağda Boşluğu Kapatmak: Uygulamalı Dilbilim ve Dil Öğretiminde İyimser Problem Çözme" (Bridging the Gap in the Digital Era: Optimistic Problem-Solving in Applied Lignuistics and Language Teaching) temalı 7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilimde Araştırmalar Kongresinin yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı  Tarımsal  Araştırmalar  ve  Politikalar  Genel  Müdürlüğü'ne  bağlı  Ege  Tarımsal Araştırma  Enstitüsü  Müdürlüğü  Menemen  /  İZMİR  koordinatörlüğünde,  Cumhuriyetin  100.  yılı  olan 2023  yılı  6-9  Kasım  2023  tarihlerinde  İzmir'de  "Uluslararası Dr. Mirza GÖKGÖL Bitki Genetik Kaynakları Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Türkiye'de Sosyal Bilimler alanında bilgi paylaşımını artırmak ve sosyal bilimler alanındaki farklı bakış açıları ve sorunları inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 19-21 Ekim 2023 tarihleri arasında "5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Haydar ALİYEV'in 100. Doğum Yılı Anısına)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 25.09.2023 - 17.11.2023 tarihleri arasında Temel Arapça Kursu (40 saat) ve 02.10.2023 - 27.10.2023 tarihleri arasında SPSS ile Temel Veri Analizi (16 saat) başlıklı eğitimler katılım belgeli olarak çevrim içi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Sevil ORHAN ÖZEN tarafından yürütücülüğü yapılan, 04 – 08 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve TÜBİTAK 2237-A kapsamında ikinci kez desteklenen "Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Çevrimiçi Eğitmen Atölyesi" başlıklı proje ile ilgili bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Abdullah Gül Üniversitesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarına 12 Mayıs5 Eylül 2023 tarihleri arasında öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. www.fbe.agu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/vyyumfd bağlantısından Türkçe ve İngilizce yayın kabulüne başlamıştır

Kafkas Üniversitesi ile Azerbaycan Lenkeran Devlet Üniversitesinin 20-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle ortaklaşa düzenleyeceği konferansla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen "Elektronik Ticaret ve Yönetimi" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" açıköğretim lisans programları ile "Bilgi Yönetimi","Laborant ve Veteriner Sağlık","Spor Yönetimi" ve "Web Tasarımı ve Kodlama" ön lisans programlarına yönelik "Sınavsız İkinci Üniversite" başvuru ve kayıt işlemleri 07 Ağustos - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında https://basvuru.ankara.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ'nin, TÜBİTAK-BİDEB 2237 A-Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Odağında Bildiri ve Makalelerin Niteliğinin Artırılması" konulu eğitim etkinliği için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan Ahi Evran İslami İlimler Fakültesi Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eylül-Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi yürütülecek olan "Aile Danışmanlığı Sertifika Programı " ön kayıtları başlamıştır. Eğitim programına ilişkin tanıtım afişi yazımız ekinde olup, başvuru ve detaylı bilgiye http://sem.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezinde 13-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Second International Proteomics Congress//5th Turkish National Proteomic Congress” isimli etkinlik için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nce yayınlanan Osmangazi Journal Of Educational Research (OJER) dergisi için “100. Yılında Cumhuriyet Özel Sayısı” makale çağırısı başladı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL'ün Proje Yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK 2237–A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Afet Akademisi'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Educatıon and Technology in Informatıon Scıence (ETIS)" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 1. cilt 1. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/etis adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Research in Dental Sciences" isimli bilimsel derginin (Temmuz-2023) 33. cilt 3. sayısı https://dentistry-ataunipress.org/EN adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "KORPUSGERMANISTIK Zeitschrift Für Deutsche Spiache, Kultur und Literatur" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 2. cilt 1. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/korpus adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Pharmata" isimli bilimsel derginin (Temmuz-2023) 3. cilt 3. sayısı https://www.pharmataataunipress.org/ adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Midwifery and Health Sciences" "Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi" isimli bilimsel derginin (Ağustos-2023) 6. cilt 2. sayısı https://www.midwiferyataunipress.org/TR adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Sağlıkta Performans ve  Kalite  Dergisinin  2023  yılı  sayıları için makale  çağrısı  konusunda ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TED Üniversitesi ve Etki Yatırım Danışma Kurulu (EYDK) 11-12 Eylül 2023 tarihlerinde TED Üniversitesi'nde "Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi: Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" etkinliğini gerçekleştirilecektir. Zirve süresince Türkiye'de Etki Ölçümü ve Yönetimi alanındaki teorik tartışmalardan uygulamaya geçişi hızlandırmak amacıyla konuya ilişkin başarı öyküleri ve alandaki gelişmeler ulusal ve uluslararası uzmanların katkı ve katılımlarıyla paylaşılacaktır. Zirve'de alanın önde gelenlerinin konuşmalarının yanı sıra uzman panelleri, atölyeler ve lansman etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişimBaşkanlığı’nın bilimsel yayını olan İletişimve Diplomasi, temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan uluslararası hakemli, ücretsizve açık erişimli bir dergi olup 11. sayısı 2023 Aralık ayında yayımlanacaktır 11. sayı için makale kabulüne başlayan ve 15 Ekim 2023 tarihine kadar makale kabulü devam edecek olan İletişim ve Diplomasi Dergisine yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar için başvuru DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/iletisimvediplomasi) linki üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 25.09.2023 - 20.10.2023 tarihleri arasında Web Tasarım Uzmanı Eğitimi (36 saat), Temel Gastronomi Kursu (40 saat) ve Matlab ile Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenmenin Temelleri  (4 saat)  başlıklı eğitimler katılım belgeli olarak çevrim içi düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü iş birliğinde Erzurum’da 13-16 Eylül 2023 tarihleri arasında "Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanmakta olan "Management and Political Sciences Review" adlı uluslararası indeksli (Asos İndex, İndex Copernicus, Europub) ve hakemli derginin 2023 yılı Aralık ayı sayısı (Cilt 5:Sayı 2) için makale kabul süreci devam etmektedir. Bu sayı için makaleler Dergipark sistemi üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr) gönderilmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Katoloğu 2022 yılı yayınlanmıştır. Bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı ile Anadolu Kültür ve Kalınma Vakfı (ANKA) tarafından 25 Ağustos 2023-3 Eylül 2023 tarihleri arasında ''Açık Hava Heykel Sempozyumu'' Kayseri'nin Bünyan İlçesinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 04 - 07 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye ve Türk Dünyası Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı bünyesinde yürütülecek “Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik Sanal Gerçekliğe Dayalı Simülasyon Programı”nın, 1 (bir) akademik yıl için akademik birim başı kullanım ücreti, Kamu Kurumlarına 18.000 TL, Vakıf Üniversitelerine 30.000 TL, Özel Sağlık ve Eğitim Kuruluşlarına 60.000 TL olarak belirlenerek kullanıma açılmıştır. Söz konusu program Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından https://www.youtube.com/watch?v=4BhiQ-Zt6kg tanıtım linki ile tescil edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Bilişim Derneği, yurt içi ve yurt dışı birçok saygın üniversite ve IEEE desteği ile düzenlenecek olan IV. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı; 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde, Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yayın hayatına devam eden ve TR Dizin'de taranan "İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi"nin Aralık ayında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel çıkarılacak sayısında sosyal bilimler ile iletişim disiplininin kesiştiği tüm alanlara dair Cumhuriyet temalı çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden 29 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edilecektir. Bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından hibrit olarak "TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenecektir. Kongremiz ile ilgili afiş Ek' te gönderilmiş olup, gerekli duyuruların yapılması hususunda; Bilgilerini ve gereğini arz ederim. Bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında ''8. Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi'' üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenecektir. Bilgi için tıklayınız.

İstanbul Kültür Üniversitesi adına yürütücülüğü Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan ve bu yıl "Çevre ve İnsan: İnsan Sağlığı Üzerine Çevrenin Etkisi" konu ile "Akıngüç 2023 Ödülü" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TÜBİTAK BİDEP 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar MAKBUL yürütücülüğünde, 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Nuri ERDEM' in, Proje Yürütücüsü olarak, TÜBİTAK 2237–A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Deprem Verilerine Dayalı Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) 08.09.2023-20.10.2023 tarihleri arasında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) yönelik YDS Strateji ve Soru Çözümü başlıklı kurs için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi İTÜ TÖMER’in ev sahipliğinde 14 Ekim 2023 tarihinde "36. YADOT Çalışma Toplantısı" gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun AKASLAN yürütücülüğünde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında 13-15 Eylül 2023 tarihleri arasında "Sismik Verilerin Ölçülmesi ve İletilmesi" başlıklı etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 güz dönemi için dil kurslarıyla ilgili bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bitki genetik kaynaklarının toplanma ve değerlendirilme çalışmalarını Türkiye’de ilk başlatan araştırıcı olan Dr. Mirza GÖKGÖL anısına,  Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) koordinatörlüğünde Cumhuriyetin 100. yılı olan 6-9 Kasım 2023 tarihinde, İzmir'de, " Uluslararası Dr. Mirza GÖKGÖL Bitki Genetik Kaynakları Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi başlıklı bildiri kitabı için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (BAMER) tarafından Bolu Valiliği, Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi işbirliği ile 03-04-05 Kasım 2023 tarihlerinde Bolu ve Gerede'de "Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu'' düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde eş başkanlığını Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Kemal Arıkan'ın yapacağı 03-07 Eylül 2023 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi'nde "6. Uluslarararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme Konferansı (6th Basic and Clinical Multimodel Imaging – BACI Conference)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü tarafından 25-26 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olan "3. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Seyfi BOZÇELİK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı G. Zeynep YILMAZ tarafından 08 Eylül 2023 Cuma günü 14.30-15.30 saatlerinde Ek'te yer alan eğitim programı çerçevesinde çevrim içi olarak "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Bilinçlendirme" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi koordinatörlüğünde "2. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi" (II. International Culture Education and Science) INCES2023 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya/Kemer’de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından  26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Üniversite Görükle Yerleşkesi’nde yüz yüze olarak “Türkiye VIII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi (on-line) olarak gerçekleşecek olan "II. Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar" konulu kongre için tıklayınız.

6-7 Şubat 2023 tarihlerinde yaşanan depremler sonucunda Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte göz önünde bulundurularak ileri bir tarihe ertelenen "1. Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresi/Apiterapi, 1st International Congress of Beekeeping and Bee Product/Apitherapy", başlıklı kongre  Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) ve özel sektör işbirliği ile 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Kongremize ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 04-07 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “VI. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Diplomasisi alanında Türkiye'nin ilk ve tek lisansüstü programı olma özelliğine sahip 'Kamu Diplomasisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için 21 Ağustos - 06 Eylül 2023 tarihleri arasında aday öğrenci başvurusu yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesince Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı anısına "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılı Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Jürili Moda Tasarımı Sergisi" 28 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında çevrimiçi karma sergi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde yer alan World Language Studies Dergisi (ISSN: 2791-7770) 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin resmi yayını olan Karesi Mimarlık Dergisi (KJA); açık erişimli, çift kör hakemli, İngilizce ve Türkçe yayın yapan uluslararası akademik bir dergi olarak ilk iki sayısını yayınlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Biruni Üniversitesi ve Nutrigenetik/Epigenetik Derneği işbirliğiyle 2-3 Eylül tarihleri arasında Mandarin Oriental Bosphour'ta 2. Uluslararası Epigenetik Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Kahramanmaraş ilindeki psiko-sosyal destek faaliyetlerine kültürel bir katkı sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi iş birliği ile 30 Ağustos 2023 tarihinde "Açık Sahne 1. Uluslararası Karma Resim Sergisi" ve 18 Eylül 2023 tarihinde "Açık Sahne 1. Genç Ressamlar Resim Sergisi" düzenlenecektir. 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde 01 Kasım 2023 Çarşamba günü Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Konferans Salonu'nda teması "İş Güvenliği ve Acil Durumlarda Teknolojik ve Yenilikçi Uygulamalar" olarak belirlenen "VII. Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Tokat Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanacak olan Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi (Journal of International Economic and Administrative Studies), 2023-Aralık sayısı için Dergipark üzerinden makale kabulüne başlamıştır. Uluslararası hakemli bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi Türkçe veya İngilizce dillerinde olmak üzere elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Ekonometri bilim dallarında yazılan orijinal, alana belirgin katkı sağlayacak çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmaların yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makaleler "kör hakemlik" yöntemiyle en az iki hakem tarafından kontrol edilmekte, intihal taraması ve yayın etiğine uygun bir süreçten geçirilerek titiz bir ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi'nin birinci sayısı için Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış olan çalışmalar en son 01 Ekim 2023 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulic adresi üzerinden gönderilebilecektir. 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 05-08 Ekim 2023 tarihleri arasında "V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2023)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 28-30 Eylül 2023 tarihinde 4. Uluslararası Kanser Günleri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından Cumhuriyet'in 100.  Kuruluş  yılı  nedeniyle;  4-7  Ekim  2023  tarihlerinde  Ankara  Üniversitesi  Dil  ve  Tarih  Coğrafya Fakültesi  (DTCF) Farabi Salonu'nda "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Isparta Belediyesi tarafından ortaklaşa "Doğal Boya ve Halı Dokumanın Geleneği ve Geleceği Sempozyumu" Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde 24-26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesince yayınlanan 'KİÜ Fen, Mühendislik ve Teknolojisi' isimli bilimsel dergi online olarak https:// dergipark.org.tr/tr/pub/kiufemte adresinde yayınlanacak olup, makale kabulüne başlamıştır. 

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından organize edilen "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Yaz Okulu" 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Enstitümüzde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ortaklığı ile 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak eş zamanlı "7 nci Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Bartın Üniversitesi tarafından  6. AR-GE Proje Pazarı Etkinliği düzenleniyor.  Ayrıntılı bilgi için tıklanıyız. 

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) işbirliğiyle 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde 25. Ulusal Hizmet Sempozyumu düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğinde 14-17 Kasım 2023 tarihlerinde  "2. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 2-4 Kasım 2023 tarihleri arasında "9.Uluslararası 13.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi tarafından, İstanbul Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul'da Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna ulusal nitelikli "İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesince yayın hayatına devam eden "Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi" isimli bilimsel derginin (Mayıs-2023) 3. cilt 1. sayısı  yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı bünyesince yayın hayatına başlayan ve Nisan ile Ekim aylarında olmak üzere online olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayalgu adresinde yılda iki kere yayınlanacak olan "Ayalgu" isimli bilimsel dergi Ekim 2023 sayısı için Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabulüne başlamıştır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan Sanat-Tasarım Dergisi, MUJAD (Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi / Marmara University Journal of Art and Design) adıyla yayın hayatına devam etmektedir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, sanat ve tasarım alanlarında akademik çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirerek nitelikli bir tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Dergimiz aynı zamanda lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan sanatçı, tasarımcı ve akademisyenlere de çalışmalarını paylaşma imkânı sağlayacak; uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkmış olan çalışmaların okuyucuyla buluşmasına aracı olacaktır. Dergide yayımlanacak yazıların sanat ve tasarım alanlarındaki tartışmaları derinleştirerek literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım alanlarındaki tüm teorik ve pratik bakış açılarına yer vermeyi misyon olarak belirlemiştir. Resimden sinemaya, geleneksel sanatlardan endüstriyel tasarıma kadar uzanan akademik çalışmaların yanı sıra sanat tarihi, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi alanlarında yazılmış makaleler de derginin kapsamındadır. MUJAD, DergiPark platformunda (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mujad) açık erişim ile ücretsiz olarak ve yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Sanat ve tasarım alanındaki çalışmalar, Aralık 2023 sayısı için en geç 30 Ekim 2023 tarihine kadar DergiPark'taki sayfaya yüklenmelidir.

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde “II. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi" isimli kongre çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.  

Kastamonu Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci tarafından TÜBİTAK-BİDEB 2237 A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Odağında Bildiri ve Makalelerin Niteliğinin Artırılması” konulu eğitim etkinliği 11-14 Eylül tarihleri arasında bünyesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitime başvuracak öğrencilerden Yurt içindeki üniversitelerin ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında lisansüstü öğrenim görüyor olması şartı aranmaktadır. Ayrıca katılımcıların ARBİS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DergiPark üzerinden makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Erol TEKİN'in yürütücülüğünü yaptığı "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" programı kapsamında desteklenen ve 02-05 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Deprem Gerçeği Özelinde Sosyolojik ve Psikolojik Açıdan Afetlere Hazırbulunuşluk" konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  İletişim Fakültesi tarafından yayın hayatına başlayacak olan "Kronotop İletişim Dergisi"nin ilk sayısı 2024 yılının Ocak ayında yayımlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi tarafından 7-8-9 Eylül 2023 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan “2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS’23Kapadokya)”, üç gün boyunca yüz yüze/video konferans olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi-Journal of World Geography and Development Perspectives" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 1. cilt 3. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "GastroDünya-Gastro-World" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 1. cilt 2. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Silk Road Tourism Research-İpekyolu Turizm Araştırmaları Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde 15 Temmuz Milli İrade Salonunda "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİKEM Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Eylül sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi  Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysel ELİK DEMİR'in yürütücülüğünde, TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan 2237-A "Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması Stratejileri ve Atıkların Değerlendirilmesi" çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Tarih ve Tarihçi-History and Historian" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Trends İn Business And Economics" isimli bilimsel derginin (Temmuz-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ev sahipliğinde 27/29 Eylül 2023 tarihlerinde Microsoft Teams programı üzerinden çevrimiçi düzenlenecek olan "İzmir Matematik Günleri V" etkinliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi 3-4 Kasım 2023 tarihinde Uluslararası Büyük Selçuklular Döneminde Hanefilik Maturidilik Sempozyumu düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun, Tiran New York Üniversitesi bünyesinde kurulan Balkan Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde üniversitelerle iş birliği içerisinde her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır. Sempozyum 2023 yılında da Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde 9-11 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gizem HALİS KASAP'ın editörlüğünü yaptığı "Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu" dergisinde yayınlanmak üzere makale çağrısına çıkılmış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Türkiye'de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri verilecektir. Ödül Töreni, 20-22 Eylül 2023'de, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan BİLTEVT'2023:"Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım" ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2023 KONGRESİ açılışında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  ev sahipliğinde, Pediatrik Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) ve Büyüyen Çocuk Derneği öncülüğünde bu yıl üçüncüsünü düzenlenecek olan Ülkemizin “İlk Multidisipliner Pediatri Kongresi” olan “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi” 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 1-2-3 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Metal Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "6. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi (6th International Social and Economic Research Student Congress - ISERSC 6)" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü UIuslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 01-02 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya'da "8.Uluslarası Güvenlik Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde "VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA' 23)"  yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep Üniversitesi  ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığında 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan (Cumhuriyetin 100. Yılında) "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) 42. Ulusal Kongresi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2019 yılından itibaren, OSTİM Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenmeye başlanan, Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) 2023 Konferansı Makedonya’da 12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Eylül 2023 Dönemi uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "Uluslararası İslam'da Sanat ve Estetik Sempozyumu"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılması planlanan "SPSS ve Temel İstatistik" kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak "Uluslararası Selçuklu Anadolu'sunda İlim ve Ulema Sempozyumu" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL, GRE, IELTS) ilişkin sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Artvin Çoruh Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde uluslararası hakemli elektronik bir dergi olan "Studies in Educational Research and Development (SERD)" 2017 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Dergi  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  Tıp Fakültesi bünyesinde 13 -15 Ekim 2023 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda uluslararası katılımlı teması "Doğal Afetlerde Tıbbi Yaklaşım" olarak belirlenen "2. Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   tarafından yayınlanan Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi; 2020 yılında yayın hayatına başlamış, iletişim kuram ve araştırmaları alanında ulusal hakemli sosyal bilimler dergisidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğinde 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Toplumdilbilim'' etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zonguldak Belediyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BTK Akademi ve USOM işbirliğinde ve Üniversitenin Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 7-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında "Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Kampı" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından  balıkçılık sezonu açılışı etkinlikleri kapsamında 31.08.2023-07.09.2023 tarihleri arasında Sinop Belediyesi Sebahattin Ali Kültür Merkezinde "Balık" temalı Uluslararası Karma Sergi düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın  08-11 Mart  2023 tarihleri  arasında Bursa Naim  Süleymanoğlu  Spor Kompleksinde  yapılması  planlanan  15.  Uluslararası  MEB  Robot  Yarışmasının  ülkemizde  06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 06-09 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Duyurulur.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  Psikoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Hasibe ARICAN SÜREN'in, "İş Doyumu, İş Performansı, Kişilik, Yürütücü İşlevler, Bilişsel Esneklik ve Kontrol Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  tarafından 17 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek olan "Türkiye'de  Darbeler  ve  15  Temmuz"  konulu  konferansa  ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Eurasian Journal of Medicine" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 55. cilt 2. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi tarafından  28-29 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu"  13-14 Ekim 2023 tarihine ertelenmiştir. Duyurulur.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi ile İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında ana teması "Kudüs'te İz Bırakan Alimler" olarak belirlenen ''3. Uluslararası Kudüs Sempozyumu'' gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Ahmed-i   Hani Sempozyumu  '' Mevlana'nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri ‘' 23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK (BİDEB) 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri programı kapsamında desteklenmekte olan ve Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesinin  yürütücülüğündeki “Mirasımı Öğreniyorum  etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Adnan Menderes Üniversitesi  Eğitim Fakültesi tarafından 31 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında "14. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi'' düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından "Dil Edebiyat ve Çeviri Çalışmaları II" başlıklı son başvuru tarihi 15 Ağustos 2023 olarak belirlenen Yüksekokul kitap projesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Dünden Bugüne 15 Temmuz 2016 Hain Darbe Girişimi Paneli" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Hakkari Üniversitesi tarafından etkinlik planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilki 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü yapılacak olan "TOEFL IBT" sınavına ilişkin başvuru yapmak için tıklayınız.

27-28 Haziran 2024 tarihinde Kapadokya Üniversitesi ve University for Continuing Education Krems (Avusturya) tarafından  organize edilecek olan "II. Disiplinlerarası Konferansı"nın koordinasyon toplantısı 11 Eylül 2023 tarihinde Mustafapaşa'da yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi'nin (TURK-COSE) 5'incisi TURK-COSE 2023,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZTU) iş birliğinde, 15-17 Eylül 2023 tarihlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) ev sahipliğinde Bişkek Kırgızistan'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bu yılki 48. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 1-4 Kasım 2023 tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  tarafından 17 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek olan "Türkiye'de Darbeler ve15 Temmuz" başlıklı konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi bünyesinde ES-İBE iş birliğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında desteklenen “Akademide Güncel Öğrenme - Öğretme Yaklaşımları ve Uygulamaları” etkinliği 22-23 Eylül 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15 Temmuz Destanının 7’nci Yılında, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  tarafından düzenlenecek olan  “Türkiye Yüzyılı'nda 15 Temmuz'un Anlamı”  konulu konferansa you tube üzerinden katılmak için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan İngiliz Dili Dergisi/Journal of English Language (JEL) Aralık 2023 sayısı için DergiPark üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 26-28 Eylül 2023 tarihleri arasında Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilge Kağan'dan Atatürk'e Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 16-18 Ekim 2023 tarihleri arasında İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) iş birliği ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan ICONFOOD'23 (2nd International Food Researches Congress/ 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi) etkinliğine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı verilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  "Kalite Yönetim Sistemi" çalışmaları kapsamında;  Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarını çalıştıran paydaşların görüş, öneri ve değerlendirmelerini alınması amacıyla “İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi” düzenlemiştir. Katılmak için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde ‘'VII. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'' gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  tarafından 16-19 Kasım 2023 tarihleri arasında "I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi" düzenlenecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından "İletişim Bilimlerinde Sosyal Etki" temalı 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Alâeddin Asna Mesleki Gelişim Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığının; 19-20 Ekim 2023 tarihinde düzenlemeyi planladığı "21st International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM2023)" konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Journal of International Relations Studies-Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde "VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA' 23)" yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında "2.Uluslararası Gerontoloji Kongresi" gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "1. Uluslararası Göl Turizmi ve Turizmde Güncel Trenler kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan aylık haber bülteni ESTÜ BÜLTEN’in  26. Sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ''Rus Edebiyatında ve Kültüründe İslam ve Müslümanlar Uluslararası Kongresi" 26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Diyarbakır'da "Dicle Üniversitesi 1.Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu (DUFEBLAS-2023)" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan ''Ist International Symposium on Materia Medica'' Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  ev sahipliğinde 20-22 Temmuz 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 05-07 Ekim 2023 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Dünya Pediatri Derneği ve Rumi Pediatri Derneği işbirliği ile "1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi (MİKPEDKON)" Bolu'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  bünyesinde yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES), 2023-Aralık sayısı için Dergipark üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sanat Tasarım Fakültesi tarafından “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü anısına Atatürk, cumhuriyet, özgürlük, demokrasi, barış gibi temel kavramları özgün ekslibris tasarımlarıyla bir araya getirerek temalı görsel bir bellek oluşturmak, Ülkemizin tanıtımına sanat ve tasarım aracılığı ile katkıda bulunmak, ekslibris sanatını ve sanatçılarını tanıtmak, kurulacak müze için koleksiyon oluşturmak amacıyla Jürili Uluslararası Ekslibris Sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 30 Kasım - 01 Aralık 2023 tarihleri arasında "Trakya Üniversiteler Birliği 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde 30-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ilki gerçekleşecek olan “Advances in Welding and Metal Additive Manufacturing Technologies (WAM-2023)” konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği (İLMAR) işbirliğinde 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi  ev sahipliğinde “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası İkinci Uluslararası Şurası” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan "Her Yönüyle Deprem" Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  Hukuk Fakültesi uhdesinde 18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında üç gün sürecek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 30. Yıl dönümü anısına düzenlenmesi planlanan "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresinin" güncellenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Sosyal Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde 20-21 Ekim 2023 tarihleri arasında "KTO Karatay Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi''  düzenlenecek olup kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi,  "15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"  düzenlemekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2014 yılından bu yana Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde hazırlanan "Ombudsman Akademik" isimli hakemli dergi senede iki sayı halinde basılı ve dijital olarak yayımlanmaktadır. Dergi; insan hakları, kamu yönetimi, iyi yönetişim esasları çerçevesinde yayın hayatını sürdürmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl “Mevlana Yılı” olarak kutlanmaktadır. Konu ile ilgili makale göndermek ve dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün de paydaşı olduğu, Sakarya Üniversitesi (Türkiye), Azerbaycan Üniversitesi, Washington Üniversitesi St. Louis (ABD) ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (Azerbaycan) tarafından 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Sosyal Hizmet ve Sosyal Araştırma Konferansı"na ilişkin detaylı  bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi-Journal of Literature and Humanities" isimli bilimsel derginin  70. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Nursology" isimli bilimsel derginin  26. cilt 2. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi  tarafından gerçekleştirilecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Etkinliği Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi  Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM) tarafından 5-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde "8th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels" başlıklı kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan “Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi” yılda iki kez (Şubat ve Eylül aylarında) yayımlanan ulusal, çift-kör hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Tıp Fakültesi tarafından 2023 Ekim ayında 3. sayısı yayımlanacak olan Ağrı Tıp Fakültesi Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu ve Academy Global Conferences & Publishing tarafından ''Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi'' 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından "Brawijaya International Conference on Economics, Business & Finance (BICEBF) 2023" isimli 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi tarafından 2023 Aralık ayında 7. sayısı yayımlanacak olan Burdur İlahiyat Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Samsun Üniversitesi Samsun Teknik Hava Aracı Bakım Onarım Merkezi teknisyen adaylarına yönelik Bakım Eğitim programını başlatacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 19. Ulusal Kil Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün ev sahipliğinde 04-06 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “10. Ulusal Limnoloji Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir  Teknik Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM) tarafından Temmuz - Aralık 2023 döneminde sunulacak olan eğitim ve sertifika programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından yapılacak olan "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları" eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi tarafından  düzenlenen "ARSEM 2023" yaz dönemi eğitimlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde  6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi logosu, Üniversite Senatosunun 13/06/2023 tarih ve 12 no'lu toplantısında aldığı kararla değiştirilmiş olup yeni logo ise Üniversitenin web sayfasında yayınlanmıştır. Tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından dış paydaşlarla yönelik olarak  ''Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dış Paydaş Anketi" hazırlanmış olup, ankete katılmak için tıklayınız.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Diş Hekimlerinin Madde Kayıplı Endodontik Tedavili Dişlerde Endokron ve Post-kor Restorasyon Uygulamaları Hakkındaki Bilgi ve Tutumları" isimli  anket çalışmasına katılmak için  tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ''Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'' ve ''Akdeniz 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi'' 02-05 Kasım 2023 tarihleri arasında Girne/KIBRIS 'ta düzenlenecek olup kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "AtaKimya Dergisi-Journal of Ata-Chem" isimli bilimsel derginin mayıs  sayısı  açık erişimli online (çevrim içi) olarak yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi tarafından 03 - 07 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uygulamalı Moleküler Yöntemler Programı''  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Doku Mühendisliği tarafından 19-21 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan " I. Hücre Kültürü Kursu Temel Teknikler ile Moleküler Biyoloji ve Doku Mühendisliği Uygulamaları" kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  ev sahipliğinde çevrimiçi olarak "3 rd International Congress on Academic Studies in Philology - BICOASP" (III. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü öğrencileri, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin nitelikli akademik yayınlar geliştirmelerine katkı sağlamayı ve yayın kapasitelerini arttırmayı amaçlayan ARSEM'in 2023 yaz dönemi eğitimleri başlayacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle 26-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi  ev sahipliğinde Bartın Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri iş birliğiyle “2. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İklim değişikliğine dirençli bir toplum oluşturmak üzere  21-23 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam ilçesinde "Sürdürülebilir Yaşam için Eğitim Projesi” kapsamında bir çalıştay yapılması planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan "4. Uluslararası Uygulamalı İstatistik" kongresi 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Saraybosna - Bosna Hersek'te gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bingöl Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi  tarafından 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Kuran ve Tarih" konulu sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı veya ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  21 Haziran 2023 Çarşamba günü Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda  2022–2023 Akademik Yılı 10. Mezuniyet Töreni  gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde, Yargıtay 4. ve 11. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) katkılarıyla düzenlenecek olan “III. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu”na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümünde, FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği ortaklığında 15. Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu'nu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 13-15 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "21. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu (UMTS 2023)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti: 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Temel Eğitimi Sertifika Programı" eğitimi ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Üniversitenin İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Rize'de düzenlenecek olan Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan "İktisadi ve İdari Yaklaşım Dergisi", 2023-Aralık sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Lisansüstü öğrenci alımları 17-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi tarafından  Arı Bilimleri Kongresi (International Congress on Bee Sciences), 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak ikinci kez düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi  Eğitim Fakültesinin 11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), 23-25 Ekim 2023 tarihleri arasında SBEBD (Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği) iş birliğiyle Elazığ'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliğinde Merkez Kampüs Kırmızı Salon’da, 20 Haziran 2023 Salı günü “16. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  tarafından 03-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yürütülecek School of International Training Teaching English to Speakers of Other Languages (SIT TESOL) sertifika programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde 2015 yılında yayın hayatına başlamış olan, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılı ve elektronik yayımlanan bilimsel hakemli  "İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Dergi Park Akademik platformunda makale kabul sürecine devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Yaz Dönemi Kurs” kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 2023-2024 Güz Döneminde açılacak lisansüstü programlar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün 2023 yılında Cumhuriyetimizin ilanının 100.yılı olması sebebiyle yayınlanması planlanan "İstiklal Harbinden 21. Yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti" isimli çalışması ile ilgili  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2023 yılı 37. cilt 1. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 23- 24 Kasım 2023 tarihinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Türkçe veya İngilizce yayın kabulüne başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Sport Education and Sciences" isimli bilimsel derginin Haziran-2023 sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi ve Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'nin (UTRADER) düzenleyicileri olduğu UTRADER Akademi Ödülleri; Türk şirketlerinin uluslararasılaşmasına ve Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik bilimsel araştırmaları teşvik ve takdir etmeyi amaçlamak üzere verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından hakemli bir dergi olarak yılda iki defa yayımlanan "Karar İncelemeleri Dergisi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İbn Haldun Üniversitesi ile Uluslararası STEM Eğitim Merkezi (ICSE) iş birliğinde STEM PD Net Avrupa Birliği projesi kapsamında 08-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında "4th International STEM Education Conference" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 20 Eylül 2023-20 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Konservatuar Yarı Zamanlı Sertifika Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erasmus+Gençlik  Programı  KA154  Gençlik  Katılımı  kapsamında  Ankara Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesi ile  Ankara  Valiliği  ortaklığında,  Gaziantep ile  Ordu  Gençlik  ve  Spor  İl Müdürlüklerinin  işbirliğinde  hazırlanan  ve  Ankara Gençlik ve Spor İl  Müdürlüğünün  yürütücüsü  olduğu 2022-1-TR01-KA154-YOU-000067469 numaralı "Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Gençlik Çalışmalarına Yönelik Uygulanabilir Politikalar" Projesi gerçekleştirilecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  ev sahipliğinde 23-24 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi  Diaspora Araştırmaları Merkezi tarafından çıkarılan Journal of Migration and Political Studies (MIPOS) dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilimi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri tarafından 11-13 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Çeviri Teknolojileri Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yeditepe Üniversitesi  ev sahipliğinde 18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında "Dijital Çağda Sürdürülebilirlik" ana temasıyla ‘’10. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2023) ’’ düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ortaklığı ile 30 Ekim - 2 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Uluslararası Çevre Kimyası Kongresi (5th International Environmental Chemistry Congress –ENVIROCHEM -2023 - hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi  Doğa Sporları Kulübü tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde Sivrihisar ilçesine bağlı Karakayalar bölgesinde "15. Karakaya Tırmanış Şenliği" gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

31 Temmuz 2023-5 Ağustos 2023 tarihinlerinde 18-25 yaş üniversite öğrencilerine yönelik olarak İzmir Tınaztepe Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek olan, "International Science Summer Camp(ISSC) 2023  "Next-generation medicine, technology and artificial intelligence" Uluslararası Yaz Bilim Kampı"  hakkında ayrıntılı bilgi için   tıklayınız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan aylık haber bülteni ESTÜ BÜLTEN’in Mayıs ayını kapsayan 25. Sayısına ulaşmak için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 08-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında "Laboratuvar Hayvanlarında Uygulamalı Stereotaksik Girişim Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gümüşhane Üniversitesi Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü kurulmuş ve Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Fen Fakültesi tarafından 07.06.2023 tarihinde saat 17.00'da Bilim Buluşmaları kapsamında zoom üzerinden online gerçekleştirilecek "Çıplak Gözle Görülemeyen Nanomalzemeler ile İnsanlığa Faydalı Gözle Görülür Teknolojiler Geliştirmek" başlıklı etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Enformatik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ'ın danışmanlığını yürüttüğü  "Dijitalleşme Ve Yönetim; Yönetim Dönüşüm Sürecinde Karar Vericilerin Algıları Üzerine Bir Alan Çalışması" başlıklı doktora tez çalışmasının anket uygulamasına katılmak için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde 03-07 Eylül 2023 tarihleri arasında  6. Uluslarararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme Konferansı (6 th Basic and Clinical Multimodel Imaging – BACI Conference)" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)  19 - 23 Haziran 2023 tarihlerinde uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında) "Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi" düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan "4. Uluslararası Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  tarafından "Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG VE Aritmi Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı" ve "Hastane Öncesi Acil Bakımda Toksikoloji Eğitimi Sertifika Programı" eğitimleri ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "3. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Yeşil Üretim Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL, GRE, IELTS) ilişkin sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Comparative Turkish Dialects and Literatures" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından; gıda, ilaç, kozmetik, yem ve ilgili sektörler için hammadde/ara ürün/son ürün olarak kullanılabilecek bitki ekstraktları üretilmekte ve ArGe çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından 10 Haziran 2023 tarihinde online olarak "1. Acil Tıpta Liderlik ve Vaka Yönetimi Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İlim  Yayma  Cemiyeti'nin  14  Temmuz  2023  tarihinde  sonra  erecek  olan  İlim  Yayma  Ödülleri başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğüne  bağlı  Güneysu  Gençlik Merkezi  ile  Güneysu  İlim  Öğrenenlere  Yardım  Vakfı işbirliğinde  yürütülen  "Genç  Kitaplar"  projesi  kapsamında,  gençlerimizin  vefa  kavramına  dikkatlerini çekmek  amacıyla  üniversite  öğrencileri (ön  lisans,  lisans)  arasında  "VEFA"  konulu  kısa  film yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, “Doku Kumaş Tasarım Yarışması”nın üçüncüsü düzenlenmektedir. Potansiyel yarışmacıları bilgilendirmek ve sorularına cevap verebilmek üzere 6 Haziran 2023 Salı günü saat 15.30’ta “Şimdi Sıra Sende” Zoom toplantısı düzenlenecektir. Link için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 7-9 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara ilinde "Sürdürülebilir Yaşam için Eğitim Projesi” kapsamında bir çalıştay yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Düzce Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 20-21 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uluslararası Doğal Afetler ve Din Sempozyumu''  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ülkemizde ilk defa 9 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen İşletme Tarihi Konferanslarının altıncısı 06.10.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yayını olan Mekansal Araştırmalar Dergisi yayın kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından Haziran ayında açılacak olan "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları", "Ebeveynlik Rolleri ve Toplumsal Cinsiyet" ve "Ekşi Mayalı Ekmek Atölyesi" eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde çıkarılan Bozok Sosyal Bilimler ve Bozok Fen Bilimleri Dergilerinin Mayıs Ayı Sayısı yayımlanmış olup, ikinci sayısı Kasım 2023 tarihinde yayımlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Ereğli Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 04-07 Ekim 2023 tarihleri arasında, geleceğe güçlü bir adım teması ile “VI. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Teknik Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından 01 Aralık 2023 tarihinde  "Payitaht'tan Kültür Başkenti'ne: Bursa" başlıklı 1. Bursa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Dynamics in Social Sciences and Humanities" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla 1-2 Haziran 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Anadolu Üniversiteleri Belgesel Sinema Atölyeleri" adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (EKAM) tarafından 2024 yılı içerisinde basımı planlanan "Engelli Çocuk Annesi Olmak" başlıklı  kitap çalışması farklı disiplinlerin katılımlarına açıktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

5. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ev sahipliğinde 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde çevirim içi (online) olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi tarafından 01-03 Kasım 2023 tarihlerinde Edward W. Said’in vefatının 20. yılı anısına yüz yüze düzenleyeceği Oryantalizm’i Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu’nun özet gönderme tarihi 10 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Duyurulur.

ISPEC 7. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimeri Kongresi Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde, 6-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongreye ait bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye  Çevre  Haftası  kapsamında  Dokuz Eylül Üniversitesi   tarafından  geleneksel  olarak  her  yıl düzenlenmekte olan Çevre Günleri, bu sene dördüncü kez ve Uluslararası olarak organize edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzurum Teknik Üniversitesi  ev sahipliğinde 24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında online olarak “II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi tarafından 23-25 Kasım tarihleri arasında " 7 International Conference on Engineering Technologies ICENTE' 2023 " isimli uluslararası çevrimiçi konferans düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  İlahiyat Fakültesince yürütülmekte olan,  Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği "İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu" bu yıl "İslam Medeniyetinin Kurucu Unsurları: Kur'ân, Sünnet ve Akıl" alt başlığı ile 16- 17 Ekim 2023 tarihlerinde Elazığ'da gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız bu sene içerisinde TED Üniversitesinde çeşitli etkinlikler organize edilmektedir. Bu etkinliklerin bir parçası olarak "Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması" düzenlenmektedir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen seminerler kapsamında 6 Haziran 2023 tarihinde saat 14:30'da yüz yüze ya da uzaktan erişim ile katılımın sağlanabildiği "Dünden Bugüne SESAME ve Türkiye" isimli seminer gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından "KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Farkındalık Eğitimi Sertifika Programı" eğitimi ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde kurulan "The Trout Journal of Atatürk University (Atatürk Üniversitesi Alabalık Dergisi)" isimli bilimsel dergi akarsu ve durgun sularda, kültür ortamı ve laboratuvarlarda yapılmış her çeşit bilimsel orijinal araştırma makalelerini, olgu sunumlarını, kısa makaleler ve derleme çalışmalarını uluslararası alanda yayınlamayı amaçlayarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2023 yılı Nisan ayı itibariyle 2. Cilt 1. Sayısı yayımlanan Journal of Balkan Science and Technology, çok disiplinli uluslararası hakemli dergi niteliğinde bir dergi olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ev sahipliğinde, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Yurtdışı Tarım Hizmetleri Ajansı (USDA/FAS) iş birliğinde 14 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00-17.30 arasında “Bitki Islahında Yenilikçi Teknolojiler ve Teknikler Sanal Semineri” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesi tarafından 02-04 Kasım 2023 tarihleri arasında ''Gönüllü Hasta Bakıcılıktan Bilimsel Hemşireliğe'' ana teması ile çevrimiçi olarak III. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Editörlüğünde 2021 yılından itibaren yayınlanan International Journal of Language and Translation Studies (Uluslararası Dil ve Çeviri Çalışmaları Dergisi) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından "Türkiye'de Ders Kitaplarının Tarihi" isimli eser hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür Bakanlığı katkısıyla Doğuş Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği işbirliği ile 08.12.2023 tarihinde Üniversitenin  Çengelköy yerleşkesinde "Müzik Endüstrisinde Telif Hakları" temasıyla yüz yüze "III. Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çıkarılan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Kırşehir Ahi Evran University-Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences (KUJINAS) makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

5 Haziran 2023 tarihinde TED Üniversitesi ev sahipliğinde ve ABD Büyükelçiliği Alumni Engagement Innovation Fund desteği ile TED Üniversitesi'nde Kültürlerarası İletişim Öğretmen Konferansı gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin uluslararası yayın organı olan ve 1990 yılından itibaren yayın hayatına devam eden European Journal of Therapeutics  isimli dergisi; sağlık bilimleri alanlarına (Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri) ilişkin konularda makale kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi ev sahipliğinde "New Frontiers of Natural Sciences: 2nd International Selçuk Meeting" başlıklı 02-04 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Mobilite ve Teknolojik Rehabilitasyon" teması ile 10 Haziran 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek olan "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2. Bandırma Fizyoterapi Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 05-06 Haziran 2023 tarihleri arasında TSYD Levent Yerleşkemizde ''Futbol İyileştirir'' isimli sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslara ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TOGÜHFD), Mart ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin ilk sayısı yayımlamış olup, Ekim sayısına katkı sağlamak isteyen bilim insanlarımız çalışmalarını 01.08.2023 tarihine kadar DergiPark üzerinden dergiye gönderebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından  düzenlenecek olan Sıtkı Davut Koçman 2. Ulusal Resim Yarışmasına ilişkin ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 yaz dönemi için dil kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "22. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi" 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrenci alımlarına başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK BİDEP 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında destek alan ve Prof. Dr. İbrahim HAN'ın Yürütücüsü olduğu "Deprem Afeti Yönetimi, Depreme Karşı Bilinçli ve Dirençli Toplumlar Oluşturmak" isimli eğitim etkinliği 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Maltepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi bünyesinde hazırlanan "Maltepe Tıp Dergisi" (Maltepe Medical Journal) 2009 yılında yayın hayatına başlamış olup dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

02-05 Haziran 2023 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan ve KTO Konya Karatay Üniversitesinin de paydaşı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali"nde, yapay zekâ, kinetik sanat, biyo-sanat, algoritmik sanatlar olmak üzere yeni medyanın pek çok farklı alanlarına yer verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Agricultural Sciences" isimli bilimsel derginin (Mayıs-2023)  sayısı  online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesince yayın hayatına devam eden "Advances in Women’s Studies" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023)  sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına girdiği bu özel dönemde sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanlarını ve öğrencilerini bir araya getirerek teorik ve uygulamalı tartışma ortamı yaratmak amacıyla 23-25 Ekim 2023 tarihleri arasında ana teması "Ekonomi ve Politikada 100 Yıllık Miras ve Gelecek Perspektifi" olarak belirlenen "Akademi İktisadı ve İdari Bilimler Kongresi" çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi tarafından South Bohemia-České Budějovice Üniversitesi, Vilniaus Üniversitesi, Taşkent Doğu Araştırmaları Devlet Üniversitesi, Komrat Devlet Üniversitesi ve 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Üniversitesi işbirliği ile ikincisi düzenlenecek olan "21. Yüzyılda Öğretmen Yetiştirme" temalı "Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK2023)" 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından çıkarılan ve odağında "insan hakları" kavramı olan hukuk disiplini veya disiplinlerarası konuları ilgilendiren, özgün araştırmaları yayınlamayı amaçlayan ve yıllık hakemli akademik bir dergi olan "İnsan Hakları Yıllığı (İHY)" dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Midwifery and Health Sciences" isimli bilimsel derginin (Nisan-2023) sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Nursology" isimli bilimsel derginin (Mart-2023) sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Atatürk Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi (Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences)” isimli bilimsel derginin (Nisan-2023) sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi, Hakkari Valiliği, Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, Yüksekova Kaymakamlığı, Çukurca Kaymakamlığı, Esendere Belediyesi, Şemdinli Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü(İKSAD) iş birliğiyle Üniversitenin ev sahipliğinde "5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Bilim Sanat Edebiyat Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Türk Elektron Mikroskopi Derneği adına Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Uluslararası katılımlı 26. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

11-13 Eylül 2023 tarihlerinde Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından "1st International Congress on Solutions in Science (INSCORE)" kongresi düzenlenecektir. Kongre uluslararası nitelikte olup çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

12-14 Temmuz 2023 tarihlerinde Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. Arif Hikmet Uslan anısına "Moleküler Onkolojik Araştırmalarda Nanopartiküller (N-MOL)" kursu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  tarafından 23- 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “IX. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu”na ait  detaylı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda uluslararası katılımlı düzenlenecek olan "2. Tıp Öğrenci Kongresi" 13-15 Ekim 2023 tarihine ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 2023 yılı analiz ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Derneği işbirliğiyle 02-03 Haziran 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Merkez Kampüsünde yer alan Marma Hotel Istanbul Asia’da "Akademik Kütüphanelerin Geleceği ve Yönetişim" temalı Kütüphane Yöneticileri Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştayla ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  tarafından düzenlenecek olan “X. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve Klasik Mantıkta Beş Sanat Sempozyumu” 30 Eylül-01 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Research in Dental Sciences" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Pharmata" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından 01-03 Haziran 2023 tarihleri arasında "4. Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Veterinary Sciences and Practices" isimli bilimsel derginin yeni sayısına ulaşmak için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Mezun Yeterlilik Anketi"ne katılmak için tıklayınız. 

İbn Haldun Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 07-09 Eylül 2023 tarihlerinde "New Generation Waqfship/Yeni Nesil Vakıfçılık" temalı Global Vakıf Konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online gerçekleştirilecek olan " Bilgisayar İşletmenliği ve Arapça Konuşma Diyaloglar " kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 16 Mayıs 2023 tarihinde online(çevrimiçi) “VI.Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu” yapılması planlanmakta olup, Sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atılım Üniversitesi  tarafından organize edilen "II. ICF Türkiye Kongresi" "Farklı Sektörlerde ICF Kullanımı" teması ile 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

ISPEC (12. Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi) Ordu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 6-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi iş birliğiyle 26.05.2023 tarihinde saat 13.00'da Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "I. Ulusal Ruh Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, NED University of Engineering and Technology (Pakistan), Khaje Nasir Toosi University of Technology (KNTU, İran) arasında imzalanan işbirlikleri protokolü çerçevesinde düzenlenen, bu sene Giresun Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM, İstanbul) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM, Gebze) organizatörlüğünde 3rd International Symposium on Characterization isimli bilimsel faaliyet 06-08 Eylül 2023 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) İstanbul'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Öğr. Gör. Mustafa BÖYÜK' ün '' Dijital Karnaval Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Ağlarında  Mahremiyet  Algısı  ''  adlı  anket çalışması, katılmak isteyen  18  yaş  üstü  tüm  sosyal  medya kullanıcıları aktive edilmiş olup,  tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 31 Mayıs - 2 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirecek olan ‘III. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Veteriner Patoloji Derneği iş birliğinde 04- 08 Eylül 2023 tarihleri arasında "XI. Ulusal/II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24 Mayıs-03 Haziran 2023 tarihleri arasında hibrit olarak “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı XXI” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 2-4 Eylül 2023 tarihlerinde yüzyüze ve çevrimiçi olarak Konya’da SOBE Vakfı Kampüsünde gerçekleştirilecek “2. Otizm Araştırmaları Sempozyumu”na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12 Haziran 2023- 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Aile Danışmanlığı Sertifika Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi  Hukuk Fakültesi uhdesinde 18 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında üç gün sürecek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 30. Yıl dönümü anısına "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresinin" düzenlenmesi planlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 16 Temmuz2023 tarihinde başlayacak olan Klasik Diller Yaz Kursuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozot Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokul Müdürlüğü tarafından 26/05/2023 tarihinde "Sağlıklı Yaşam ve Kaplıca Turizmi" isimli sempozyum gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen ve Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) organize edilen “XIII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan ''2. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız" sempozyum,  çalıştay ve sergi etkinlikleri 20-21-22 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

6  Şubat  2023  tarihinde  Kahramanmaraş  merkezli  depremler  sonrasında  yürütülen  çalışmalara katkı  sağlamak amacıyla ABD'de Colorado Üniversitesi'ne  bağlı Doğal Afetler Araştırma Merkezi'nde görev yapmakta olan ve halen Japonya Kyoto Üniversitesi'ne bağlı Afet Önleme Araştırma Enstitüsü'nde konuk araştırmacı olarak bulunan Prof. Dr. James Goltz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öncülüğünde deprem konulu iki seminer vermek üzere ülkemize gelecektir. Birinci Seminer Depremler ve insan davranışı: Kahramanmaraş depremleri örneği 10 Mayıs 2023 / Çarşamba / 10:30-12:00 İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi YouTube canlı yayın: https://www.youtube.com/user/ausbfm İkinci Seminer Depremlerde kamu yönetiminin rolü: Japonya örneği 10 Mayıs 2023 / Çarşamba / 14:30-16:00 Siyasal Bilgiler Fakültesi Şeref Salonu / Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi YouTube canlı yayın: https://www.youtube.com/user/filmilef yapılacak olup seminer dili ingilizcedir, simültane çeviri yoktur.

Kayseri Üniversitesi  ev sahipliğinde Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (UİKY) Kongresi 14- 15 Ekim 2023 tarihinde Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Buca  Eğitim  Fakültesi  tarafından  10-11  Haziran  2023  tarihlerinde Üniversitemiz  Sabancı  Kültür  Merkezi'nde"2.  Uluslararası  İzmir  Mandolin    Festivali" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları", "Osmanlı Türkçesi", "Erken Çocuklukta Etkileşimli Okuma" ve "İngilizce Yazılı İletişim Teknikleri" Eğitimlerine ilişkin  başvuruların online olarak yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Semerkant Devlet Üniversitesi Mimarlık ve  İnşaat  Mühendisliği  Enstitüsü  işbirliğinde  18-20  Ekim  2023  tarihleri  arasında  2.  Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2nd International Architecture, Art and Design Symposium - IAR-ARDE  2023)  düzenlenecektir.  "Değişim Zamanında Mimarlık-Sanat-Tasarım (Architecture-Art-Design in a Time of Change)" teması ile bildiri kabul edecek olan IAR-ARDE 2023 hem  teori  hem  de  vaka  çalışmalarında  ortaya  çıkan  konuları  tartışma  imkanı  verecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi tarafından, 12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında, BEDAM bünyesinde Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Language Tree (Dil Ağacı) Projesi kapsamında 26-27 Eylül 2023 tarihlerinde Brüksel/ Belçika'da "Uluslararası Miras Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yaşar Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 5 ve 12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Afet Hukuku Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  mevcut durumunun analiz edilmesi ve sunduğu hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi amacıyla mezunlarının görüşlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla hazırlanmış olan anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Bahçeşehir Üniversitesi Kemerburgaz Kampüsünde 03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında "11. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Fotosentez ve Hidrojen Enerjisi Araştırmaları – 2023 Konferansı" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Fakültemiz Hasan Ali Yücel Salonu'nda "9. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi  İletişim Fakültesinin yeni hakemli bilimsel dergisi "Filmvisio; Sinema Araştırmaları" yayın hayatına ve makale kabulüne başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi  Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Matematik Eğitimi Derneği ve Turkish Journal of Mathematics Education Dergisi tarafından 28-30 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da 6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ASBÜ Bilişim Hukuku Sempozyumlarının ikincisi "İnternet Hukukunda Çocuğun Korunması ve Mahremiyeti" temasıyla 12 Mayıs 2023 tarihinde ASBÜ Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ortaklığında düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde; kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün, katma değerli ve inovatif ürün tasarımları ortaya çıkarmak, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın üçüncüsü düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün öncülüğünde 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde 2. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi yapılacaktır. Hibrit olarak düzenlenecek olan kongre; –tıp, diş hekimliği ve mühendislik alanları hariç- sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimlerinin herhangi bir dalında çalışmalarını yürüten tüm lisansüstü öğrencilere açık olup, bilimsel çalışma niteliğindeki bildirilerin sunulmasına, tartışılmasına ve yayınlanmasına imkân sağlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Tarih Kurumu Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle "Tuvalde Yüzyıl" adlı sergide, 1914 kuşağından ve onların yetiştirdiği Cumhuriyet kuşağından olmak üzere 100 sanatçı ve 100 eseri sanat severlerle buluşturacaktır. 2 Mayıs - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Cer Modern Sanat Merkezinde, 1923'ten günümüze kadar yetişmiş sanatçıların eserlerinin yer aldığı bu sergide aynı zamanda ülkemizde resim sanatının gelişimi de izlenmiş olacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan aylık haber bülteni ESTÜ BÜLTEN’in Mart ayını kapsayan 23. Sayısı yayınlanmıştır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10:00’da Piri Reis Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ve Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı Sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ TÖMER) ve Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi işbirliği ile 8 Mayıs - 6 Haziran 2023 tarihleri arasında "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme - Değerlendirme Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin dergipark çatısı altında kurulan ve ulusal hakemli dergi statüsünde olan “Journal of Kocaeli Health and Technology University” (JOKOHTU) dergisi, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarına ilişkin konularda makale kabulüne başlamıştır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergiye, Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM) tarafından "Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Süreçleri İçin Hızlandırılmış Eğitim" gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL, GRE, IELTS) ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) tarafından düzenlenecek KPSS Genel Yetenek, KPSS Genel Kültür ve ALES Hazırlık Online Kursları eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  tarafından 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00’da çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Prof. Adrian Bejan’ın “Vascular Design: Freedom, Evolution, Hierarchy” konulu seminerine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Eğitim Fakültesi tarafından 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Eğitim Araştırmaları Kongresi'nin (EAK2023) teması bu sene "21.Yüzyılda Öğretmen" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) ve Medipreneurs paydaşlığı ile 30 Nisan 2023, Pazar Saat 9:30’da Üniversitemiz A Blok Konferans Salonunda "Medipreneurs Girişimcilik Zirvesi"gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi tarafından 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek "İlahiyat Bilimlerinde Makâsıd" başlıklı uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  Tıp Fakültesi tarafından yayımlanan "Niğde Tıp Dergisi-Niğde Medical Journal" dergisi açık erişimli ve hakemli bilimsel yayın organı olarak yayın hayatına DergiPark üzerinden başlamıştır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, tıbbın ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli, çevrimiçi yayın yapan ve yılda iki sayı (Mart, Eylül) yayımlayan bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan “R Programlama Dili İle Veri Analizi ve Görselleştirme Eğitimi” ve “Anket Çalışmalarında R Uygulamalı Ölçek Uyarlama ve Ölçek Geliştirme Teknikleri Eğitimi” programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

DNA fenotiplendirme ilgili bilimsel alanda meydana gelen son gelişmeleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Adli Bilimleri Enstitüsü koordinesinde icra edilmesi planlanan tematik paneller kapsamında 26 Mayıs 2023 tarihinde 14.00 – 16.20 saatleri arasında “"Adli Kimliklendirmede Fenotip Çalışmaları"” adlı tematik panel düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkarılan Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir dergi olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulaması Dergisi (Journal of Labaratory Animal Science and Practices)" isimli bilimsel derginin 3. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi bu yıl Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Mayıs 2023 tarihinde, Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi, İbni Sina Oditoryumunda 19. kez düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sağlık ve Dijitalleşme kapsamında 06 Haziran 2023 tarihinde Haliç Üniversitesinde "Diji-Sağlık İnovatif Çözümler Zirvesi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 03.07.2023-11.08.2023 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecek olup programa ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı anısına hazırlanması planlanan uluslararası nitelikte Yazıtlardan Dijitale Türkçe“Cumhuriyet’in 100. Yılına Armağan” adlı elektronik kitap için Türkçenin coğrafyasına, tarihine, eğitimine, öğretimine, edebiyatına dair konularla ilgili bir bölüm hazırlayarak katkıda bulunmak isteyen araştırmacılara çağrı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 17.05.2023 tarihinde Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 13.30-17.00 saatleri arasında düzenlenecek 1. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu "Afetlerde Hemşirelik" adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü etkinlikleri kapsamında Korea Üniversitesi (Güney Kore) Ekonomi Departmanında görev yapan Prof. Dr. MyoungJae Lee tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde Microsoft Teams Uygulaması üzerinden saat 14.30'da seminer gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin MEDİPOL BİGG projesi ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı Uygulayıcı Kuruluşu olduğu 2023/1 BİGG çağrısı açılmıştır. İÇağrı kapsamında 30 Nisan 2023 tarihine kadar ön başvurular alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 26 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenecek olan "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı XX"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

05-06 Mayıs 2023 tarihlerinde Yalova Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile 12. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (12th International Fiber and Polymer Research Symposium,ULPAS)  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2022-2025 yılları 1512 Girişimcilik Destek Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere İTÜ Çekirdek Bigg  ve Bigg Dünya iş birliği ile Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş ve Düzce Teknopark A.Ş. uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır. Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı münasebetiyle toplumda insan hakları farkındalığını geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nde insan haklarının gelişim sürecini farklı yönleriyle tartışmak üzere çeşitli alanlardan akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmek ve geniş çevreye hitap eden bir sonuç almak amaçlarıyla 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde  "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de İnsan Hakları"  başlıklı Sempozyum gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Digital International Journal of Arhiteture Art Heritage (JAH) dergisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2022 yılında yayımlanmaya başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlar kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan "Educational Academic Research" isimli bilimsel derginin 48. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Fen Fakültesine ait "Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi", Haziran 2023 ayında çıkacak olan 2. sayısı için makale kabulüne devam etmekte olup, detaylı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahadır KAVAS'ın sorumluluğunda yürütülen "Finansal Risk Toleransı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması"na ilişkin hazırlamış olduğu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmekte olup 2023 yılı ödül ve bağımsız değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Uluslararası akademik yayın organı olan Artuklu International Journal of Health Sciences  dergisinin 5. sayısı  yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 06 - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan “Current Developments in Second Language Learning” konulu uluslararası ELT Konferansına ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin birlikte düzenlediği "Uygulamalı Geçirimli Elektron Mikroskopi Eğitimi (UGEME)" ve "Uygulamalı Taramalı Elektron Mikroskopi Eğitimi (UTEME)" sertifikalı eğitim programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 19.04.2023 tarihinde 13.00'da online olarak düzenlenecek, Depremin Turizm ve Konaklama Sektörüne Etkileri adlı etkinliğe ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Veteriner Anatomi Derneği tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihlerinde "12. Ulusal ve 3. Uluslararası Veteriner Anatomi Kongresi" Samsun'da düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bilecik Şelh Edebali  Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan Öğr. Gör. Dr. Murat ÇAVDAR'ın ''Akademisyenlerin Bireycilik ve Toplulukçuluk Kültürel Boyutlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi'' adlı çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  ev sahipliğinde 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan "36. Asya Açık Üniversiteler Birliği Yıllık Konferansı (36th Asian Association of Open Universities Annual Conference-AAOU 2023)" için bildiri gönderimi açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 18.04.2023 tarihinde 14.30'da online olarak düzenlenecek Rainbow Entertainment ile Rekrasyon ve Animasyon Üzerine Söyleşi adlı etkinlik düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Dünden Bugüne Medeni Hukuk Alanındaki Gelişmeler" başlıklı iki gün sürecek bir sempozyum gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliğinde 12-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında "1 st International Nursing Studies Congress" "1. Uluslararası Hemşirelik Çalışmaları Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYÖS), 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Yurtiçi ve Yurtdışında 11 Haziran 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 11:00'da eş zamanlı olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 8. sayısını yayınlayacağı TEVİLAT isimli dergi, "Doğal Afetler ve Dini Başa Çıkma" temalı makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi  Emine İpek DİNÇER "Bilgi Yönetimi Anlayışında Risk Yönetimi" başlıklı anket çalışması düzenlemekte olup, katılmak için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında "Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası ile SPA & Wellness Konferans, Panel, Workshop Organizasyonu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çıkarılan ‘'Ekonomi Yönetim Politika Araştırmaları'' adlı bilimsel dergi, ulusal hakemli ve DergiPark'ta yer alan bilimsel bir yayın organı olup Aralık ve Haziran ayları olmak üzere 2023 Yılı Haziran ayında ilk sayısı ile akademik yayın hayatına başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenmekte olan Lisansüstü Tez Desteği Programıyla eğitime bir katkı sağlanmasıyla beraber Bursa’nın akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olması yolunda bilimsel çalışmalarla desteklenen yeni fikirler ortaya konması hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 21-23 Eylül 2023 tarihleri arasında, "International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE)" başlıklı uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle IX. Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmekte olup, yarışmaya başvurular başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Düzce Üniversitesi  Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Dergisi (DÜSTIBİD)"  yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2022 yılı 35. cilt 3. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması düzenlenmiştir.  Yarışmaya ilişkin bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TOGÜHFD)", 2023 yılında yayın hayatına başlayan, Mart ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yayınlanan "Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi" makale çağrısı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından Transformasyon Sürecinde İnsan ve Sanat temasıyla 01-02 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İnsan, Sanat ve Teknoloji Sempozyumunda iletişim bilimi, güzel sanatlar, sinema, felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında tüm çalışmalara yer verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi  Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi  Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( EGEHAYMER ) ve Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak düzenlenen 24. Ege Onkoloji Günleri kapsamında 3. Uluslararası Ege Onkoloji Günlerinde "Onkolojik Araştırmalarda Deneysel Hayvan Modellemeleri Sempozyumu Ve Hipotez Yarışması" 26 Mayıs 2023 günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan Farsça A1 ve Klasik Farsça Metin Okumaları Atölyeleri kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 02 Mayıs 2023 tarihinde "Çocuk ve Disiplinler Arası Çalışma" sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanan, ilgili alanlarda disiplinler arası araştırma ve çalışmalara Türkçe ve İngilizce dillerinde yer veren " Işık JADA, Işık University Journal of Art, Design and Architecture/Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi" isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı  çevrim içi olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümünde, FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği ortaklığında 15. Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu'nu gerçekleştirecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan "Communicata" isimli bilimsel derginin 25. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 7-8 Eylül 2023 tarihlerinde "İkinci Dil Eğitiminde En İyi Uygulamalar" "First International Conference on Best Practices in Second Language Education" başlıklı uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan Bilişim Hukuku Dergisi'nin Haziran 2023 tarihli 2023/1 sayısı için eserler kabul edilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi  Finans Enstitüsü, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) iş birliğiyle ülkemizde katılım bankacılığının gelişmesine katkı sağlamak ve farkındalığı artırmak adına, "Katılım Finans" kapsayıcılığında "Sosyal Finans, Finansal Okuryazarlık, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme" alanlarında sektöre ve akademiye önemli katkılar sağlayacak ödüllü uluslararası akademik makale yarışması düzenlenmekte olup kazananlara ödülleri 22 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek törende takdim edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) 2020 yılı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında değerlendirilmeye alınarak kabul edilen  "Development Of Co-Agency Coaching & Mentoring System To Support Vet Students In Their Decision Making Process For The Future" olan projenin kapanış programında 14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi ile Manavgat Belediyesi arasında imzalanan "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Manavgat Belediyesi Arasında 100. Yılında Cumhuriyet Temalı Manavgat Taş Heykel Sempozyumu Protokolü" kapsamında 28 Eylül – 27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan "2023, 100. Yılında Cumhuriyet" başlıklı "Manavgat 4. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Haliç Üniversitesi  İslam Mimarisi ve Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen uluslararası kitap için bölüm yazarlığı çağrı metni açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Elazığ ilinde düzenlenecek olan CMES-2023 7. Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bilim insanlarını bir araya getirerek, bilim insanlarının değerli araştırmalarını birbirleriyle paylaşmayı amaçlayan uluslararası nitelikli bilimsel bir kongredir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından online olarak yayınlanan "VECHE" isimli bilimsel dergi Haziran-2023 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından Üniversitede gerçekleştirilen "Uluslararası Dil Sınavları ve Mesleki Sertifika Sınavları"nın Mayıs 2023 takvimi ekte sunulmuştur. Söz konusu sınav takviminin  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan "Dynamics in Social Sciences and Humanities" isimli bilimsel derginin 4. cilt 1. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Çeşme Turizm Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 8-9 Haziran 2023 tarihleri arasında "Afet Dönemlerinde Gastronomi ve Beslenme" konulu "Ege Üniversitesi IV. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu" yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KAYÜSOSDER)" Haziran 2023 sayısı için bilim insanlarının Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarıyla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, University of South Africa, Universidad De Burgos ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  20-23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğrenme (ICETOL) konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM) Merkezi 2022-2023 Bahar Yarı Yılı içerisinde çevrimiçi (online) eğitimler düzenleyecektir. Yabancı dil eğitimleri ve yabancı dilde ulusal/uluslarası sınavlara hazırlık eğitimleri hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniversite Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde  “Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

5. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ev sahipliğinde 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde çevirim içi (online) olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

3-4 Mayıs 2023 tarihinde Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Gen era Diagnostik işbirliğiyle The International Symposium on Single-Cell Transcriptomics isimli sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  bünyesinde 29-30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "III. Bezmialem Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Çalıştayı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği "9. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu (EEBST 2023)" İ.Ü. Fen Fakültesi Feza Gürsey Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında yüksek lisans ve doktora programı mezunlarını istihdam eden kurumların görüş ve değerlendirmelerini almak üzere anket hazırlanmış olup, katılmak için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen TOGU Career Research Journal (TOGUCAR), çift hakem değerlendirme sürecine sahip ve yılda iki kez (Haziran, Aralık) online olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından  "SPSS Process Makro ile Aracı Etki Analizleri" ve "İngilizce Akademik Yazma" eğitimleri açılacak olup, başvuruların online olarak yapılması gerekmektedir. Tıklayınız.

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından 01.06.2023 tarihinde yapılması planlanan  3. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi'nin Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 08-10 Haziran 2023 tarihleri arasında "21. Yüzyılda Eğitim Ve Geleceğin Kurgulanması" temasıyla "Uluslararası 21. yy, Eğitim Araştırmaları Kongresi düzenlenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesi Üniversitesi  ev sahipliğinde 23-24 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu" ile ilgili çağrı metni ekte gönderilmiş olup, ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesinin katılımlılarıyla, 20-21 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ancak Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'23), 28-29 Nisan 2023 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon/Samsun düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan "Theatre Academy" isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR)'un, "Türk Dünyasında Kamu Yönetimi -Dünü, Bugünü, Geleceği-" temasıyla 05-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ait olan "Performance Analysis in Sport and Exercise" adlı dergi Dergipark sisteminde tanımlanmış olup ilk sayısı 2022 Aralık ayında yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Matematik Derneği'nin desteği ile Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında  Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "35. Ulusal Matematik Sempozyumu"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kurumsal katkılarıyla  18-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılacak olan Gelecek İçin Kromozomlar ve Genom (chromosomes and genomes for the future) temasıyla VIII. Asya Pasifik Kromozom Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin BİGG-USTECH projesi ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı Uygulayıcı Kuruluşu olduğu 2023/1 BİGG çağrısı açılmıştır. Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) ve proje ortakları Zafer Teknopark A.Ş., Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi TTO ve Kütahya Sağlık Bilimleri TTO işbirliğinde BİGG-USTECH projesiyle, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesi başta olmak üzere ulusal kapsamda girişimci adaylarına fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar destek verilecek, teknoloji ve bilgi aktarımı sağlanacaktır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Antalya  İl  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü   tarafından çiftçi  ,  meslek  profesyonelleri  ve  girişimciler tarafından en çok merak edilen, bir çok farklı iklim koşulunda yetiştirilmesi mümkün ve yüksek ihracat pazarı  olan  Maviyemiş  (Blueberry)  meyvesi  ile  ilgili  olarak  çeşitli  eğitim  ve  yayım  faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda  27.04.2023 tarihinde saat 09:00 ile  17:00  saatleri arasında çevrimiçi  olarak  düzenlenecek  olan Maviyemiş  (Blueberry) Paneline  https://forms.gle/mhceow1qnpPDu7y2A  linkinden  kayıt  formu  doldurularak  katılım sağlanabilir.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan "Sanat ve İkonografi" isimli bilimsel derginin 4. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

21-27  Mayıs  tarihleri  arasında düzenlenecek olan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde her ilimizin kendi gastronomi ürünleri ön planda tutarak ülkemizin kadim ve sürdürülebilir mutfak kültürü üzerine  çalışma  yapmaları  beklenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek "Metaverse Eğitimleri"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan "Art Time" isimli bilimsel derginin 4. sayısı online olarak yayımlanmıştır.  Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi  Avrupa Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi kongre, sempozyum, tatil, kültürel ve sportif etkinlikler için  tüm üniversitelerin hizmetine devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yayınlanan Anatolian Archaeology isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Journal of Labaratory Anımal Scıence and Practıces - Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulaması Dergisi" isimli bilimsel derginin 3. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan "Art and Interpretation-Sanat ve Yorum" isimli bilimsel derginin 41. sayısı  online olarak yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi   Sürekli  Eğitim  Merkezi  (DESEM)  tarafından  Nisan  ayında  açılması  planlanan programlar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 02-04 Haziran 2023 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda uluslararası katılımlı "2. Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliklerinde düzenlenen ISALAJ 2023 Uluslararası Sempozyumunun bu yılki teması Kültürel ve Tarihi Varlıkların Korunması ile Doğal Afet Hukuku olup, bu kapsamda yeni önerilere ilişkin akademik bir tartışma platformu sunmayı ve bilgi paylaşımını amaçlayan 20-22 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Research in Sport Education and Sciences isimli bilimsel derginin 25.cilt 1.sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan "Food Science and Engineering Research" isimli bilimsel derginin 2. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yayınlanan Anatolian Archaeology isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan "Journal of Animal Science and Economics" isimli bilimsel dergi  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan "Contemporary Issues of Communication (ConICom)" isimli bilimsel derginin 2. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde , Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan InSEA World Congress (İnSEA Dünya Kongresi) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 14-15 Nisan 2023 tarihlerinde "İnsan Hakları Bilincinin Gelişimine Yönelik Üniversite Müfredat Modeli Oluşturulması" konulu çevrimiçi olarak çalıştay düzenlenecektir. Katılım bilgileri Zoom Meeting ID: 854 1240 7883 Passcode: 134057

Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası işbirliği ile 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da "Afet Sonrası Tarımsal Sürdürülebilirliğe Akıllı Tarım Teknolojilerinin Olası Katkıları" temalı Kamu-Start-up buluşması gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "1. Uluslararası Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Konferansı" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi (Sırbistan), Khmelnytskyi Milli Üniversitesi (Ukrayna), Rostov Devlet Ekonomi Üniversitesi, A. P. Chekhov Enstitüsü (Rusya), Avrasya Milli Üniversitesi (Kazakistan), Komrat Devlet Üniversitesi (Moldova), Moğolistan Devlet Üniversitesi (Moğolistan) ve RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi işbirliği ile dil, edebiyat ve çeviri alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan ve 03-04 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek olan V. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve çevrimiçi gerçekleşecek olan ALES Matematik Hazırlık Kursu, DGS Matematik Hazırlık Kursu ve Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Kursu'nun ön kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir’de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun  6  Şubat  2023  tarihinde  yaşanan  deprem felaketinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan devlet veya vakıf üniversitelerindeki araştırmacıların bilimsel projelerini desteklemek üzere başlattıkları Deprem Bölgesindeki Araştırmacılar için Proje Özel Çağrısı'na ilişkin duyuru metni için  tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu" öğrencileri Türkiye Dağcılık Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği işbirliği ile 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında  Kepsut Nusret Köyü Kaya Tırmanış Bahçesinde üniversitelerin katılımı ile "4.Balıkesir Kaya Tırmanış Festivali" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi, Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından çıkarılmaya başlanan Sakarya Dil Dergisi (SAÜDİL); Türkçe öğretimi, Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında ve uluslararası alanda dil öğretimi, dil öğretim politikaları ve CEFR konularıyla ilgili özgün, bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Beykent Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından  04.05.2023-06.05.2023 tarihlerinde Üniversitenin Ayazağa-Maslak Yerleşkesi'nde 3. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 05-08 Ekim 2023 tarihleri arasında "V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2023)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2023 yılının Nisan ayı sayısı için makale başvurusu almaya devam etmektedir. Açık erişim politikası ile yılda 3 sayı ile yayımlanan ve hakem değerlendirmelerinin yapıldığı dergi, Diş Hekimliği Bilimleri alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemelere yer vermektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından yayınlanan "Palmet Dergisi-Journal of Palmette" isimli bilimsel derginin 3. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/palmet adresinde online olarak yayınlanmıştır. Okumak için linki tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından işitme engelli bireyler ile rahatlıkla iletişim kurmak ve onlara hayatın her alanında yardımcı olmak amacıyla "Sertifikalı İşaret Dili Temel Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan "Journal of Basic Health" isimli bilimsel derginin 2. cilt 1. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobah adresinde online olarak yayımlanmıştır. Okumak için linki tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında "12.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi" ile "7. Uluslarası Kırsal Turizm ve Gelişim Kongresi" ve 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında "6. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

07 Nisan 2023 Cuma günü saat 09:30'da Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda "Uluslararası Post-Materyalist ve Bütüncül Bilim Konferansı"nı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek  Kurumu ile  Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile 6-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "Uluslararası Bilişim Tarihi Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders platformu olan Bozok Akademi isteyen herkese açık ve ücretsiz bir öğrenme olanağı sunmaktadır. Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Fen Fakültesi  İstatistik, Aktüerya Bilimleri ve Matematik bölümleri tarafından "2nd Internatıonal E-Conference On Mathematıcal And Statıstıcal Scıences: A Selçuk Meetıng (Icomss'23)" adlı 05-07 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 4-5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "6th PAK-TÜRK International Conference On Emerging Technologies In The Field Of Sciences And Engineering" bilimsel etkinliği ile 8-9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "16 th International Conference on Nuclear Structure Properties" bilimsel etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi için  linkleri tıklayınız.

4 Nisan 2023 tarihinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Üniversitenin Mithat Çoruh Amfi'de gerçekleştirilecek olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 10. Yılında “Türkiye’de Uluslararası Koruma ve Göç” başlıklı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan Rekabet Dergisinin yeni sayısı için eserler kabul edilmektedir. Rekabet Dergisinde rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde "İstanbul Medeniyet Üniversitesi 7. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

7-8 Eylül 2023 tarihlerinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından "Challenges and Innovative Solutions in Foreign Language Teaching" (Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Yenilikçi Çözümler) temalı Uluslararası SCOFOLA'23 Konferansı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi yayını olan, Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering Dergisi (FUJECE) temel bilimler ve mühendislik bilimlerini kapsayan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergide daha önce yayınlanmamış veya yayın için başka bir dergi, konferans vb. sunulmamış deneysel, numerik ve analitik çözümleri içeren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve CEKAMER işbirliği ile 28 Mart 2023 Salı günü çevirim-içi düzenlenecek olan "Depremden Doğan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Yolları" sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Mayıs 2023 Dönemi uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün  yürütücüsü  olduğu   ''Türkiye Bilim Diasporasının  Yurda  Dönüş  ve  Türkiye  ile  Profesyonel  İş  Birliği  Olasılıklarının  Analizi''  Projesi kapsamında yapılmakta olan anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL,GRE,IELTS) ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından 3. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği iş birliği ile 22-25 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul'da yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. "Eğitimde Yenilikçilik için Ağ Oluşturma ve Ötesi" ana teması ile gerçekleştirilecek konferansa bütün fakülte ve bilim dallarından eğitim ile ilgili bildiri, poster, atölye ve iyi örnekler 1 Mayıs 2023'e kadar kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 13 yıldır yayımlanmakta olan SanatTasarım Dergisi, bundan böyle MUJAD (Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi / Marmara University Journal of Art and Design) adıyla yayın hayatına devam edecektir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 26.05.2023 tarihinde Üniversitenin Halit Aydın Kampüsü A Blok Hasan Fehmi BÜYÜKBAYRAM Konferans Salonunda yapılması planlanan ''II. Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi'' ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan "Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi (MÜBAK 2023)" tarihi 11-12 Mayıs 2023 olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 05-06 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, "Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2023 yılında TÜSEB’e yapılan Ar-Ge proje önerileri; Panelist, Moderatör, Hakem, Dış Danışman, Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilecek olup, ilgili mevzuat gereğince panel/toplantı/dosya başına gerekli ödemeler yapılacaktır. Üniversite bünyesinde görev yapmakta olan ve  TÜSEB değerlendirme süreçlerinde görev almak isteyen akademisyenlerin;  30 bilimsel alan çerçevesinde çalışmalar yapması halinde; kare kodu okutarak çevrim içi forma giriş yapması, devamında TÜSEB Bilgi Yönetim Sistemine (https://tbys.tuseb.gov.tr/#/giris) kaydolunması gerekmektedir. Bu çerçevede, son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 'tür.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2019 yılından bu yana yayımlanmakta olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi (NEU Dent J), 2023 yılı Mart ayından itibaren Dergipark'ta yer almaya başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyoloji Kongresi (BUSOC2023) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2023 Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması , İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri tarafından, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, ilgili Mühendislik alanları, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin lisans ve lisansüstü mezunları veya bu bölümlerin aktif öğrencisi olanların katılımına açık olan; serbest, ulusal ve tek aşamalı düzenlenmiş olan konsept proje yarışmasıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan "İZU Eğitim Dergisi", uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Haziran 2023'te 9. sayısını çıkaracak olan İZÜ Eğitim Dergisi, eğitim alanındaki özgün nitel, nicel, karma araştırmaları, kuramsal çalışmaları ve kitap eleştirilerini kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TICAM) ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından 04-13 Nisan 2023 tarihleri arasında "Araştırıcılara Yönelik (A Sınıfı; Sıçan, Fare, Tavşan) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan SEBED, 2023-Haziran sayısı için Açık Dergi Sistemleri üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Ulusal hakemli bir dergi olan SEBED Türkçe ve İngilizce olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenecek olan "Kur'ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri" başlıklı uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti  2023 yılında "Yeşilay Akademi"yi hayata geçirmiş olup, bu kapsamda sağlıklı yaşam, tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılığı gibi birçok bağımlılık alanına ilişkin  giriş  ve  ileri  seviye  eğitimler  ile  her  bir  bireyin  faydasına  sunulan  platformların  yer  aldığı yeşilay akademi platformunu açmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi  tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ 2020-1-TR01-KA227-YOU-098359 nolu "Bir Nefes Bin Duygu" isimli projenin yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında düzenlenecek (online) panel zoom üzerinden yürütülecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "International Education Congress /EDUCONGRESS 2023" (www.educongress.org) isimli bilimsel etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanmakta olan, editörlüğünü öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat AYDIN'ın yürüttüğü "100. Yılında Cumhuriyet'e ve Atatürk'e Armağan" adlı kitaba  içerik göndermek için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından International Graduate Research Symposium– IGRS’23; Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarını birlikte içerecek şekilde, çevrimiçi olarak, 2-5 Mayıs 2023 tarihlerinde  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında Kırşehir Belediyesi bünyesinde Uluslararası resim yarışması  düzenlenecektir. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından  yayınlanan "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 11. sayısı için makale çağrısı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Cezayir Tilimsan Üniversitesi, Karşılaştırmalı Din ve Antropoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından 28-29 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "I. Uluslararası Toplum ve Kültür Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi tarafından 22-24 MAYIS 2023 tarihleri arasında "II. Kocatepe Mühendislik Bilimleri Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan "İZU Eğitim Dergisi", uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Uluslararası  İlişkiler  ve  Stratejik  Araştırmalar  Enstitüsü  (ULİSA)'  nün yürütücülüğünü  üstlendiği Sağlık Bilimleri, Tıp, Spor  Bilimleri Fakültesi Dekanları ve Sağlık Bilimleri  Enstitüsünün  işbirliği  ile  Etlik  Milli   İrade  yerleşkesi  Konferans  Salonunda   22  Mart   2023  tarihinde  düzenlenmesi  planlanan  "Deprem    Sonrası    Disiplinlerarası    Sağlık    Hizmetleri  Farkındalık Sempozyumu'' na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi tarafından 2018 yılından beri yayımlanmakta olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin (EFAD) yıllık çıkarılan iki olağan sayısına ek olarak, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle "Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı" yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenecek olan "Kur'ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri" başlıklı uluslararası sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak “I. Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bitki Doku Kültürü Laboratuvarında, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Leica Ultramikrotom Cihazı ile ince kesit ve boyama işlemlerine başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından  "İstatistiksel Güç Analizi Eğitimi G*Power-Webpower-SPSS", "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları" ve "SPSS Sentaksları (SYNTAX) Üzerinden Temel İstatistiksel Veri Analizi Uygulamaları" eğitimler verilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi  Tıp Fakültesi tarafından 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Merkez Kütüphane Sezai Karakoç ve Cemil Meriç Konferans Salonlarında "10. Hücresel Sinir Bilim Günleri Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (AÜHADYEK) yürütücülüğünde, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (ANKÜSEM) iş birliği ile 8 – 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında A, B ve C Kategorilerinde, "1. Grup: Kemirgenler (fare, sıçan, kobay) ve tavşan" hayvan grubuna yönelik Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı açılacaktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ve  Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonunda  “Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu” düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi  Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde  yayınlanan "Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi" makale kabulüne başlamış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üniversitelerarası  Kurul  Başkanlığı  Sanat  Dalları  Eğitim  Konseyi  toplantısı  22.03.2023 Çarşamba  günü  saat  20.00'de  "Microsoft  Teams  Programı"  aracılığıyla  çevrimiçi  olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen ve depremin psikolojik etkileri ile baş edebilmek için ihtiyaç hisseden herkese yardım alma imkânı sunan "Kendi Kendine Yardım Destek Platformu" tüm vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Haliç Üniversitesi ve Kanada Ontario Tech Üniversitesi işbirliği ile 11. Küresel Isınma Konferansı-2023 (GCGW-2023) (11th Global Conference on Global Warming-2023 (GCGW-2023)) 14- 16 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul Haliç Üniversitesinde gerçekleşecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’ne ait Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences (TRJMMS) dergisi 8 yıldır (Haziran- Aralık) yayın hayatını sürdüren uluslararası dergi statüsündedir. Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilen TRJMMS dergisi denizcilik ve deniz bilimlerinin alt konularını kapsayan orijinal araştırma makaleler, kısa bildiri, derlemeler ve teknik notlar yayımlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 24-25 Mart 2023 tarihlerinde ulusal, online “Hukukta Muhakeme Sempozyumu" adlı etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yalova Üniversitesi  01-03 Kasım 2023 tarihlerinde, Edward W. Said’in vefatının 20. yılı anısına yüz yüze düzenleyeceği Oryantalizm’i Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu’nda çeşitli boyutları ile oryantalizmi ele almayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiş kuruluşu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile, 23-26 Mart 2023 tarihileri arasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı Ticari İHA (İnsansız Hava Aracı) Pilotu Eğitimlerimiz Teorik ve Uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı veya ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavıdır. Sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve Cl düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. ALTE Kalite Nişanına (Q-mark) sahip olan Türkçe Yeterlik Belgesi Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil yeterlik belgesi özelliği taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi tarafından 2021 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanan Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi -ViSBiD/Van Journal of Humanities and Social Sciences –VJHSS için yazı çağrısı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METÜM) tarafından "4.METÜM Günleri, 1.Uluslararası Dental Dijital Üretimler Kongresi" 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Gülhane Külliyesinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından 29.05.2023 tarihinde çevrimiçi olarak "İstanbul Rumeli Üniversitesi III. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Veteriner Fakültesi tarafından , bu yıl 14-15-16 Nisan 2023 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan "Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi (International Congress on Biological and Health Sciences)"ne ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, 12-13 Nisan 2023 tarihinde çevrimiçi (online) olarak ikincisi gerçekleştirilecek olan “2. Sağlıklı Yaşam ve Obezite'de Farkındalık Kongresi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES), 2023-Haziran sayısı için Dergipark üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  tarafından  18-19 Aralık 2023 tarihlerinde ortak üniversiteler, Universitas İslam Indonesia (UII), International Islamic University Malaysia (IIUM), University of Prishtina, Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute ve Ecole Polytechnique Sousse ile Isl@H 2023'ün 4.'sünü düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Açısından Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Değerlendirilmesi konulu çalıştay, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri moderatörlüğünde düzenlenecektir. Çalıştay Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi YouTube kanalından (https://www.youtube.com/c/TNKUİİBFTV) canlı yayınlanacaktır

Harran Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi tarafından çıkarılan International Journal of Advanced Virtual Reality (e-ISSN: 2980-0897) dergisi Mart ve Eylül aylarında yılda iki defa yayınlanmakta olup, Arıtılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik alanlarında makale kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde Almatı'da, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde, Türkiye) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Bölge Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde hazırlanan Bölge Çalışmaları Dergisi, çift hakemli değerlendirme sürecine sahip ve yılda iki kez (Haziran-Aralık) internet ortamında yayımlanan uluslararası ve akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi , UNESCO Kültürel Miras ve Dijital Hafıza Kürsüsü bünyesinde düzenlenecek olan "Deprem Gerçeği ve Kültürel Mirasa Etkileri" başlıklı Dijital Belgeleme Çalıştayına hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayımlanacak olan olan "Eastern Journal of Health Science (Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi)", makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hakkari Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan ve TÜBİTAK Dergipark altyapısını kullanan Hakkari İlahiyat Dergisi (HID) ikinci sayısı (Haziran) için makale kabulüne başlamıştır. Hakemli ve akademik bir dergi olup elektronik ortamda yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayımlanan Hakkari İlahiyat Dergisi (HID) için özgün akademik makale, makale çevirileri, kitap tanıtımı ve kitap eleştirileri gibi çalışmaları 15.04.2023 tarihine kadar dergi sistemine yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM) tarafından 2022-2023 Bahar döneminde sunulacak olan eğitim ve sertifika programlarına ilişkin  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES) Türkçe veya İngilizce yayın kabulüne başlamıştır. Dergi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Yaşam Bilimleri ve Temel Bilimler alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları DergiPark üzerinden kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yılda dört sayı olarak hakemli statüde yayımlanmakta olan "Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin bu sayılarına ek olarak 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması dolayısı ile "100. Yılında Cumhuriyet Özel Sayısı"nın çıkarılması için çağrı metni açılmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol  Üniversitesi  ve Ege Üniversitesi iş birliği ile 8 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “Meeting of Change Agents” (MOCA) Etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir. Duyurulur.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı iş birliğiyle; imzalanışının 100. yılında Lozan Barış Antlaşması'nın bir asırlık değerlendirmesinin yapılması amacıyla 17-18 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara'da  "100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yeni akademik çalışmalarla ortaya konulması, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına dair ortaya çıkarılacak akademik bilgilerle Türkiye'deki resmî makamların kültür ve siyasî karar alma süreçlerine nitelik açısından katkı sunulması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin akademik ortamlarda tartışılmasına imkân sağlanması, Türk üniversiteleri ile sempozyum konusuyla ilgili ülke ve toplulukların kurumlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da  "Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel USAM) tarafından 18-19 Haziran 2023 tarihlerinde "Changing Geopolitics of Central Asia and the Caucasus: Challenges and Prospects" konulu çevrimiçi uluslararası kongre düzenlenmesi planlanmaktadır. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde kaybettiğimiz öğrencilerimiz ve tüm yurttaşlarımız anısına, "Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Açılarından Değerlendirilmesi" konusunda bilimsel bir etkinlik düzenlenecektir. Söz konusu bilimsel etkinlik, 09 Mart 2023 Perşembe günü saat 13:30'da Üniversitenin Deniz Kampüsünde yapılacak ve çevrimiçi olarak da yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye  Kamu  Çalışanları  Kalkınma  ve  Dayanışma  Vakfı  tarafından  yayınlanan  ve  içeriğine  https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkav adresinden erişilebilen "Kamu Yönetimi Enstitüsü bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Dergisi"nin 2023 yılı Haziran sayısı için makale çağrısı açılmıştır. 

Atatürk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 27- 30 Nisan  2023 tarihleri arasında Kuşadası/AYDIN’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp  Fakültesi  ve  Sağlık  Bilimleri  Enstitüsü  iş  birliği  ile  düzenlenen,  TÜBİTAK/2237-B  Programı  ile  desteklenen  "Sağlık  Bilimlerinde  Araştırma  Projeleri  Hazırlama Eğitimi"  12-24  Nisan  2023  tarihlerinde  Üniversitenin  Tıp  Fakültesi  Dekanlık  Binası  Prof.  Dr.  Ömer Yiğitbaşı Toplantı Salonu'nda yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi 10-11-12 Mart 2023 tarihlerinde, aralarında Standford Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Howard Gardner'ın da yer aldığı bir çok bilim insanın katılımıyla, yüz yüze ve çevrimiçi katılımla yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanacak ve Hukuk alanındaki özgün makaleler, karar incelemeleri, çeviriler ile kitap eleştirilerine yer verilecek olan Kırklareli Hukuk Fakültesi Dergisi (KLÜHFD), hakemli ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) aylarında elektronik ortamda çıkarılarak 2023 yılı Haziran ayında yayın hayatına başlayacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesince 08-09 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik Sempozyumu “Dijitalleşme" başlıklı uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aksaray Üniversitesi tarafından düzenlenmesi planlanan 8. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenecek olan " (Uluslararası Maliye ve Vergi Kongresi)" isimli Uluslararası kongre deprem dolayısıyla online olarak yapılacak olup, kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde 28-29 Nisan 2023 tarihlerinde 21. yüzyılda dünyadaki dil çalışmalarının kapsamlı bir şekilde tartışılacağı "Uluslararası Dil Çalışmalarında Yeni Yönelimler Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "TOEFL IBT, PTE ACADEMIC, IELTS, Vtest, NMC ve ISC" sınavları Nisan 2023 takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılması planlanan eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Editörlüğünü Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ'ın yaptığı Ardahan Değerlemeleri kitap serisinin 5. cildi için makale çağrı süreci başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından yapılacak İngiltere ve Galler'de avukatlık sınavı (SQE)  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yayınlanmakta olan Troia Tıp Dergisi (Troia Medical Journal) 2023 yılında ilk sayısını Ocak ayında çıkarmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve İslam Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Azerbaycan İlahiyyat İnstitutu'nun 05-07 Ekim 2023 tarihleri arasında birlikte düzenleyeceği "İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi II" başlıklı uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından 03-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “III. Ulusal Tarım ve Gıda Çalıştayı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi  Muhammed İhsan OĞUZ Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından   "Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Yarışması"nın dördüncüsü düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan İngilizce YDS kursu ile ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 05-06 Ekim 2023 tarihleri arasında “Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. IIV Asırlar)” temalı Din ve Coğrafya Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 12 Mart-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak "PTE Academic Hazırlık Kursu" ve "IELTS Hazırlık Kursu" düzenlenecektir. Kurs hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mus Alparslan Üniversitesi tarafından, 24-25 Mart 2023 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek olan "INES'23 (International Earthquake Symposium)" başlıklı uluslararası deprem sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi bünyesinde 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve uluslararası hakemli bir dergi olarak yılda iki defa (Haziran- Aralık) yayımlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergi Google Scholar, İdealonline, ROAD, SOBIAD, CrossRef, ResearchBib, Rootindexing, ESJİ dizinlenen "Sinop Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi (SUFBD)" 2023 Haziran sayısı (Cilt:8, Sayı:1) için makale kabulü devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bayburt Üniversitesi  tarafından 5-8 Temmuz tarihleri arasında, Matematik ve Matematik Eğitimi alanlarında çalışmaların kabul edileceği "20th International Geometry Symposium" sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi  İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi (KİLAD), yılda iki kez (Mart ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. 2002 yılında yayınlanmaya başlayan dergide, iletişim bilimlerinin her alanındaki özgün ve bilimsel çalışmaların yanı sıra disiplinler arası akademik çalışmalara da yer verilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 05-07 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan mesleki eğitime yönelik yeni yaklaşımların değerlendirileceği, meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim müfredatları için yeni önerilerin inceleneceği, staj/iş yeri eğitimi/kısmi zamanlı çalışma gibi iş modellerinin analiz edileceği, mesleki eğitimin teşvik edilmesi konularının ele alınacağı; sözlü bildiri, poster bildiri, kişisel sergi ve karma sergi sunumlarının gerçekleştirileceği "11. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atılım Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 01 Mart 2023 tarihinde "Hukuksal Boyutlarıyla Deprem ve Sorumluluk" adıyla çevrimiçi ortamda bir panel düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi  ev sahipliğinde 15 Haziran 2023 tarihinde Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek "9.Th Global Business Research Congress (GBRC) (9. Global İşletme Araştırmaları Kongresi)" çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 01-03 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi (online) gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi”ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitemsi bünyesinde 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve uluslararası hakemli bir dergi olarak yılda iki defa (Haziran- Aralık) yayımlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergi Google Scholar, İdealonline, ROAD, SOBIAD, CrossRef, ResearchBib, Rootindexing, ESJİ dizinlenen "Sinop Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi (SUFBD)" 2023 Haziran sayısı (Cilt:8, Sayı:1) için makale kabulü devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesinin kurucusu ve konsorsiyum üyesi olduğu bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumunun, 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde, The University of Tennessee at Chattanooga ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla 25-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Balıkesir’in Ayvalık İlçesinde yüz yüze ve online katılım olanaklarıyla “Değişimin Anahtarı Öğretmen” teması ile “II. Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanmakta olan "Management and Political Sciences Review" adlı uluslararası indeksli (CrossRef, Asos İndex, İndex Copernicus, Infobase Index) ve hakemli derginin 2023 yılı Haziran ayı sayısı (Cilt 5:Sayı 1) için makale kabul süreci devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında, 2022/1 döneminde desteklenmeye hak kazanan, ODTÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Üniversite Kariyer Merkezi Çalışanları İçin Yenilikçi Kariyer Danışmanlığı Eğitimi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından  9-12 Kasım 2023 tarihleri arasında İAÜ Sosyal Bilimler Kampüsü T Blok Konferans Salonunda ''I. Uluslararası Bilimsel Kongre'' yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından çıkarılan "Karatekin Hukuk Dergisi (KAHD) / Karatekin Law Journal" etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak hukuk ve hukukla ilişkilendirilebilen, disiplinler arası nitelikteki özgün ve bilimsel çalışmaların yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçlayan, hakemli ve süreli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kocaeli Üniversitesi tarafından 05-07 Mayıs tarihlerinde  Ağırlama Sektöründe Hijyen Araştırmaları Kongresi - Congress of Hygiene Research in Hospitality Industry (COHRIH) düzenlenecek olup, kongrenin ana teması "Afetlerde Hijyen" olarak belirlenmiş ve bu konuda özel bir oturum yapılması planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi  İktisat ve Hukuk Fakülteleri ile birlikte 04 - 05 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan "III. Uluslararası Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Bilimleri Sempozyumu"na ilişkin  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUNSEM) tarafından "Aile Danışmanlığı Sertifika Programı" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından Türkiye’de ilk olarak 2017 yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yaptıkları katkıya göre orijinal ve ümit vadeden doktora tezlerini her yıl ödüllendirme kararı almıştır. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan “Yılın En İyi Doktora Tezi Ödülü” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş ve SGK İşlemleri Kursu "  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gebze Teknik Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarı (MAR) bünyesinde bulunan Hayvan Deneyleri Birimi tarafından "2. Hayvan Deneyleri Kullanıcı A Kategorisi Kullanıcı Sertifika Programı" düzenlenmesine karar verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayınlanan TEVİLAT isimli dergi "Din ve İktisat" temalı makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "III. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" 08 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kepez Belediyesi tarafından 30 Mart - 02 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Antalya Bilim Festivali, ülkemizde meydana gelen doğal ve toplumsal afet nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi  İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Kahraman başkanlığında "Intelligent and Sustainable Future" temalı beşinci INFUS konferansı (5th International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2023)) 22-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılmasını planlanan "Almanca A1-A2 Seviye Sertifika Program ve Tenis Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından 27-28 Nisan 2023 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan I. Tasarımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde yayın hayatına devam eden "Journal of Silk Road Tourism Research" isimli bilimsel dergi yayınlanacak yeni sayısı için makale başvuru kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesinin yürüttüğü kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında, mezunlarını istihdam eden kurumların görüş ve değerlendirmelerini almak üzere "Mezun Yeterlilik Anketi" hazırlanmıştır. Dış paydaşlar olarak  düşüncelerinizi  paylaşmanız,  önemli katkılar sunacaktır. Ankete katılmak için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Kahraman başkanlığında "Intelligent and Sustainable Future" temalı beşinci INFUS konferansı (5th International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2023)) 22-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi ve web sitesinde yer alan 2019-2023 Yılları Stratejik Planı'nın istenilen başarıya ulaşabilmesi için  paydaşların  görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duymaktadır.  Konuyla ilgili olarak hazırlanan Dış Paydaş Anketine katılmak için tıklayınız. 

Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından “Cumhuriyet’in 100. Yılı”  adlı resim yarışması, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Türkiye’de resim sanatındaki başarılı çalışmaların kayıt altına alınması, gelecek nesillere aktarılması ve sanatsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Maltepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 06 - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan “Current Developments in Second Language Learning” konulu uluslararası ELT Konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından, 04 Mart 2023 tarihinde "Uluslararası İstanbul ve Deprem Konferansı – ICE'23" konulu konferans organize edilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 1 Kasım 2023 tarihinde "Erken Cumhuriyet Döneminde Edebiyat ve Ulus İnşası" sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından yürütülen TÜBİTAK-1001 kapsamında “Kadın-Erkek Eşitliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çerçevesinde Ayrıştırma Analizi: G20 Parlamentolarındaki Kadın Temsilinin Etkinliği” adlı projenin çıktılarını sunmak üzere 15 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadının Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5 (SKH 5) Değerleme Çalıştayı” ile ilgili detaylı bilgi için  tıklayınız. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) tarafından düzenlenmek olan YDS-YÖKDİL Sınavına Hazırlık Eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (KTÜ TTM) tarafından organize edilen ve "2023 Yılı Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" adı altında KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde 16-17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına devam eden Culture and Civilization isimli bilimsel dergi makale başvurularını kabul etmektedir. Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri hiçbir ücret karşılığı olmadan yayımlamayı amaç edinen söz konusu dergi 6 (altı) ayda bir (Nisan-Ekim) olmak üzere yayınlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Moskova Şehir Üniversitesi ve Rus Dili Kültür Merkezi tarafından 01 Mart 2023 Çarşamba günü saat 13.30 da "Ösym Denkliği Olan Rusça Dil Sınavı Torfl Formatı ve İçeriği" konulu panel düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hitit Üniversitesi  ev sahipliğinde 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan  “International Congress of Science and Health in Wrestling Sports” kongresi, 13-15 Ekim 2023 tarihine  ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

4 - 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan Küreselleşen Dünyada Girişimcilik Kongresi 2023, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 08-10 Haziran 2023 tarihine ertelenmiştir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Topkapı Üniversitesi  tarafından yayınlanmaya başlayanTopkapı Sosyal Bilimler Dergisi / Topkapı Journal of Social Science (TJSS) dergisinin  üçüncü sayısı yayınlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğünce Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen 3-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Türk Dünyasının Ortak Mirası” temalı “II. Uluslararası Türkiyat Kongresi” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler  Enstitüleri tarafından, 9-10- 11 Mayıs  2023  tarihleri arasında Üniversitenin Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’nde Türkçe ve İngilizce sunumlara açık  ve çevrimiçi olarak 9. Bilim Günleri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi tarafından 7-8-9 Eylül 2023 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan “2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS’23Kapadokya)”, üç gün boyunca yüz yüze/video konferans şeklinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde 2020 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi'nin (TÜRKDED) beşinci sayısı yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim ile düzenlenen 60 saatlik "Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde Bakırköy Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri ve Bilimleri Kongresi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Bilim Üniversitesi  tarafından 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında (Maltepe Kampüsünde) düzenlenecek olan "II.Ulusal Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi (YED)" adlı kongreye dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hitit Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında farklı bilim dalları ve branşlarda hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulup sergileneceği 9. Hitit Öğrenci Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜÇEM) tarafından Çevre ve sürdürebilirlik konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan ödüllü Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışmasının konusu "ORMAN VE EKOSİSTEM" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  tarafından, "Bitki Doku Kültürü Uygulamalı Sertifika Programı" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünün 21-31 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirmeyi planladığı “100 Yılın Eseri” Ulusal Katılımlı Sanat Etkinlikleri sergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünün 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında, Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen 15-25 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceği “Sanattan Kareler” Dünya Sanat Günü, Uluslararası Sergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 21-31 Mart 2023 tarihleri arasında Hücre Kültürü Kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hasan KÜÇÜKKOLBAŞI ve Arş. Gör. Dt.Uğur DOLUNAY'ın "Baş ve Boyun Kanseri Hastalarda Diş Hekimleri ve Stajyer Diş Hekimliği Öğrencilerinin Osteoradyonekroz Farkındalığı" Türkiye geneli anket çalışması yapılmakta olup,  katılmak için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2023 yılı Ocak ayından itibaren yayın hayatına Rize İlahiyat Dergisi adıyla devam edecek olup dergi 23. sayısından itibaren Nisan ve Ekim aylarında yayımlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan hakemli, online, ücretsiz ve açık erişimli uluslararası dergi kategorisindedir. JOINIHP, "CiteFactor" ve "Index Copernicus" dizinlerinde taranmaktadır. 2020 yılı Aralık ayında ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan dergimiz, yılda 3 sayı olarak (Mart/Ağustos/Aralık) çıkmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından 01.06. 2023 tarihinde düzenlencek 3. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (3rd International Conference on Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry)  hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2022 yılı 41. cilt 2. sayısı yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı  yüksek lisans öğrencisi Hatice MAMAK CAN’ın, Dr. Öğr. Üyesi Aysun ERGÜL TOPÇU danışmanlığında yürüttüğü “Yükleme Biçimleri ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü” başlıklı yüksek lisans tez çalışması kapsamında yapılacak anket çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Kariyerine Anadolu Ajansında başlamak isteyen gençlere yönelik oluşturulan Anadolu Ajansı AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı başvuruları açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Bağımlılık ve Tedavi Yöntemleri Kongresi" 27 - 29 Nisan 2023 tarihinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Canik İlçe Müftülüğü işbirliği içerisinde “18 Mart Çanakkale Savaşı Deniz Zaferinin 108. Yıldönümü” vesilesiyle üniversite öğrencileri arasında iman gücü, şehadet bilinci, ümmet bilinci, tarih bilinci, vatan sevgisi, diğergamlık ve sabır konularında “1915’ten 2023’e Çanakkale Ruhu” adlı kısa film yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi, Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü paydaşlığında 9-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde "Göç, Diaspora ve Avrupa Öğrenci Kongresi" başlıklı bir etkinliğin düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Özbekistan Andijan Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan "Hybrid Conference hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ülkemizde ilk defa, Düzce Üniversitesi himayesinde, CA20130 nolu AB projesi kapsamında  yurt dışından gelecek eğitmenlerin desteğiyle, uygulamalı "Mikrobiyolojik Korozyon Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi (Anadolu Economics), 2019 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde yer alan World Language Studies Dergisi  2021 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi tarafından "Türkiye'de Sıfır Atık: Tespitler ve Beklentiler" konulu ulusal kongre 18-19 Şubat 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa’nın Medeniyet ve İnanç tarihi açısından önemini, geçmişten günümüze inanç turizmi değerlerini ve potansiyelini ortaya koymak, tanıtmak ve paylaşmak amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25-26 Nisan 2023 tarihinde Uluslararası “ Bursa'da Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu1” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Bilim Üniversitesi  tarafından 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında (Maltepe Kampüsünde) düzenlenecek olan "II.Ulusal Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi (YED)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından çıkarılan VECHE isimli bilimsel dergi online olarak yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yayın hayatına yeni başlayan Melius: Journal of Narrative and Language Studies isimli bilimsel dergi makale başvurularını kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yayımlanan ATA Gıda Dergisi "ATAFood Journal" isimli bilimsel dergi, Gıda Bilimi ve Mühendisliği Araştırmaları "Food Science and Engineering Research" olan yeni ismini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yayımlanan Palandöken Journal of Animal Science, Technology and Economics ismi bilimsel dergi, Journal of Animal Science and Economics olan yeni ismini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi  ve Uluslararası Balkan Üniversitesi koordinatörlüğünde, 27-29 Nisan 2023 tarihinde, Üsküp / Makedonya'da düzenlenecek olan "ICOFESP I. Uluslararası Finans, Ekonomi ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi"ne ilişkin  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi’nin (BBTMK), 22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 8-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde yüz yüze olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesince 08-09 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik Sempozyumu “Dijitalleşme" başlıklı uluslararası sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  paydaşlığında yürütülen, “Yenilenebilir Gençlik Enerjisi” (kısa adı Re-You) isimli, yenilenebilir enerji sektöründe eğitim ve kariyer fırsatı sunacak AB projesinde, öğrenciler için eğitim başvuru süreci başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi  Eğitim Fakültesi ile Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği (EĞED-DER) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

İstanbul Kültür Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 13–14 Mart 2023 tarihlerinde on birincisi düzenlenecek olan 11.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa-  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından 23 Şubat-02 Mart 2023 tarihleri arasında Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programının açılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan "Personel Maaş ve SGK İşlemleri Kursu"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yayımlanan "Oltu Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences" bilimsel dergi, Dynamics in Social Sciences and Humanities olan yeni ismini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

"Yetenek Her Yerde" teması ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 20 Üniversitenin katılımı ile düzenlenen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF'23), 01-02 Mart 2023 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Ağ Uzmanlığı Eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  tarafından 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde "Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi (MÜBAK 2023)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Üretken Bilge Yaşlılar Derneği iş birliği ile koordine edilen "1. Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu'' 23 - 25 Mart 2023 tarihlerinde  gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Yaşayan Diller Enstitüsü Tarafından 25-26 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek "Melaye Ciziri ve Mirası" adlı sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanlığı ile Van Zootekni Derneği iş birliğinde  17-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "16. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" Kahramanmaraş depremi sebebiyle daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında  düzenlenecek olan "Kur'ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri" başlıklı uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

FM  Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(IŞIKSEM) tarafından gerçekleştirilecek olan "Teknopark İçi ve Dışı Girişimciler İçin Şirketler Hukuku" Eğitimi sertifika programına ait afiş ve duyuru metni ekte sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel USAM) tarafından 25-26 Şubat 2023 tarihlerinde icra edilmek üzere "21. Yüzyılda Savaş ve Terörizm: Yeni Olgular, Değişimler ve Gelecek Senaryoları" konulu çevrim içi sertifika programı düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) ve Özel Sektör Temsilcileri paydaşları olarak Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonunda 22-24 Şubat 2023 tarihleri arasında ''1. Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresi" düzenlenmesi planlanmış olup, Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi yüzünden ileri bir tarihe ertelenmiştir.

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa ĠĢbirliği) tarafından organize edilen "Changes in The Marine Biota (MAF) Of The Black Sea" isimli etkinlik 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında Karadeniz Teknik  Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından "Köprüden Önceki Son Çıkış İntörn Seminer Programı" 19 Ocak-1 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Cumhuriyetimizin 100 yılda gösterdiği gelişimi bilimsel yaklaşımla incelemek; bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla 29-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara'da  "10. Uluslararası Atatürk Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi çalışmalarında kullanılmak üzere mezunlarına yönelik anket çalışması yapılacak olup, katılmak için tıklayınız.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 06.02.2023 - 07.02.2023 tarihleri arasında sertifikalı "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitim programı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 06-18 Mart 2023 tarihleri arasında ‘‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’’ (Türkçe öğreticilerine yönelik-çevrimiçi) kursu açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Kütahya Valiliği'nin himayesinde gerçekleştirilen ve yürütücülüğünü Üniversitenin Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün üstlendiği 'Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler' adlı proje kapsamında bu yıl I. Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi tarafından 19 Şubat 2023 Pazar günü çevrimiçi "Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi" gerçekleştirilecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 06- 17.03.2023 tarihleri arasında "Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı"nın on ikincisinin düzenlenmesi planlanmakta olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oktay YILDIZ tarafından 15-17 Mart 2023 tarihleri arasında TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Uluslararası Fon Kaynaklarına Başvuru Kapasitesinin Artırılması" Eğitimi etkinliği düzenlenecektir. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 olup eğitim hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Sinema Öğrenci Kulübü, Mayıs ayın içerisinde gerçekleştireceği Yıldız Sinema Günleri etkinliğinde sinemaseverler, genç yetenekler ve sektörün önemli isimlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.   Program dâhilinde gösterilecek olan Kısa Filmlerin başvuruları 15 Şubat 2022 tarihine kadar öğrenci kulübüne ait olan yildizsinema.com web adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Pandemi Sonrası Para Politikaları ve Ekonomik Dönüşüm" ana temalı II. Salihli-Sart Para Kongresi, 10-11 Mart 2023'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Salihli Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Salihli- Sart'ta gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından yayımlanan “ASSOS İnsan ve Toplum Bilimlerinde Araştırmalar Dergisi”, uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup, haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanacaktır. Haziran 2023’te ilk sayısı çıkacak olan ASSOS; dil, kültür, edebiyat, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, coğrafya, felsefe, psikoloji ve sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında üretilecek bilimsel çalışmaları kabul edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Doğuş Üniversitesi ile Global Alliance SME Research&Cooperation (GASMERC), IHK Mainfranken ve the Transnational Corporations Council of Studies (TNCCS) işbirliğiyle Würzburg/Almanya'da Würzburg Schweinfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (FHWS) ev sahipliğinde 15-16 Haziran 2023 tarihlerinde "International Business with New Challenges and Entrepreneurial Opportunities" temasıyla Würzburg International Business Forum'un "6. Uluslararası İşletmecilik Konferansı (WIBF-IBC)" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü (İngilizce) ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü (İngilizce) tarafından, 30-31 Mart 2023 tarihlerinde "Okudek 4. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Birko A.Ş.  ortaklığında düzenlenen ve 13 Ocak 2023 tarihinde protokolü imzalanan ISTAR-Halı Desen Tasarımı Yarışması ileri bir tarihe ertenlenmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarınca yayın hayatına geçirilen "Innovations in Science, Technology and Engineering (ISTE)" dergisi, makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUNSEM) tarafından "Diksiyon ve Etkili Hitabet Eğitimi" sertifika programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Topkapı Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik Kalite Güvence Sistemi ve Stratejik Planın gelişimini sağlamak amacıyla Dış Paydaş Memnuniyet Anketi hazırlanmıştır. Ankete katılmak için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonluğunda ülke çapında tüm vatandaşlarımızın katılabileceği “Yüzüncü Yıl Marş Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Erdek Genç İnsanları Derneği (ERGİAD) tarafından Erdek sınırları içerisinde bulunan tarihi Kapıdağ Yarımadası için bölge kimliğini yansıtan kapsayıcı ve kuşatıcı bir logo ihtiyacı doğmakta olup, bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması amacına yönelik akılda kalıcı, özgün, estetik, dinamik ve yenililkçi bir logoyu belirlemek üzere ödüllü "Kapıdağ Kimliğini Arıyor Logo Tasarım Yarışması" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "III. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" 08 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Belediye Başkanlığı  tarafından  13-14-15 Ekim 2023 tarihlerinde  düzenlenecek olan "12.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) iş birliğiyle 23 Ocak 2023-03 Şubat 2023 tarihleri arasında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Vision Art Platform işbirliği içinde, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek olan Genç Bakış Sanat Ödülleri başvuruları başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ülke genelinde yeni açılan ceza infaz kurumu kütüphanelerine öncelik verilmek kaydıyla "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" başlatmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi tarafından düzenlenen  2. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu, geleneksel gıdalar, sürdürülebilir gıda, beslenme ve gastronomi sistemlerine odaklanan önemli bir uluslararası bilim, teknoloji ve iş forumudur. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin elektronik yayın organı olan "Akdeniz Hemşirelik Dergisi/Akd Hemşirelik D" nin 2023 Nisan ayında yayımlanacak olan sayısı ile ilgili makale kabul etmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarsus Üniversitesi  Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "ICDBME2023 3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve İktisat Kongresi (3rd International Congress on Digital Business, Management & Economics)" 08-10 Eylül 2023 tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile mezunları arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mezun Takip Sistemi oluşturularak Üniversitenin internet sitesine eklenmiştir. Sisteme kayıt olmak için tıklayınız.

"Yetenek Her Yerde" teması ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 20 Üniversitenin katılımı ile düzenlenen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF'23), 1-2 Mart 2023 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akademisyenler ile lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin nitelikli akademik yayınlar geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Araştırma Seminerleri (ARSEM 2023) kış dönemi eğitimleri 30 Ocak-10 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Hazret-i Mevlânâ’nın evrensel hoşgörü ve sevgi mesajlarının, Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi’nin nağmeleri ile bütünleştiği Hüzzâm Mevlevî Âyin-i Şerîfi icrâsı ve Semâ Mukâbelesi, Ankaralı sanatseverlerle buluşacaktır. Bu çerçevede, 26 Ocak 2023 Perşembe günü CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek olan program hakkında ayrıntılı bilgi  için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan " Gülhane Tıp Fakültesi Dr. Hikmet Boran Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi "  Kahramanmaraş'taki depremlerden dolayı  iptal edilmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından  yayınlanan "International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences (IJMOHSS)"  dergisi iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan veya dolaylı ilintili olan tıp, diş hekimliği, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, ilaç kimyası, biyokimya, tıbbi biyokimya, fitokimya, eczacılık, hemşirelik, ebelik ve biyoteknoloji alanlarında özgün araştırmalar yayınlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi bilim insanlarının işbirliğiyle düzenlenecek olan 7. Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT'2023) Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 04-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında ana teması "Çeviri ve Yazın" olarak belirlenen "I. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yayımlanan "International Journal of Pharmata" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

"2nd International Molecular Plant Protection Congress (IMPPC2023)", Ankara Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hektaş tarafından 15-18 Mayıs 2023 tarihlerinde Hektaş Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi Orhangazi-Bursa'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

08-11 Haziran  2023 tarihlerinde Ankara'da TED Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan X. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun l00. yılı etkinlikleri münasebetiyle Cumhurbaşkanlığının koordinasyonluğunda ülke çapında tiim vatandaşlarımızın katılabileceği "Yüzüncü Yıl Marş Yarışması"nın düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen; "IV. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığının 5. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu bildiri özetleri ve tam metinlerinin bulunduğu e-kitabı yayınlanmıştır. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün, "Kurumsal Online Dil Sistemleri- KODSİS Veri Tabanı erişime açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

“Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi” (ÇAKÜTAD) / “Çankırı Karatekin University Journal of Turcology Studies,” (ÇAKUJTS) Türklük Bilimi ile ilgili edebî, tarihî, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. alanlarda özgün ve telif çalışmaları kapsayan uluslararası hakemli ve süreli bir elektronik dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1977 yılından bugüne Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ismi ile yayınlanan bilimsel dergi "Trends in Business and Economics" yeni ismini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM-International Federation for Choral Music) ve Federasyonun Türkiye temsilcisi Koro Kültürü Derneği iş birliği ile 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da 13. Dünya Koro Müziği Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünün düzenleyeceği, "Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Öğrenci Atölyesi" konulu çalıştayın 23-24 Şubat 2023 tarihlerinde üniversitenin  Prof.Dr.Ümit Doğay ARINÇ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

17-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile düzenlenecek "7. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi" Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan İngilizce YDS kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Akademi Kongre iş birliği ile IMCCS I. Uluslararası Multidisipliner İletişim Bilimleri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2. Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik kapsamında 3 ayrı kategoride "Ar-Ge Teknoloji ve Tasarım Projeleri Yarışması" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 26-27 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi (ICOBS'23) ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Notice My Ability, Steer My Future (Yeteneğimi Farket, Geleceğime Yön Ver)" projesi kapsamında, Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ile Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde 25 Nisan 2023 tarihinde Üniversitenin Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezinde "Bütünleştirici Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu" gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez (Mart-Eylül) aylarında yayımlanan "Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi"nin 2023 Mart sayısı için makale başvuruları 31 Ocak 2023'e kadar devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı  tarafından 13-14 Nisan 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Kemal Gözükara Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan,  2. Uluslararası Adalet Kongresi ve Klavye Yarışması' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Üsküdar  Minyatür Yarışması" kapsamında 2023 yılında düzenlenecek olan “III. Üsküdar Minyatür Yarışması" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliği ile düzenlenen Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması için başvurular başlamıştır. Yarışma uluslararası alanda 18 yaşını doldurmuş tüm tasarımcılara açık olup, son başvuru tarihi 26 Mayıs 2023'tür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yeniden teşekkül ettirilecek "Yem Komisyonu" için  Üniversitelerin  özellikle Zootekni ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalında  görevli olup, bilimsel  komisyonda  yer  almak  isteyen  akademik  personelin  Genel Müdürlüğün  internet sitesinde yayımlanan "Açık Çağrı - Yem Komisyonu" başlıklı duyuruda yer alan on-line başvuru formunu  en geç 06.03.2023 tarihine kadar doldurması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi(KARSEM) tarafından 30 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında hafta içi akşam 20:00-23:00 saatleri arasında uzaktan canlı ders olarak Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2022-2023  eğitim-öğretim  yılında Dönem  6 intörn  öğrencilerine  yönelik  "Köprüden  Önceki  Son  Çıkış  İntörn  Seminer  Programı'' adlı etkinlik   Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  youtube  kanalı  üzerinden ve  ayrıca  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi    web    sayfasındaki sekmelerden takip edilebilir. 19 Ocak-01 Haziran tarihleri arasında yayınlanacak programı izlemek  için tıklayınız.  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan GÜVEN'in yürütücülüğünü yaptığı ve 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Eğitim Fakültesinde düzenlenecek olan, TÜBİTAK2237-Akapsamındaki "Fen Öğretim Yazılım ve Tasarım Atölyesi-II" adlı proje çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak “I. Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”nin düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ TÖMER) tarafından, yabancılara Türkçe öğretimi alanında nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 6 Şubat - 1 Mart 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek, "Türkiye’de ve Dünyada Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi  bünyesinde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı tarafından desteklenen, lisansüstü seviyedeki öğrenci ve akademisyenlerin başvuru yapabileceği "Akademik Bilginin Katma Değere Dönüşümünü Sağlayacak İhtisas Odaklı Projelerin Niteliğinin Artırılması" başlıklı eğitim düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 8. Asya Pasifik Kromozom Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat Bölümü tarafından "Korpusgermanistik" isimli bilimsel derginin 1. cilt 2. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/korpus adresinde online olarak yayınlanmıştır.

Karabük Üniversitesi tarafından 11-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (UDCS2023) hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi tarafından 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında "Uluslararası Zemahşerî Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarsus Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü Dr.Öğr. Üyesi Sinan Köse'nin proje yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK destekli " Fen Bilimlerinde TÜBİTAK 2209-A ve 2209- B Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim, lisans ve önlisans öğrencileri için 23-25 Ocak 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Merkez Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde uluslararası hakemli elektronik bir dergi olan "Studies in Educational Research and Development (SERD)" 2017 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü ile Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 29-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenecek olan "9th International KTUDELL Conference: Language, Literature and Translation (9. Uluslararası KTUDELL Dil, Edebiyat ve Çeviri)" adlı konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergi olan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2016 yılından beri Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde senede iki sayı halinde yayımlanmaktadır. Dergimiz sosyal ve beşerî bilimlerin çeşitli alanlarında yürütülen çalışmaları okuyucu ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 28-29 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uluslararası Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu" ile ilgil ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erciye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ersem) tarafından 27 Ocak-08 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan "Deney Hayvanları Kullanımı Kursu hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi tarafından 03-04 Mayıs 2023 tarihleri arasında JSGA Beytepe/Ankara yerleşkesinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik" başlıklı bir sempozyum icra edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından kurum/kuruluş personeli için  İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünce 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde düzenlenmesi planlanan Eğitim Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Gedik Üniversitesi ile Gedik Eğitim Vakfı tarafından 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde "Gedik Uluslararası Kaynak Kongresi ve Sergisi’ düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

10-12 Mayıs 2023'te Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsünce yapılacak olan "Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi-I" kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından zirai eğitimin 177. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan "100. Yıl Tarım Çalıştayı" programı 10 Ocak 2023 tarihinde Üniversitenin Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonunda saat: 10.00 da yapılacaktır. 

Hitit Üniversitesi  ev sahipliğinde 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında “International Congress Of Science And Health In Wrestling Sports” isimli kongre gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Biyoistatistik Uygulama ve Araştırma Birimi işbirliği ile 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak  düzenlenecek olan "Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri için Uygulamalı Temel Biyoistatistik Eğitim Programı"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi mezun bilgi sistemi faaliyete geçmiş olup,   Mezun Bilgi Sistemi'ne kayıt olmak isteyenler linki tıklayabilirler. 

İstanbul Arel Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından 04 Mart 2023 tarihinde "ICE 2023- International Conference On Istanbul And Earthquake" konulu konferans organize edilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından Bilişim Hukuku Sertifika Programı düzenlecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından dijital verilerin korunması sertifika programı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından  "Gelin, Felsefe Yapalım" adlı Lisansüstü Felsefe Kongresi, 09-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecekti, fakat ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 06-07 Kasım 2023 tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.  Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Sinop Üniversitesinin misyon, vizyon ve politikalarına yönelik paydaş görüşlerinin alınması amacıyla "Sinop Üniversitesi Misyon Vizyon ve Politikalara İlişkin Görüş Anketi" hazırlanmıştır. İlgili ankete katılmak için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarının yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK 2237-ABilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecek olan, 1129B372201282 başvuru numaralı "Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar" isimli etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliğinde 8-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan "7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi" ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından "TOEFL IBT, PTE ACADEMIC, IELTS, VTEST ve OTE" sınavları düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, OrEgDa ve BilMat tarafından 18-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına devam eden "Ziraat Fakültesi E-Bülten" isimli ebültenin dördüncü sayısı çıkmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başvuruları başlamıştır. 15 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında öğrenci başvurusu kabul edilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi bünyesinde kurulan ''Toros University Journal of Food Nutrition and Gastronomy'' isimli dergi,  Aralık 2022 tarihi itibari ile yayın hayatına başlamıştır. Gıda bilimi, gıda teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi, gıda mühendisliği, gıda kalite kontrol, beslenme bilimleri ve diyetetik, geçmişten günümüze yiyecek-içecek kültürü, gastronomide yeni trendler, gastronomi turizmi ve gastronomide ürün geliştirme konuları başta olmak üzere, bu alanlarda multidisipliner çalışmaları kabul etmektedir. Toros University Journal of Food Nutrition and Gastronomy çevrim içi formatta yılda iki sayı yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 18 – 19 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler” sempozyumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi  Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde çıkarılan "ORAFAM Journal Dergisi" ilk sayısını Temmuz 2023'te yayınlamak için makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bingöl Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yayımlanan "Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 7 Ocak 2022 tarihinde "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu" açılması planlanmakta olup kursa ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİAM) tarafından 1-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan XXVII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu’na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Gıda Sektörünün Regülasyonu" adlı sempozyum 17 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Ali GÖDE'nin ''Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Hastane Tercihi Üzerine Etkisinde Doktor Markalaşmasının Aracılık Rolü'' ankete katılmak için tıklayınız. 

Bölge bilimi ve bölgesel kalkınma alanında akademi ile kamu arasında köprü oluşturarak politika tasarım süreçlerinin daha etkin hale getirilmesini ve kuramsal araştırmalarla uygulamalı özgün çalışmaların niteliksel ve niceliksel olarak artırılmasını hedefleyen Bölgesel Kalkınma Dergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Samsun Üniversitesi ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonunda gerçekleştirilecek olan “Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu” na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı yüksek lisans öğrencilerinden Çağatay BURCU "Reliability and Validity Test of Echo Chamber Research: An Evaluation for Turkish Social Media Environment (Yankı Odası Araştırmasının Güvenilirlik ve Geçerlilik Testi: Türkiye Sosyal Medya Ortam İçin Bir Değerlendirme)" başlıklı bir anket çalışması yürütmektedir. Ankete katılmak için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde Bilişim Festivali (IFEST2023) bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bilişim Kongresine (IIC2023) bilişim alanında 48 dalda bildiri kabulleri devam etmektedir. Online ve yerinde olacak şekilde hibrit katılımlı Kongre'de en az iki hakemli değerlendirme, 4 farklı indeksli dergide yayınlama ve ISBN almış kitaplarda bildiri basma imkanı sağlanacaktır. Kongre'ye bildiri kabulleri için son tarih 30 Ocak 2023'tür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı"na ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından “Ulusal Klinik Vaka Senaryo Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Daffodil Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2023)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.İrem DENİZ CAN'ın düzenleyeceği, "Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Öğrenci Atölyesi" konulu çalıştayın 23-24 Şubat 2023 tarihlerinde üniversitenin Prof.Dr.Ümit Doğay ARINÇ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Editörlüğünde Diş Hekimliği alanında "Eurasian Dental Research" isimli dergi yayım faaliyetine başlamış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan İngilizce YDS kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde, 10-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında, "The 7th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2023)" isimli kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra IŞIK’ın, "Ebeveyn Tükenmişliği, Risk Faktörleri ve Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı çalışmasında değerlendirmek üzere anket  çalışması yapmaktadır. Ankete katılmak için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED) adı altında bilimsel dergi çıkarmaya başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından 2023 yılı Eylül ayı içerisinde "Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi, DELOK'23" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğretim Üyesi Prof Dr. Canan ÖZYARDIMCI ERSOY ve Prof. Dr. Şazi İMAMOĞLU tarafından hazırlanan Diabetes Mellitusun Tanı, Tedavi ve İzlemi e-kitabı yayınlanmıştır. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Arzu KİRMAN BİLGİN’in yürütücüsü olduğu “Eğitim-Sağlık-Mühendislik ve Temel Bilimler Alanlarında Psikolojik Dayanıklılık Destekli Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” başlıklı bilimsel etkinlik 8-9-10 Şubat 2022 tarihleri arasında  çevrimiçi olarak yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Esenyurt Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile ATASEM tarafından 09- 12 Şubat 2023 tarihleri arasında Kızılcahamam/ANKARA’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, Ar-Ge ve İnovasyon fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platform sağlanması amacıyla “AOSB Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kafkas Üniversitesi  ev sahipliğinde 17-19 Şubat 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak düzenlenecek olan "5. Uluslararası Gıda,Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi (5th International Conference on Food, Agriculture and Veterinary)"nin organizasyonuyla ilgili  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan İSG\1 2023 Nisan Dönemi A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kurslarının tamamı uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olup eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 31 Mayıs 1-2 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "4th International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences (IEACES2023)" bilimsel etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak Kalite Güvence Sisteminde  paydaş öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dış Paydaş Anketine katılmak için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılmakta olan analiz ve ölçümlere ait fiyat listesi güncellenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkilendirilmiş kuruluşu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile, 12-15 Ocak 2023 tarihileri arasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı Ticari İHA (İnsansız Hava Aracı) Pilotu Eğitimleri Teorik ve Uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş'ın kurucu editörlüğünü yürüttüğü uluslararası hakemli elektronik bir dergi olan "ALANYAZIN Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi (CRES Journal - Critical Reviews in Educational Sciences)" 2019 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir.  Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan İngilizce YDS kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde 25-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi" ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla daha sonra duyurulacak olan bir tarihe ertelenmiştir.

Mardin Artuklu  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Uluslararası akademik yayın organı olan Artuklu International Journal of Health Sciences  dergisinin 4. sayısı  yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü bünyesinde görev alan Arş. Gör. Nazım ŞEN’in, iş ve iş yerinizle ilgili tutumlar ve algıları ölçmeyi amaçlayan anket çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılması planlanan eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) tarafından "YDS/YÖKDİL Hazırlık, İngilizce Akademik Yazma, İngilizce Akademik Konuşma, Genel İngilizce, Genel Almanca, Çocuk İngilizcesi dil kursları" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Hak-İş Konfederasyonu ortaklığında "Kadın Emeği ve Yeni Arayışlar" konulu 6. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya  12 Aralık 2022 - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında basvuru@genclikfarkinda.net adresinden başvuru yapılabilecektir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Halk Müziği Personel Korosu tarafından 21.12.2022 tarihinde saat 19.00'da Üniversitenin Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Vefatının 10. yılında Neşet ERTAŞ Anma Konseri"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında havacılık ve uzay bilimleri alanında faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokulların üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik “Havacılık Öğrencileri Sempozyumu 2023 (HAVÖS 2023)” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile, 24-27 Aralık 2022 tarihileri arasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı Ticari İHA (İnsansız Hava Aracı) Pilotu Eğitimlerimiz Teorik ve Uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimin sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan katılımcılara SHGM onaylı drone ehliyeti, İHA0/İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimi Sertifikası verilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından 25-26 Şubat 2023 tarihlerinde;  Ankara Kent Konseyi Kabul Binasında (Atatürk Bulvarı No: 18 Opera/Altındağ) “I. Ankara Üniversiteler Arası Gençlik Çalıştayı” düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 24 Aralık 2022 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında hafta sonları düzenlenecek olan “Seslendirme Eğitimi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı tarafından, içerisinde temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan makalelere yer verilecek olan "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 10. sayısının 2023 Ocak ayında yayımlanacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü'nün 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Microsoft Teams platformu üzerinden ücretsiz olarak çevirimiçi düzenleyeceği Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA) edebiyat seminer serisinin dördüncüsü olan "Günümüz Japon Edebiyatında Kadın Yazarlar" konulu semineri 05.01.2023 tarihinde saat 20.00'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü'nün 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Microsoft Teams platformu üzerinden ücretsiz olarak çevirimiçi düzenleyeceği Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA) edebiyat seminer serisinin üçüncüsü olan "Çevreci Eleştiri Nedir?" konulu semineri 29.12.2022 tarihinde saat 20.00'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, "Bilinçli Tüketici Ödülü", "Yazılı Basın Tüketici Ödülü", "Radyo-Televizyon Programı Ödülü", "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", "Bilimsel Çalışma Ödülü" ve "Tüketici Özel Ödülü" dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri'nin bu yıl 26'ıncısının verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından Erciyes Pediatri Akademisi Kongreleri ve Erciyes Çocuk Nörolojisi Günleri kapsamında "IX. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi" ve "I. Uluslararası Katılımlı Erciyes Türk Dünyası Çocuk Nörolojisi Kongresi" düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 15-17 Mart 2023 tarihleri arasında Artvin ve Çevresi Manevi Rehberleri Sempozyumu; tarihsel, toplumsal, sosyo-psikolojik ve kültürel yönleriyle ve bütünleşik bir bakış yapılacaktır. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Piyanist Cavid Abidov tarafından çalıştırılacak olan Türk Dünyası Korosu kurulması planlanmıştır. Türk Dünyası Müziklerine ilgi duyan herkes 24 Aralık 2022 Cumartesi günü, saat 10.00 da, Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi adresinde yapılacak seçmelere katılabilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bilecik Şeyh Edebadi Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu tarafından  "Bireylerin Finansal Okuryazarlığı ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Tespiti" başlıklı anket çalışması hazırlanmış olup, katılmak için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Araştırmaları Derneği iş birliğiyle 11-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında "Akıllı Topluma Geçişle Rakabet Zincirleri" temasıyla çevrimiçi olarak "Yönetim Araştırmaları ve Mühendislik Uygulamaları (YÖNAR/MU23) Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi  Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenecek olan 3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğrenme (ICETOL) Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde çıkarılan Bozok Sosyal Bilimler Dergisi, "Mayıs 2023" ilk sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından“Elektronik Eğitim İçerikleri Rehberi” Bakanlığık hizmet birimleri, alanında uzman akademisyenler ve öğretmenlerin geniş katılımıyla hazırlanarak 28 Nisan 2022 tarihinde web sayfasında (http://ttkb.meb.gov.tr/yayinlarimiz/elektronikegitimiceriklerirehberi.pdf) yayımlanmıştır.  e-içeriklerin tasarlanması, geliştirilmesi ve organize edilmesi süreçlerinde içerik sağlayıcılarına; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen ders kitabı inceleme-değerlendirme çalışmalarında panelistlere; e-içeriklerin sınıf içi ve sınıf dışı eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımında ise öğretmenlere rehberlik edilmesi ve bu süreçlerin desteklenmesi amacıyla “Elektronik Eğitim İçerikleri: Genel Bakış” adlı akademik bir kaynak kitap hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yayını olan, ''Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'' makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde 20-21 Mart 2023 tarihlerinde  "I. Çevre Proje Pazarı Etkinliği" gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Deprem felaketi sebebiyle söz konusu etkinlik 19-20 Ekim 2023 tarihlerine ertelenmiştir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "İnternet Hukukunda Çocuğun Korunması ve Mahremiyeti" adlı sempozyum 12 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  bünyesinde çıkarılan Bozok Fen Bilimleri Dergisi, "Mayıs 2023" ilk sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sertifika programlarına ait ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından kurulan ve KOSGEB tarafından desteklenen Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) sağlık girişimciliğini güçlendirmek ve girişimcilerin kapasite gelişimlerini sağlamak adına faaliyetler yürütmektedir.17 Aralık 2022 (Cumartesi) tarihinde 12.30-18.30 saatleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü yerleşkesinde gerçekleşecek olan "Health Up Girişimcilik Zirvesi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı), 11-­16 Nisan 2023 tarihleri arasında "İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali 2023" düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Belediye Başkanlığı (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü), 2022 Yılı Kültür ve Sanat Faaliyetleri kapsamında Hisarlı Ahmet T.H.M Ses Yarışması düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da Türk Tarih Kurumu konferans salonunda "Yunan İsyanı ve Vahşet: Tripoliçe Katliamı" Paneli gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi tarafından, 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında, BEDAM bünyesinde Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 14 Aralık 2022 - 20 Ocak 2023 tarihleri arası uzaktan eğitim ile Bilimsel Metin Oluşturma Teknikleri(Akademik Yazma Eğitimi) kursu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine ait Journal of Anatolian Wildlife Sciences (JAWS) dergisi 2022 yılı Kasım ayı itibariyle DergiPark üzerinden yayım faaliyetlerine başlamış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her yıl, Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilmektedir. Bu yıl 25.’si gerçekleştirilecek olan “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri–2022” için başvurular; 05 Aralık – 30 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Kongresi' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında III. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Merhume  Arş. Gör. Ceren Damar Şenel adına her yıl düzenli olarak Çankaya Üniversitesi tarafından yapılması planlanan sempozyumun üçüncüsü, 12-13 Aralık 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumun amacı, hukuk alanında ortaya  çıkan güncel gelişmelerin ve meselelerin tüm yönleriyle ele alınarak çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

7 Aralık 2022 Çarşamba günü Piri Reis Üniversitesi, Deniz Kültür Derneği ve Türkiye Denizcilik Federasyonu tarafından Hakkı Şen Anısına düzenlenecek olan "İklim Krizi Zirvesi”Üniversitemiz Rıdvan Kartal Konferans Salonunda gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiş kuruluşu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile, 8-11 Aralık 2022 tarihileri arasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı Ticari İHA (İnsansız Hava Aracı) Pilotu Eğitimleri Teorik ve Uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimin sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan katılımcılara SHGM onaylı drone ehliyeti, İHA0/İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimi Sertifikası verilecektir. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan İHA0 eğitimleri 16 saat, İHA1 eğitimleri 32 saat sürecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi çalışanı  Ali Büyükkütük bir iş kazası sırasında  ağır yaralanmıştır. Ali Büyükkütük’ün yaşamını iyileştirmek adına “Sol Omuz Dezartikülasyon Protezi Mekanik Omuz Eklemli Tam Elektronik Dirsek, 6 Kanallı Dirsek Eklemli Biyonik Kol Protezi”ne ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli protezin temin edilebilmesi için üniversite tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.  Isparta Valiliğince onaylanan yardım kampanyasına katılmak isteyenler valiliğe başvuruda bulunabilirler.

ODTÜEnformatik Enstitüsü’nde “Üniversite Sıralamalarının ve Hakkında Çıkan Haberlerin Algısı ile Teknoloji Kabul Modeli (Tecknology Acceptance Model-TAM) Analizi” başlıklı akademik bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı Üniversite sıralamalarını ve hakkında çıkan haberleri kullanma niyetlerini ve kullanma niyetlerine etki eden faktörlerin araştırılmasına yönelik hazırlanan araştırma kapsamında veri sağlamaktır. Ankete katılmak için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aslı KOCA'nın yürütücülüğünde düzenlenen, çoğu endemik olan Tordylium (Davulotu) bitkisinin filogenisinin araştırıldığı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında, 07-08 Ocak 2023 tarihlerinde Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bilgisayar Laboratuvarında gerçekleştirilecek olan "Bitkilerde Filogenetik Analizler Çalıştayı"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde "2. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni (TUDOB2023)" gerçekleştirilecekti fakat 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle, söz konusu Bilim Şöleni çevrim içi (online) olarak yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenecek olan ''Yaşanabilir Mekanlar'' temalı 31 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Uluslararası Mekansal Tasarım Sergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinin 2023 yılından itibaren yılda 3 (üç) sayı olarak (Nisan, Ağustos, Aralık aylarında) yayınlanak olup yayın dili Türkçe ve İnglizcedir. Dergiye makale göndermek için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ev sahipliğinde 21. yüzyılda dünyadaki dil çalışmalarının kapsamlı bir şekilde tartışılacağı Uluslararası Dil Çalışmalarında Yeni Yönelimler Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Hukuk Fakültesi ile Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, katılımcılara fikrî ve sinai mülkiyet hukukunu temelden başlayarak uygulamaları ile birlikte ayrıntılı bir biçimde aktarmak için bir sertifika programı düzenlenmiştir. Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku Çevrim İçi Sertifika Programı, 12 Aralık 2022'de çevrim içi ortamda başlayacak ve 40 saat sürecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu İhtisaslaşma Komisyonu tarafından 15 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve ayrıca Bartın Meslek Yüksekokulu YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak olan "Limanlarda Kullanılan Dijital Dönüşüm Teknolojilerinin Değerlendirilmesi" konulu sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Lojistik Derneği (LODER) ile ortaklaşa düzenlenmesi planlanan, 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında ücretsiz ve hibrit olarak gerçekleştirilecek olan "12. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'' ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısısya 16-17 Kasım 2023 tarihine ertelenmiş olup, detaylı bilgi için tıklayınız. 

Gebze Teknik Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarı (MAR) bünyesinde bulunan Hayvan Deneyleri Birimi tarafından "Hayvan Deneyleri Kullanıcı A Kategorisi Kullanıcı Sertifika Programı" düzenlenecek olup, 12.12.2022 tahinde başlayıp 21.12.2022 tarihinde teorik ve uygulama sınavı ile bitecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Konya Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinde 19 - 29 Aralık 2022 tarihleri arasında "XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM) tarafından düzenlenen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Ocak 2023 Dönemi uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde çıkarılan ve yılda 3 kez yayınlanacak olan "Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi"nin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup dergiye makale göndermek için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez (Mart-Eylül) aylarında yayımlanan "Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi"nin 2023 Mart sayısı için makale başvuruları 31 Aralık 2022'e kadar devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi tarafından MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülen  Lisansüstü Tez Desteği Programı başvuruları başlamıştır. 2023 yılı itibarıyla 8. dönemine giren program kapsamında 20 adet doktora tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 25.000 ₺ olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi tarafından 3-5 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEMİZ'in sorumlu araştırmacısı olduğu "SI ve İkili (Binary) Örneklerin Bilinme Düzeyleri ve Doğru Kullanımı" başlıklı çalışma kapsamında yapılan çevrim içi anketi doldurmak için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 03-05 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "11. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı tarafından suçla mücadelede bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanılması temelinde birbirini tamamlayan Kriminalistik ve Kriminoloji disiplinlerinde bilimsel çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten akademisyenleri, adli bilim uzmanlarını, kolluk kuvvetleri personelini, yargı mensuplarını ve öğrencileri uluslararası nitelikte bilimsel tartışma ortamında bir araya getirmek amacıyla 28-29 Eylül 2023 tarihleri arasında "Kriminalistik ve Kriminoloji" temasıyla 3. Uluslararası Güvenlik Kongresi, JSGA Başkanlığı Beytepe/Ankara yerleşkesinde yüz yüze yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi  Fen - Edebiyat Fakültesi tarafından 3-5 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde 25 Kasım 2022 tarihinde "Yakın Dönem Şark Alimleri-I-Gaziantep -Şanlıurfa -Diyarbakır" başlıklı ulusal bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. senesinde, 26-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde Bartın Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri iş birliğiyle “2. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 27 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında "16 Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempzoyumu" düzenlenecektir. Söz konusu sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi Ahi Evran Anadolu Müteşebbisliği Araştırmaları Merkezi tarafından, 02-04 Aralık 2022 tarihinde, OSTİM Teknik Üniversitesi 3.Kat Konferans salonunda düzenlenecek ''Ahilik Şurası Organizasyonu'' konulu konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gebze Teknik Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarı (MAR) bünyesinde Moleküler Klonlama Kursu düzenlenmesine karar verilmiştir. Kurs programı, 06.12.2022 tahinde başlayıp 09.12.2022 tarihinde teorik sınav ile bitecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez (Mart-Eylül) aylarında yayımlanan "Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi"nin 2023 Mart sayısı için makale başvuruları 31 Aralık 2022'e kadar devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan "Hakkari Eğitim Fakültesi Dergisi (HEF-DER)  makale kabulüne başlamıştır. Hakemli ve ulusal akademik bir dergi olup elektronik ortamda yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanacak olan dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

journal of Data Applications, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bünyesinde elektronik olarak Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez yayınlanan, açık erişimli, uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.Dergi çift-kör hakemlik sürecini takip etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel tasarım, Kentsel koruma ve  insan  çevre  ilişkileri  disiplinlerinde  güncel  tartışmalara  disiplinlerarası  bir  bakış  açısı  sunmayı amaçlamaktadır.Yılda  üç  kez,  Ocak,  Mayıs,  Eylül  aylarında  açık  erişimli,  hakemli,  uluslararası  bir e-dergi  olarak  yayınlanan  dergiye  ulusal  ve  uluslararası  güncel  tartışma  konularında  yeni  bir  bilgi /yöntem öneren; daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olan kuram türündeki makaleler kabul edilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri ekibinin organize ettiği "AUMim Design and Technology Talks | AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri" isimli etkinliğin on ikinci konuşması; Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Andrew Witt'in davetli konuşmacı olarak katılımıyla, 22 Kasım 2022 tarihinde saat 18.00'de zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan, 13'üncü Kozmetik Kongresinin yer ve tarih bilgileri revize edilmiş olup,  kongre 03-05 Şubat 2023 tarihleri arasında  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde Yargıtay 11. ve 4. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) katkılarıyla düzenlenecek olan “II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu”na ilişkin  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan Bilişim Hukuku Dergisi'nin Aralık 2022 tarihli 2022/2 sayısı için eserler kabul edilmektedir. Bilişim Hukuku Dergisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yılda 2 sayı yayımlanan hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylü Üniversitesinin paydaşı olduğu ve 10–11 Aralık 2022 tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenecek olan "International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (e-ICOAEF IX)" isimli Uluslararası Konferans hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "X. Mantık Koordinasyon Toplantısı" ve "Klasik Mantıkta Beş Sanat" Sempozyumu 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Fuarı (KUDAKAF'23) kapsamında "Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci ARGE" projeleri yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) bünyesinde TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında 18- 19 Kasım 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak "Lisansüstü Danışmanlık Eğitimi" etkinliği gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sınavların Aralık 2022 takvimi belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi ile mezunları arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla, Bayburt Üniversitesi Mezun Kayıt Formu oluşturularak erişime açılmıştır. Kayıt olmak için tıklayınız.

Kafkas Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak Kalite Güvence Sistemi öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ankete katılmak  için tıklayınız. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KAYES(Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Derneği), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile 17 Aralık 2022 tarihinde “Maraş’tan Bir Haber Geldi 2.Uluslararası Çevrimiçi Posta Sanatı Sergisi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

27-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Çağdaş EğitimAraştırmaları Derneği (CEAD) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 08-09 Aralık 2022 tarihlerinde üniversitelerden öğrencilerin/araştırmacıların/mezunların, sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının projelerini sunmak için katılabileceği "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Engin KARADAĞ tarafından yapılacak olan "Türkiye'deki Uluslararası Yükseköğretim Öğrencilerinin SosyoKültürel Uyumları Üzerinde Etkili Olan Bireysel ve Kurumsal Faktörlerin Analizi ve SosyoKültürel Uyumun Sağlanmasına Yönelik Bir Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı TÜBİTAK1001 projesine Türkiye'deki tüm üniversitelerde okuyan  uluslararası/yabancı öğrenciler katılım sağlayabilirler. Katılmak için tıklayınız.

Uluslararası Bahçecilik Exposunu 2023 yılı için düzenleme görevi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tarafından  Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesine verilmiştir. Onikişubat Belediyesi tarafından doğa dostu şehir ve duyarlılık ana teması ve çocuklar için doğa temelli eğitim, kentsel dönüşümün biyofilik tasarımı, doğal bitki türleri ve yöresel yemekler, kentsel tarım, daha yeşil, daha sağlıklı, daha mutlu şehirler ve sadeliğin bilgeliği alt temaları ile 23 Nisan 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 28 Kasım-01 Aralık 2022 tarihleri arasında "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi (Son Değişiklik Kapsamında)" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde yayın hayatına başlayan PROPONTICA "Uluslararası PROPONTİS  Arkeoloji Dergisi" ULAKBİM Dergi Park sistemi üzerinden yayına başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek ''Üçüncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'' programı kapsamında; '' Aşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması'' düzenlenecektir. Yarışmanın son başvuru işlemi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü tamamlanacak olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (İLARUD) tarafından, 4-6 Mayıs 2023 tarihlerinde ''International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development (DRD 2023)'' toplantısı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından Bilişim Hukuku Sertifika Programı düzenlenecek olup, eğitim uzaktan olarak canlı derslerle yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 15.12.2022 tarihinde Üniversitenin ev sahipliğinde çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştirilecek olan "11. İstanbul Finans Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Veterinary Journal of Kastamonu University (Kastamonu Üniversitesi Veteriner Dergisi), ULAKBİM DergiPark sistemi üzerinden yayın kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kalite güvencesi kapsamında yıl içerisinde yapılan faaliyetlerin iç ve dış paydaşlara duyurulması için 2019 yılından itibaren Kalite Akreditasyon Bülteni hazırlanmaktadır. Bülteni incelemek için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Microsoft Teams platformu üzerinden ücretsiz olarak çevirimiçi düzenleyeceği edebiyat seminer serisinin ikincisi olan "Alternatif Dünya Tasavvurları: Ütopik ve Distopik Anlatılar" konulu semineri 17.11.2022 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 02 Ocak-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı yapılması planlanmakta olup başvurular 14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanlığına bağlı Grafik Tasarım Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Derya KAHRAMAN'ın Genel Koordinatörü olduğu 2-3 Şubat 2023 tarihinde Dubai'de yapılacak olan "The International Fine Arts and Printing Conference 2023 (IFAPC)" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılması planlanan eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından  11-12.03.2023 tarihlerinde “Şiddet Döngüsü ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından "Teknoloji ve Değişim" konulu kısa film yarışması düzenlenecek olup, başvurular 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜ DİLMER) tarafından 2022 güz döneminde yabancı dil kursları açılacak olup, kurslar için kesin kayıtlar başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  Eğitim Fakültesi tarafından Tübitak Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) uhdesinde yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında  "Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Bilimsel İçerik Üretme Sürecinde Etik Eğitimi" adlı proje destek almaya hak kazanmıştır. Anılan proje okul öncesi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak 19-22 Aralık 2022 günlerinde saat 19.00 ile 22.00 arasında çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi, mezunlarının bilgilerini değerlendirmek, mesleklerindeki kariyer gelişimlerini takip edebilmek ve sektörel iş birliklerine daha fazla dahil olabilmelerini sağlayabilmek amacıyla  mezunlarına yönelik "Mezun Memnuniyet Anketi" hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan "Hakkari İlahiyat Dergisi (HİD)" makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel USAM) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü iş birliği ile 18-19 Şubat 2023 tarihlerinde "Türkiye'de Sıfır Atık: Tespitler, Beklentiler ve Fırsatlar" konulu çevrimiçi ulusal kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yayın hayatına devam eden "Doğu Fen Bilimleri Dergisi (DOFEBD)" Aralık 2022 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir.  Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşehir Living Lab)  girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve vatandaşlarımızın girişimciliğe yönelmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Ortaokul, lise, üniversite, akademisyen kategorisi olmak üzere girişimci projelerinin toplandığı ve ödüllendirildiği  yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İletişim Başkanlığı tarafından "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" başlıklı konferans programı düzenlenecektir. Alanında uzman kişilerin değerlendirmelerde bulunacağı konferans programı 8 Kasım 2022 tarihinde İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilatı Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Konferansa katılım sağlamak için 04 Kasım 2022 tarihinde kadar https://www.iletisim.gov.tr/turkce/karabagkonferansi sayfasına kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılmasını planlanan  "Badminton Temel Seviye Program ve Diksiyon Eğitim Programları hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 22-23 Aralık 2022 tarihlerinde online olarak düzenlemeyi planladığı "V. International Social and Economic Research Student Congress - ISERSC V (V. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bulunan Sensör Teknolojileri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BAUNSEM) tarafından "Aile Danışmanlığı Sertifika Programı" eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü tarafından; 20-30 Aralık 2022 tarihleri arasında "DEM" temalı tekstil/dokuma ve moda tasarımı alanlarına yönelik Uluslararası Jürili Çevrimiçi Karma Sergisi  yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından 24-27 Kasım 2022 tarihlerinde yüz yüze Uluslararası Öğrenci Kongresi "International Technology and Innovation Student SymposiumSUTIS 2022" isimli uluslararası konferans düzenlenecek olup, program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

11. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun olarak kurumsal itibarını geliştirecek ve marka değerini artıracak "Kurumsal Kimlik Kılavuzu"nu yayınlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda Üniversite özüne sadık kalınarak yenilenen logosunun da yer aldığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na ve logolarına https://duzce.edu.tr/84cf/kurumsal-kimlik-kilavuzu internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında "III. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu'' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Bolu Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAMER) tarafından Göynük Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 25-27 Kasım 2022 tarihlerinde Bolu ve Göynük'te "Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü" Sempozyumu düzenlenmesi planlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından "Tıp Eğiticilerinin Öğretim Stilleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" başlıklı tıp eğitiminde görev alan eğiticilerin öğretim stilleri ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesine çalışıldığı online veri toplama çalışması hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek olan Beşeri ve Vahyi İlimlerin Entegrasyonu: Mevcut ve Beklentiler bilimsel etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından  28-29 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Vefatının 40. Yılında Erol Güngör Sempozyumu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 01-02 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlemeyi planladığı "1.Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde 7 Kasım 2022 tarihinde başlayacak toplamda 100 saatlik YÖK-DİL Hazırlık (yüz yüze) Eğitimi ve 8 Kasım 2022 tarihinde başlayacak toplamda 100 saatlik YÖK-DİL Hazırlık (online) eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİDAM) bünyesinde 21 Kasım-9 Aralık 2022 tarihleri arasında "ÇÜ-SABİDAM 2022/1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilen ve Konya Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi'nin destekleri ile 4-5-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 15.12.2022 tarihinde  çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştirilecek olan "11. İstanbul Finans Kongresi" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TÜBİTAK ortaklığında bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu tarafından 27.10.2022 tarihinde saat 14.00'da  Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenecek Kutup Araştırmaları adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile bilim insanlarını buluşturan Bilim Söyleşileri, öğrencilerimiz arasında bilim iletişimini artırmayı, toplumumuzda bilim farkındalığını ve bilim okuryazarlığını geliştirmeyi ve toplum ile bilim dünyası arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

HAVELSAN tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tanıtım Günü etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM) tarafından 2022 -2023 Güz döneminde yürütülecek olan eğitim ve sertifika programları  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  organizasyonunda,  paydaş  kurumlar  ile  "Invasive  alien  species  under conditions  of  global  crisis"  adlı  uluslararası  çalıştay  13-15 Kasım  2022 tarihlerinde Demre/Antalya'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği işbirliğinde 05 Kasım 2022 Cumartesi günü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenecek olan "Kök Hücre Bölge Toplantıları-VI" konulu bilimsel program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun düzenlediği "5. Mesleki Eğitim Kongresi" bu yıl uzaktan eğitim teması ile 28 - 30 Aralık 2022 tarihinde online olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA) edebiyat seminerlerinin birincisi olan "Orta Çağ'da Toplum ve Edebiyatta Büyücü Kadın İmgesi" konulu semineri 27.10.2022 tarihinde saat: 20.00'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM),  14 - 18 Kasım 2022 tarihlerinde uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında) "Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi" düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşecek olan 1 st. International Conference On Futures Literacy and Strategic Foresight (FLSF 2023) bilimsel etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğretim Üyeleri  tarafından hazırlanan Uludağ İç Hastalıkları Cilt 1- Tanıda Temel Bilgi, Cilt 2- Semptomdan Tanıya, Cilt 3-Tanı ve Tedavi e-kitapları yayınlanmıştır. Kitaplar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsüne ait "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi" Aralık 2022 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılması planlanan Yabancı Dil Kurs kayıtlarımız başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir OSmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi işbirliğinde, 24-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Akıllı Lojistik Konferansı (International Conference on Smart Logistics) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan “Sağlık Bilimlerinde SPSS Uygulamalı Veri Analizi”, “Sağlık Bilimlerinde SPSS Uygulamalı İleri Düzey Veri Analizi” ve “G-Power Uygulamalı Güç ve Örnek Büyüklüğü Hesaplama” eğitim programlarına ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri koordinatörlüğünde ve TÜBİTAK - 2237/B Proje Eğitimi Etkinliklerinin Destekleme Programı kapsamında 11-13 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" etkinliğine başvuru için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 11-12.03.2023 tarihleri arasında  gerçekleştirilecek olan “Şiddet Döngüsü ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 03-08 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivali'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi tarafından 28.11.2022-06.01.2023 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde Mühendislik ve Doğa Bilimleri alanında sertifikalı TÜBİTAK 2237-B Proje Yazma Eğitimi verilecektir. Eğitim 23-25 Kasım 2022 tarihlerinde Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Kayıtlar online olarak https://forms.gle/dPLkVY4kg2uNQ61T6 linki üzerinden alınacaktır. Son kayıt tarihi 31 Ekim 2022'dir.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde yayımlanan "Anatolian Archaeology Dergisi" Aralık 2022 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan Rekabet Dergisinin yeni sayısı için eserler kabul edilmektedir. Rekabet Dergisinde rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi ve Giresun Valiliğinin ev sahipliğinde Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans Salonunda 02-03 Kasım 2022 tarihlerinde "Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Harşit Savunması" konulu çok oturumlu bir sempozyum gerçekleştirilecektir. 

Orman Mühendisleri Odası tarafından Orman ve Ekosistem Zirvesi-Fuarı 13-18 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

27-30 Ekim 2022 tarihlerinde Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi’nde, Spor 4.0 temasıyla hibrit olarak  "Hareket ve Antrenman Bilimleri Kongresi" düzenlenecek olup,  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi  "Bir Kapsül Oyun: Oyunsuz Sınıf Kalmasın Projesi" hazırlamakta olup, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında Balıkesir Öğretmenevinde 20-21-22 Ekim 2022 tarihlerinde, sınıf eğitimi 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerine yönelik bir proje çalışması gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kinesyoloji, egzersiz fizyolojisi, atletik performans, nöropsikoloji ve hareket analizi adı altında 5 laboratuvar bulunmaktadır. Bilim insanı ve araştırmacılara akademik çalışmaları için destek vermek, mühendislik, tıp, eğitim ve sağlık alanlarıyla multidisipliner olarak bilimsel çalışmalar yapmak, sporcu sağlığı, halk sağlığı gibi toplumu ilgilendiren projelere alt yapı hizmeti sunmak, şehrin spor turizmine katkı sunmak, çocuklara yönelik olarak bilimsel temele dayalı yetenek seçim süreçlerini organize etmek ve çocukların seviyelerini belirleyerek, uygun olan spor branşlarına yönlendirmek amaçlarını taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

KOSGEB'in yürütücüsü olduğu COSME Türkiye Projesi marjında, ilgili çağrının kapsamı, başvuru kriterleri ve aktiviteleri hakkında 18 - 19 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitim düzenlenecek olup,  söz konusu eğitime katılım sağlayacak kişi bilgilerinin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr ve cosme.tat@kosgeb.tr e-posta adreslerine yapılması gerekmektedir. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında, MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Çocuklar için Güvenli Gıda (SAFFI) Sempozyumu"nu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Webinar Serileri 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde de devam edecektir. Webinarlar ayda bir kere Çarşamba günleri saat 14.00'te gerçekleşmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından  "Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hatay  Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Antakya Veteriner Bilimleri Dergisi (The Journal of Antakta Veterinary Sciences)" isimli bilimsel dergi makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2021 yılında ilk kez ulusal olarak düzenlenen 1. Ulusal Enerji Günleri, 2022 yılında Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CUYEM) ve Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü İşbirliği ile 3-4 Ekim 2022 tarihleri arasında Uluslararası Enerji Günleri olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi tarafından 17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında “2nd International Ahi Evran Medicine & Health Science Congress” kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlığınca 4-5 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında "3. Aile Hekimliği Asistanlığına Yönelik Simülasyon Eğitimi (AHU-RSİM)" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi tıklayınız.

Polis Akademisi Trafik Enstitüsü Müdürlüğü Ulaşım Güvenliği Araştırma Merkezi  tarafından 18-20 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbulda  2. Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi düzenlencek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu tarafından 28.09.2022 tarihinde Van Meslek Yüksekokulu bahçesinde, 29.09.2022 tarihinde de Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarında düzenlenecek Hakkari Yöresi Geleneksel El Sanatları Fotoğraf Sergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmak amacıyla 11-12 Ekim 2022 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi toplantı salonunda "TÜSEB Geleceğin Pandemileri Sempozyumu" düzenlenecektir. T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA'nın katılımları ve açılış konuşmaları ile başlayacak olan bu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından koordine edilen "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi"nin yayın hayatına başlayacak olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Ekim 2022 tarihinde düzenlenmesi planlanan  10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi  Ekim 2023 yılına ertelenmiştir. Duyurulur.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders platformu olan Bozok Akademi isteyen herkese açık ve ücretsiz bir öğrenme olanağı sunmaktadır. Bu doğrultuda, e-devlet şifresine sahip olan herkes, internet erişimi olan her ortamda Bozok Akademi'de yer alan derslere kayıt olabileceklerdir. Dersleri başarıyla tamamlayan katılımcılar ders tamamlama belgesi almaya hak kazanacaklardır. Bozok Akademi'de dersler 03.10.2022 tarihinde başlayacak olup, derslere kayıtlar devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 3-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan  CBS Kongresi’nde doğal afetlerden akıllı ulaşım sistemlerine kadar birçok alanda yenilikçi çözümlerin geliştirileceği bir Hackathon sunulacaktır. İki gün sürecek olan Hackathon hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) tarafından, 18-19 Kasım 2022 tarihleri arasında, “CES II- Circular Economy Series II: International Conference” Yeditepe Ünversitesi 26 Ağustos yerleşkesinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi  tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan Ar-Ge Proje Pazarı, ülkemizin öz potansiyelini kullanarak bilim temelli bir kalkınma anlayışına katkılar sunmak amacıyla gerçekleştirilen bir bilimsel etkinliktir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesinin TÜBİTAK "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek olan Sağlık Profesyonellerini Geleceğe Hazırlama Eğitim Projesi Değişen Demografide Yaşlılık: Multidisipliner Yaklaşım ve Müdahale Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bilimsel yayın faaliyeti gerçekleştiren İktisadi ve İdari Yaklaşım Dergisinin  Aralık sayısı için makale kabul edilmekte olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Istanbul Policy Review (IPR), İstanbul Topkapı Üniversitesi adına Transnational Press London tarafından 2022 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanan, uluslararası, çift-kör hakemli, ve İngilizce yayın yapan bir dergidir. İstanbul'un doğasından ve jeopolitiğinden ilham alan IPR, mümkün olan en geniş kitleyle bilgi paylaşımını ve tartışmayı teşvik etmek amacıyla disiplinler ve kıtalar arasında sosyal bilim toplulukları arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde hazırlanan Ombudsman Akademik dergisinin 17. sayısı için Ocak 2023 tarihinde yayımlanmak üzere,  insan hakları ve iyi yönetim ilkeleri konulu çalışmalara dergide yer verilecektir. Anılan konu başlıklarına ilişkin   makale  göndermek için tıklayınız.  

22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, 12-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında düzenlenecek "Sinema Kültürüne Katkı Yarışması"na son başvurular 25 Ekim 2022 tarihinde alınacak olup, Film Festivali ve Sinema Kültürüne Katkı Yarışması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamında 2022-2023 öğretim yılında 21 lisans ve 39 ön lisans programına öğrenci kabul edilmekte olup söz konusu programlara kayıtlar, internet ortamında çevrimiçi (online) olarak 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sonuna kadar alınmaya devam edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından  "1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Emel Akın Meslek Yüksekokulu tarafından 08-09 Aralık 2022 tarihlerinde online olarak INTEXART "1. Uluslararası Tekstilden Sanata Dönüşüm Yolculuğu Karma Sergisi" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile 2022 Kasım Ayı sonunda düzenlenecek olan "Savaş Yeri Arkeolojisi Sempozyumu" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yapılacak olan "Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu" 15-16 Aralık 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve online (hibrit) olarak düzenlenecek olup, sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyum için özet gönderimi 1 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek, kabul edilen bildiri özetleri 15 Kasım 2022 tarihinde sempozyum web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın "Bir Kapsül Oyun: Oyunsuz Sınıf Kalmasın Projesi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü sınav salonlarında yapılacak İngiltere ve Galler'de avukatlık sınavı  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen uluslararası sınavların Ekim 2022 takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İzmir Valiliğinin iş birliği ile 17-19 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenmesi planlanan "Türkiye İktisat Kongresi 2023" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı tarafından çıkarılan Yönetim Bilimleri Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak olan "Artvin ve Çevresi Manevi Rehberleri" konulu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ön lisans ve lisans açıköğretim programlarına örgün öğretim programlarında eğitimlerine devam eden ve/veya mezun olan herkes sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmektedir. Bu çerçevede "İstanbul Üniversitesi AUZEF'te Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıtlar 2 Ekim 2022 saat 23.59'a kadar devam edecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Savaşları Enstitüsü 2018 yılında kurulmuş olup, Çanakkale Savaşları Ansiklopedisi isimli dijital tabanlı ve Kültür Bakanlığı kayıtlı bir çalışma yapmaktadır. Ansiklopediye katkı yapmak  ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

ÜNAK yıllık toplantısı bu yıl 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Sanal Fuar etkinliği ve Girişimci Kütüphaneciler Bir Fikrin mi var?" teması ile ÜNAK2022 Sempozyumu adıyla gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde "Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kongresi" düzenlenecek olup, ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

UNİKOP ve KOP Başkanlığı tarafından düzenlenen "9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" 24-26 Ekim 2022 tarihleri arasında Konya Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olup, kongreye ait detaylı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından 29-30 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek, ekte afişi bulunan 'Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Alanlarında Açık ve Uzaktan Öğretim Uygulamaları ' konulu kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile işbirliği yaptığı kurum ve birimlerce 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ile işbirliği içinde yayınlamayı planladığı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Batı Akdeniz Özel Sayısı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

UNESCO'nun 41. Genel Konferansı'nda Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı münasebetiyle 2022 yılının "Süleyman Çelebi Yılı" olması kararı alınmış olup, bu çerçevede Türk Dil Kurumu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle 27-29 Ekim 2022 tarihleri arasında Sivas'ta "Süleyman Çelebi Anısına Türk Kültüründe Mevlit Geleneği" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde 29 Eylül 2022 - 01 Ekim 2022 tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "Harran Aile Hekimliği Günleri"' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "Balıkesir Üniversitesi Mail Print (BUMP) Uluslararası Baskıresim Sergisi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstinye Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK ULAKBİM iş birliği ile 20 Ekim 2022 tarihinde Ulusal Açık Bilim Konferansı  "İklim Adaleti için Açıklık" teması ile gerçekleştirilecek olup, konferansa ait detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kamu Yönetimi Enstitüsü bünyesinde yer alan "Sosyal Bilimler Dergisi"nin 3. sayısı için makale çağrısı yapılmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "Türkiye'nin Bir Yumuşak Güç Enstrümanı Olarak Eğitimin Uluslararasılaştırılması" konulu söyleşi düzenleyecektir. Söyleşi, 30 Eylül 2022 tarihinde saat 12:00'de "TKNÜ İİBF TV" YouTube kanalında sunulacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından Jürili Geleneksel Türk Sanatları Sergisi "Tını" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından  14-15  Ekim  2022  tarihlerinde  TUPA  Uluslararası  Proteomik  Kongresi  ve  4. Ulusal  Proteomik  Kongresi  ile  13  Ekim  2022  tarihinde  "Hedefli  Proteomik  Analizi" kursu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aksaray Belediyesi ev sahipliği ve işbirliği ile 17- ­19 Kasım 2022 tarihlerinde “8. Uluslararası EMİ Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen e-BEYAS 2022 Sempozyumu "Metaverse ve Bilgi Yönetimi: eBelge Yönetimi - eArşivler- NFT - Veri Merkezleri - Bilgi Güvenliği" ana ve alt temaları ile 10-11 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Teknokent Konferans Salonu Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Konferansa katılım sağlamak için tıklayınız. 

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 13. Uluslararası Sinan Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde kurulan NİSAR Dini Tetkikler Dergisinin yayın hayatına başlamış  olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından kurulan "Education and Technology in Information Science (ETIS)" isimli bilimsel dergi makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 40. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 20.09.2022 tarihinde İpekyolu Atatürk Sergi Galerisinde açılacak FİRDEVS ÇALKANOĞLU EBRU SERGİSİ  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi işbirliğiyle 13 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan, "BACA 2022 Başkentler - Capital Cities - Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde elektronik olarak yılda iki defa (Haziran ve Aralık ) yayımlanacak olan Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2022 Aralık ayında yayın hayatına başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi Uluslararası El-Cezeri Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu (AlJazari-2022) 6-8 Ekim 2022 tarihlerinde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) tarafından Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 10–11 Ekim 2022 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştirilmesi planlanan “21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı VI” etkinliği çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından Capture the Flag-CTF-Bayrağı yakala etkinliğinin 8. düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından  4.Uluslararası Behçet Uz Çocuk Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından yayımlanan "Göbeklitepe Eğitim ve Spor Bilimleri Dergisi (GESD)" makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından koordine edilen  "Bozok Journal of Engineering and Architecture (BJEA)" dergisi yayın hayatına başlamış ve ilk sayısı haziran ayında yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve risklerinin azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak, afete dönüşme ihtimaline ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla 18 Ekim 2022 tarihinde, afet ve acil durum, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, sağlık, mühendislik, Ar-Ge ve üretim alanında görev yapan uzmanların katılımıyla "Büyük Endüstriyel Kaza Politikaları Çalıştayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 09-11 Aralık 2022 tarihleri arasında 4.sü düzenlenecek olan "Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi - IMCIDU 2022" kongresine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültürel Değerleri Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında "Süleyman Çelebi ve Mevlid" konulu özel oturumların da yer alacağı IV. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 21-22 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2022 (ICHES-IDU- 2022)  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Sakarya Hukuk Dergisi 2023/1 Temmuz sayısı, yakın zamanda vefat eden Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE'nin anısına armağan olarak yayımlanacaktır.  Hatıra yazılarının yanı sıra hakemli ve hakemsiz makaleler kabul edilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Araştırma Merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle 17 Eylül 2022 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde "100. Yılında Milli Mücadele ve Bandırma Son Kurşun Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) Türkiye Koordinatörü olduğu,  Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) girişiminin bu yılki  etkinlikleri 19-27 Kasım 2022 tarihlerinde “Atığın Modası Geçti” teması ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından çıkarılan Kocatepe Beşeri Bilimler Dergisi Dergipark sistemi üzerinden yayınlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında "Sakarya Diplomasi Akademisi Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" konulu panel düzenlenecektir. Programa ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Sempozyumu, bu yıl Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde “Bugünü Geleceğe Taşımak: Kütüphaneler ve Sürdürebilirlik” teması ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak Konya’da yapılacaktır. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

24-28 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 9. Taşkent Uluslararası Çağdaş Sanat Bienali hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atılım Üniversitesinin ev sahipliğinde 09-11 Kasım 2022 tarihlerinde hibrit olarak Ankara'da gerçekleştirilecek olan  Uluslararası Future Learning Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) 17 – 20 Ekim 2022 tarihlerinde “Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi” gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kızılay tarafından organize edilen  II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi üretimden pazarlamaya, beslenmeden gastronomiye kadar maden suyu alanındaki tüm paydaşların, gıda, beslenme, tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. “Bir Ömür Maden Suyu” temasıyla düzenlenen kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla  "İşte, Evde, Yolda Enerji Verimliliği Kitapçığı" hazırlamış olup kitap hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Adıyaman Üniversitesi  01-08 Ekim 2022 tarihleri arasında "Mavi, Sarı, Az Yeşil..." temasıyla gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı Ulusal ve Uluslararası 65 davetli sanatçıya ev sahipliği yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Yargıtay 4. ve 11. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Sigorta Tahkim Komisyonu işbirliğiyle 25-26 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle 07.09.2022 tarihinde saat 09.00'da Van Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilecek "URARTU VE ÖTESİ: Demir Çağ Yaylalarında Gelişim ve Etkileşim" adlı Sempozyuma dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

03-05 Ekim 2022 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi,  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Polonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Bydgoszcz University of Science and Technology) ortaklığında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda altıncısı düzenlenecek olan "International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2022 (ICABGEH22) hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından Bilişim Hukuku Sertifika Programı düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında  yapılması planlanan "III. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu" na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan hakemli ve uluslararası indekste taranan bir bilimsel dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve üniversite Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen, 3-4 Kasım 2022 tarihleri arasında  Tokat'ta gerçekleştirilmesi planlanan "II. International Inovation and Career Congress (INANCA2022)"e hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yürütücülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi birlikteliği ile bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan “Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu” ana teması; “Müzik Performansının Kuramsal Art Alanı” olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan "2. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 30 Ekim- 02 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek, olan '4. ENVIROCHEM 2022' konulu kongre hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Karatekin Hukuk Dergisi (KAHD), Üniversitenin Hukuk Fakültesi tarafından elektronik ortamda yayımlanan hakemli ulusal bir dergidir. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmalar çift kör hakemlik sistemine tâbi tutulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) tarafından Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 10– 11 Ekim 2022 tarihlerinde hybrid olarak gerçekleştirilecek olan “21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı VI”etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarının bir araya geldiği, geleneksel olarak düzenlenen "OMÜ Mezunlar Günü 2022" programı bu yıl 16 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı" kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile birlikte "Kamu Görevlilerinin Kadına Yönelik Şiddet Algısı Anketi"nin hazırlanmış olup, kadinveailehayati.asbu.edu.tr bağlantısında yer alan ankete katılmak için linki tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 2022 yılının Aralık ayı içerisinde Rize'de "İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Katılım sağlamak isteyenlerin, tebliğ özetlerini ve kabul edilmesi hâlinde tam metinlerini   takvime uygun olarak "sempozyum2@tihek.gov.tr" e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından, 3-10 Ekim 2022 tarihleri arasında Ahmet Yakupoğlu Uluslararası Jürili Karma Sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem YAŞAR UĞURLU'nun Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde danışmanlığını yürüttüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Derya ÖZÇALIŞKAN'ın "Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Hizmet Kalitesinin Üniversitelerin Performans ve Girişimcilik Kapasitesine Etkisi" başlıklı doktora tez çalışması anket şeklinde hazırlanmış olup, katılmak için tıklayınız. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu konuda bilinç oluşturulması adına video hazırlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. (şifre:3806)

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan, Balkan Sağlık Bilimleri Dergisi 2022 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 kez elektronik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Dergi açık erişimli bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik ilkelerine dayanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide sağlık bilimleri alanında yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN'ın "International Sustainable Cities and Urban Landscape (ICSULA 2022) - Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar" konulu 26-27 Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, ''Post Truth Çağında Sanat ve Tasarım'' temasıyla 12-13-14 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 13. Ulusal Sanat Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan "International Conference on Future Learning and Informatics" konferansın ana teması "İnsan Odağında Gelecek" olup, veri hayatın hemen her alanında gittikçe daha da önemli bir hazine haline gelmiştir. Gelecek ise veri odaklı yaklaşım ve teknolojiler ile şekillenmektedir. Bu noktada insanın veri güdümlü bir dünyaya uyum sağlayabilmesi büyük önem arz etmektedir. Söz konusu konferans "İnsan Odağında Gelecek" temasıyla Ekonomi, Oyunlaştırma, Doğal Felaketlerde Yeni Teknolojiler ve İnsan, Yaratıcılık alt temalarıyla düzenleyecek, Yapay Zekadan Metaverse'e, Uzaktan Eğitimden IoT'ye kadar odağında veri ve insanın olduğu konularda çalışmaları kabul edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Her yıl Bilim, Genç Akademisyen Başarı, Tematik Alan Araştırma, Hizmet ve Özel Ödüller başta olmak üzere on altı alt kategoride verilecek olan İTÜ Ödülleri, 2022 yılında “Sürdürülebilirlik” tematik alanında da bilimsel ve toplumsal fikir ve projeleri ödüllendirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, Prof. Dr. Mustafa İnan’ın doğumunun 111. yıldönümü anısına; akademisyenin çalışma alanında bilimsel başarılara sahip araştırmacılara “Mustafa İnan Özel Ödülü” verilecektir. Bu ödül öneri usulü değerlendirilecek olup tüm araştırmacılara açıktır. “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri” için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022’dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür Bakanlığı katkısıyla Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği işbirliği ile 25-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Üniversite Çengelköy yerleşkesinde "Uygulamada Telif Hakları" temasıyla yüz yüze "2. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen "Elektronik Ticaret ve Yönetimi" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" açıköğretim lisans programları ile "Bilgi Yönetimi","Laborant ve Veteriner Sağlık" ve "Spor Yönetimi" ön lisans programlarına yönelik "Sınavsız İkinci Üniversite" başvuru ve kayıt işlemleri 15 Ağustos - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında https://basvuru.ankara.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarından mezun olan; ön lisans veya lisans programlarında halen öğrenimlerine devam eden; başka bir ön lisans veya lisans programında bu yıl öğrenime başlayacak tüm bireyler bu olanaktan yararlanabilecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı'nda 26 Eylül – 7 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans öğrenci alımı başlamıştır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi bünyesinde 2017 yılı Aralık ayında ilk sayıyla başlayan ve yılda iki defa (Kasım, Mayıs) matbu ve elektronik olarak Türkçe ve İngilizce yayımlanan ve uluslararası alan indekslerinde taranan "Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)" Kasım 2022 6. Cilt 2. Sayısı için Sosyal Bilimler alanında makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 5-6 Aralık 2022 tarihleri arasında “Türk Dünyasında Kadın Olmak” temalı uluslararası kadın çalışmaları kongresi düzenlenecektir. Kongreye ilişkin detaylar için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı yürütücülüğünde 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında İlimiz Amasra İlçesinde “Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilere Yönelik Nörogörüntüleme Tekniklerinde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Eğitimle ilgili detaylar için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Dilek KARADOĞAN'ın yürütücülüğünde TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında "Tütün Kontrolünde Yetkin Hekim Eğitimi Programı" düzenlenecektir. Eğitime ilişkin detaylar için tıklayınız. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve toplam 9 ay sürecek olan 26. Dönem Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı 8'er haftalık 4 dönemden oluşmaktadır. Eğitim programıyla ilgili detaylar için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı (HADYEK) ve Tıbbi Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi (TİCAM)' ın birlikte 18 Ekim 2022 - 27 Ekim 2022 tarihleri arasında "Araştırıcılara Yönelik (A Sınıfı; Sıçan, Fare, Tavşan) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu" düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi" 19-20-21 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kayıt ve bilgi için tto@aku.edu.tr adresine mail atınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (MAKÜ İFD) 4. sayısından itibaren DergiPark'a taşınmıştır. Dergimiz MLA ve İSAM tarafından taranmakta olup DOAJ, EBSCO, SOBIAD ve uluslararası diğer indekslere başvuru sürecimiz devam etmektedir. 2022 Aralık sayısı için makale kabulü için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 20-23 Ekim 2022 tarihlerinde yüzyüze ve uzaktan çevrimiçi (online) hibrit olarak "VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde, 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde "Van'ın Geleceği Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde 01 – 02 Aralık 2022 tarihlerinde Trakya Üniversiteler Birliği V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress) (UTUC 2022) çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Kongre hakkında detaylı ilgi için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Türk Psikologlar Derneği işbirliği ile 13-16 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'da "Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime" temasıyla "21. Ulusal Psikoloji Kongresi" düzenlenecektir. Detaylı Bilgi için tıklayınız.  

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte organize edilen 6. Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu ISHAD2022, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte organize edilen 10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu ISITES2022, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, AFAD Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve diğer paydaşların işbirliği ile gerçekleştirilecek olan 4. Ulusal Afet & Dirençlilik Kongresi "İklim Değişikliği & Güvenli Kentler" başlığı altında 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül yerleşkesinde yapılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ''Teknolojik Gelişmeler Işığında Postpartum Bakım'' ana temalı, "4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi" 29-30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde Pamukkale ilçesinde Colossae Thermal Spa Otel'de yapılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 03-04 Kasım 2022 tarihleri arasında Metaverse ve Din konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından, “sağlık bilimi ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına, üstün hizmette bulunmuş kişiler ve yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere” her yıl TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri verilmektedir. Bu yıl altıncısı verilecek olan 2022 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri için başvurular 15 Şubat 2022 itibarıyla başvuruya açılmış olup. 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17:00’da başvuruya kapatılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)’ın işbirliği ile 01-02 Aralık 2022 tarihleri arasında Kırşehir’de “1. Tevhidi Düşünce Işığından İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası” düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nden alınan ve bir örneği ekte gönderilen ilgi yazıda; ÜNAK yıllık toplantısının bu yıl 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Sanal Fuar etkinliği ve Girişimci Kütüphaneciler Bir Fikrin mi var?" teması ile ÜNAK2022 Sempozyumu adıyla gerçekleştirileceği ve Sempozyuma ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, The UN Refugee Agency ve Mardin İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle 25-27 Ekim 2022 tarihlerinde Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi düzenlenecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.  

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Balıkesir Fotografçılar Maratonu Yarışması" gerçekleştrilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen "Elektronik Ticaret ve Yönetimi" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" açıköğretim lisans programları ile "Bilgi Yönetimi","Laborant ve Veteriner Sağlık" ve "Spor Yönetimi" ön lisans programlarına yönelik "Sınavsız İkinci Üniversite" başvuru ve kayıt işlemleri 15 Ağustos - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü bünyesinde 2022-2023 Güz Dönemi online "PTE ACADEMIC ve IELTS" eğitim programları başlatılmıştır. Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 01-03 Ekim 2022 tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezinde “Necmettin  Erbakan  Üniversitesi  2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı” düzenlenecektir. Fuara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ürdün/Orta Doğu Üniversitesi işbirliğiyle 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'da 16. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi'ne (BEYKON22) düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA) tarafından 22–24 Ağustos 2022 tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenecek olan “Salamander Kongresi” ne özet kabul süresi 08.08.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tarafından 26 Ağustos 2022 Cuma günü “4. Geleneksel Mezunlar Buluşması” yapılması planlanmaktadır. Söz konusu etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından 2022-2023 öğretim yılında açılacak programlar için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM) bugünden geleceğe sürdürülebilir, yenilikçi, gelişim ve değişim odaklı bakış açılarıyla oluşturulan eğitim ve sertifika programları kapsamında 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başvuruları kabul edecektir. Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ve İksad Enstitüsü işbirliğiyle "6. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi", 24-25 Kasım 2022 tarihlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında “2nd International Ahi Evran Medicine & Health Science Congress” kongresi düzenlenecektir. Söz konusu kongre ile ilgili detaylar için tıklayınız.  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Gülhane Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi (GÜDÖK) düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi ve Van Sağlık Fuarı" düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Kamuda Stratejik Kaynak Yönetimi temalı 22. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) aktif eğitim öğretim hayatına başlamıştır.  Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle 7 Aralık 2022  tarihinde  "İnsan Hakları  Bağlamında İklim  Değişikliği ve  Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu"  gerçekleştirecektir. Sempozyuma ilişkin detay bilgiler için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında "1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya-Dijital Sağlık-Dijital Ebelik Kongresi" düzenlenecektir. Kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında görev yapmakta olan Doç. Dr. Yılmaz MUTLU'nun yürütücülüğünü yaptığı "Her Çocuk Matematik Öğrenebilir" başlıklı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında eğitim düzenlenecektir. Eğitime başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ile Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliğinde 30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında ''6. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi'' düzenlenecektir. Kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı tarafından desteklenen, lisansüstü seviyedeki öğrenci ve akademisyenler ile birlikte 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında “Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi” başlıklı eğitim düzenlenecektir. Söz konusu eğitim ile katılımcıların girişimci üniversite misyonu çerçevesinde, tekno-girişimcilik odağında Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi ve şirketleşme kabiliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde, katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından desteklenecek olup, katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile 02-04 Aralık 2022 tarihlerinde ''Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası'' konulu Uluslararası Sempozyum düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM) tarafından 08-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Üniversitenin Meşelik Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı“'nın 6.sı düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

İstinye Üniversitesi tarafından 26-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "The 5th International Conference on Intelligent Decision Science (IDS-2022)" adlı uluslararası konferansa ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumları, 2022 (International Symposium Series on Graduate Researches, 2022) 4 Kasım - 9 Aralık 2022 tarihleri arasında "Life Science", "Engineering Science", "Data Science" ve "Geo Science" başlıkları altında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumlara ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 22-24 Eylül 2022 tarihleri arasında "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" düzenlenecek olup kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.  

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Eylül 2022 Dönemi uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Kurslara ilişkin deaylı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi tarafından "İzmir'in İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri" kapsamında III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST) 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.  

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 13-14 Eylül 2022 tarihleri arasında 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, tüm diş hekimliği branşlarını içerecek şekilde zoom platformu üzerinden yapılacaktır. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öncülüğünde Mirza Uluğ Bey Özbekistan Milli Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Bank-Moliya Akademisi işbirliği ile 04-07 Ekim 2022 tarihlerinde Taşkent/ ÖZBEKİSTAN’da düzenlenecek olan  “İpek Yolu ve Ötesi Serisi” nin “Bir Yol Bir Kuşak Fırsatlar ve Zorluklar (SIRCON2022) (Belt and Road: Oppurtunities and Challenges)  isimli kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından Samsun İli Bafra İlçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yürütülen kuş göç araştırmalarının 2022 yılı sonbahar çalışması 12 Ağustos - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Türkiye İmam Hatipler Vakfı ortaklığında 08-09 Ekim 2022 tarihlerinde "7. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu" düzenlenecektir. Söz konusu sempozyumun ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında "II. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   

Toros Üniversitesi tarafından 10 Ağustos 2022 tarihinde çevrimiçi olarak zoom üzerinden düzenlenecek olan 1. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Sempozyumu' ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.  

Aydın Adnan Menders Üniversitesi, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bilimi Derneği, TAGEM ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün işbirliğinde Erzurum ilinde 16-18 Eylül 2022 tarihinde "2. Uluslararası Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi" düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 22-24 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan "Uluslararası Matematik ve Matematik Eğitimi Sempozyumu" düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Uşak Üniversitesi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Zafer Teknopark işbirliği ile 12-14 Ekim 2022 tarihlerinde "Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 3.Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı" düzenlenecektir. Proje pazarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.  

Trakya Üniversitesi 40. yılı etkinlikleri kapsamında Edebiyat Fakültemiz Arkeoloji Bölümü tarafından 16-18 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Arkeolojide Eski Soru(n)lara Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen TOEFL IBT, PTE ACADEMIC ve IELTS sınavları Ağustos 2022 takvimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin; Batman Belediyesi, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile 07-09 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Bugünü ve Yarını" konulu sempozyum ulusal nitelikte olup bildiri sunumları tercihe bağlı olarak yüz yüze ya da çevrimiçi/ online olarak sunulacaktır. Sempozyumun sunum dili Türkçedir. Sempozyuma katılmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar, bildiri özetlerini 01 Ekim 2022 tarihine kadar dilmer.sempozyum@batman.edu.tr adresine gönderebilirler. Bildirisi kabul edilen akademisyen ve araştırmacılara 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren gerekli bilgi verilecektir. Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin “Kitap Bölümü” olarak basılması planlanmaktadır. Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde yer alan World Language Studies Dergisi (ISSN: 2791-7770) 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, elektronik olarak yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan, hakemli, uluslararası bir dergidir. Dergimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış özgün akademik makaleleri, makale çevirileri, kitap tanıtımı ve eleştirileri gibi çalışmaları yayımlayarak alana katkı sunmayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. World Language Studies Dergisi'nde, dünya dilleri, edebiyatları, o dile ait kültürler üzerine yoğunlaşan tarih, dil, edebiyat, sosyoloji, kültür ilişkileri, dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim gibi konuların yer aldığı Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış özgün akademik çalışmalara yer verilecektir. World Language Studies Dergisi'ne çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmektedir. World Language Studies Dergisi çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Açık erişim politikası kapsamında akademik dünyaya katkı sağlayacak olan World Language Studies Dergisi makale kabul ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. World Language Studies Dergisi Aralık 2022 Sayısı için Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış özgün akademik makale, makale çevirileri, kitap tanıtımı ve kitap eleştirileri gibi çalışmalarınızı 28.11.2022 tarihine kadar worldlanguagestudies@asbu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu (DUDS–2022) 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi DİLMER tarafından 2022 yaz döneminde çevrim içi dil kursları ve YDS kursları düzenlenecektir. Kurslarla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde 18-19 Kasım 2022 tarihleri arasında "3. Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi" düzenlenecektir. Söz konusu kongreyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye'de ilk olarak 2017 yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yaptıkları katkıya göre orijinal ve ümit vadeden doktora tezlerini her yıl ödüllendirme kararı almıştır. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan "Yılın En iyi Doktora Tezi Ödülü" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Araştırmaları Derneği iş birliğiyle 11-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "Yönetim Araştırmaları ve Mühendislik Uygulamaları (YÖNAR/MU23) Sempozyumu " düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında "Ahi Evran 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında Üniversitenin Farabi Kampüsünde  "Ulusal UI GreenMetric Çalıştayı"düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 19.08.2022 tarihinde "Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi tarafından, TMV Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Daire Başkanlığının da desteğiyle,  07-09 Eylül 2022 tarihlerinde Arnavutluk Tiran’da “Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji" konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizde sağlıkta kalite ve performans kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel ortamlarda ele alınması ve teşvik edilmesi amacıyla 2010 yılından beri Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi hazırlanıp yayınlanmaktadır. Dergide; sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık hizmetleri değerlendirmesi, sağlık sektöründe performansa dayalı ödeme uygulamaları, sağlık hizmet uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği, sağlık ekonomisi ve sağlık sosyolojisi ve sağlıkla ilgili olmak üzere sağlık bilimlerinin kapsamına giren konuları içeren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Haziran 2022 ve sonrası yayımlanacak sayılarında;  Sağlık politikaları  Sağlık sistemleri  Sağlık hizmetleri değerlendirmesi  Sağlık sektöründe performansa dayalı ödeme uygulamaları  Sağlık hizmet uygulamalarında kalite geliştirme  Hasta ve çalışan güvenliği  Sağlık ekonomisi  Sağlık sosyolojisi konularındaki çalışmalara yer verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ait "Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Dicle Adalet Dergisi"nin  ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Çözüm Önerileri' özel sayısı başlığıyla basılmış olup, dergide yayınlanmak üzere  makale gönderiminin  Üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu adaletdergi@dicle.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir.

Bartın Üniversitesi tarafından yükseköğretim kurumları çalışanlarına yönelik olarak başta hazırlayıcı eğitimlerde kullanılmak üzere hazırlanan "2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu" konulu eğitim içeriği Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin onayıyla Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden tüm yükseköğretim kurumları personelinin erişimine açılmıştır. Söz konusu eğitim içeriğinin Üniversiteler tarafından yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kullanılabilir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında ''Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi'' gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bünyesinde 25 Temmuz 2022- 02 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan ücretsiz " Yerel Mardin Mutfağı Sertifika Programı'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Turizm Fakültesi tarafından yayımlanan bilimsel süreli dergiler makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) tarafından 07-09 Ekim 2022 tarihlerinde yapılması planlanan "II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Stratejisi Kongresi'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Eğirdir (Isparta)'de  Gıda Güvencesi Açısından Meyvecilik  temasında  ‘Ulusal  Meyvecilik  Sempozyumu' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği işbirliğinde; 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak 2.Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği tarafından iki yılda bir düzenlenen ve pandemi nedeniyle ertelenmiş olan “9. Jeokimya Sempozyumu” Üniversite ev sahipliğinde 17-20 Ekim 2022 tarihleri arasında Aydın/Didim/Laur Hotels’de yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı bünyesinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ostim Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan SEPİP 2022 - Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültürel Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 20.10.2022 tarihinde saat 10.00'da Van YYÜ Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilecek IV. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS IV)  hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 1-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara'da "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferans"ı gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 26-29.09.2022 tarihleri arasında "Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan "International Congress on Engineering and Agriculture (ENAG 2022)" isimli kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 27-30.09.2022 tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan "International Congress of Climate Change Effects on Health, Life, Engineering and Social Sciences (ICLIC 2022)" isimli kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Botok Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız" temalı fotoğraf yarışmasının ön değerlendirmesi yarışma komitesi tarafından yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda oylanmasına karar verilen on fotoğraf  5 - 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında "Halk Oylamasına" sunulmuştur. "Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız" temalı fotoğraf yarışmasının oylamaya açılan fotoğrafları   http://15temmuzoylama.bozok.edu.tr linkinde yer almaktadır. 

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ve  kamu kurumları, kamu kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilecek olan  Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nın başvurularına başlanılmıştır. Hediyelik ürün tasarımı ve desen tasarımı kategorilerinde düzenlenen yarışmanın başvuruları www.bursa.com.tr adresinden yapılabilmektedir.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından 1-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında "Conflict Resolution in Theory and Practice: The Russia-Ukraine War and Türkiye's Role in Peacemaking" temalı ilk yaz okulu düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Canik Belediyesi işbirliği ile düzenlenen TEKNOFEST teması etrafında teknoloji, bilim, milli kalkınma, milli birlik ve beraberlik, yerli, milli ve özgün, milli teknoloji hamlesi alt başlıkları olarak belirlenen kısa film yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından “Hareket ve Antrenman Bilimleri Kongresi” 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da “Spor 4.0” temasıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Sanatlar Bölümü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İllüstrasyon Bienali'nin konsepti "Öznenin Görüşü, Nesnenin Bakışı" olarak belirlenmiş olup son başvuru tarihi 15 Ekim 2022'dir. Etkinliğin katılım şartnamesi ve başvuru hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı bünyesinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Tarih Kurumu, Yükseköğretim Kurulu ve İzmir Valiliği'nin işbirliği ile 17-19 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenmesi planlanan "Türkiye İktisat Kongresi 2023" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından 21-23 Eylül 2022 tarihleri arasında ''3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi''nin düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) bünyesinde 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde "Çözüm Odaklı Kısa Terapi Temel Eğitimi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi ihtisaslaşma alanı olan “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” kapsamında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde kurularak yayın hayatına başlayan “Akıllı Sistemler Dergisi (Journal of Smart Systems)” kör hakemli, açık erişimli ve ücretsiz olarak akıllı sistemler ve ilişkili diğer alanlarda yapılan Türkçe ve İngilizce ulusal ve uluslararası çalışmaları literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 10-11 Ekim 2022 tarihlerinde yüzyüze ve çevrimiçi düzenlenecek olan "V. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim (ISEPA' 22)" Sempozyumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan "Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi"nde Fen ve Mühendislik ile Sosyal Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri, vaka çalışmaları, teknik raporlar ve derleme çalışmalarına yer verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanmakta olan ABCResearch (Archives of Basic and Clinical Research/Temel ve Klinik Araştırmalar Arşivi) tıbbın tüm alanlarında  özgün klinik ve deneysel araştırma makaleleri yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan dergide aynı zamanda nadir vaka raporları, derlemeler, editöre mektuplar ve ilgi çekici görüntüler de yayınlanmaktadır. Derginin hedef kitlesi; tıbbın tüm alanları ile ilgilenen veya çalışan hekimler, araştırmacılar ve diğer sağlık profesyonelleridir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

15 Temmuz Destanının 6’ncı Yılında, Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan  “İhanetiyle Bitmeyen Terör Örgütü: FETÖ”  isimli konferansa,  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nedim ŞENER konuk olarak katılacaktır. Etkinlik 05 Temmuz 2022 tarihinde saat 12.30 da Youtube üzerinden yayınlanacaktır. İzlemek için tıklayınız. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" başlıklı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenlenecek olup, tebliğ özetleri için  29 Temmuz 2022 son gönderim tarihidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi,  havacılık alanındaki özgün çalışmaları bir araya getirmeyi hedefleyen Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (Journal of Aviation and Space Studies)  beşinci sayısı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait "Tanıtım Broşürü"nü incelemek için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan ve 2022 yılında yayın hayatına başlayan Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanan, uluslararası nitelikte, hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrasya Üniversitesi 2021-2022 Akademik  Yılı  Mezuniyet  Töreni 02 Temmuz 2022 tarihinde Kaşüstü Yerleşkesinde yapılacaktır..

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan "Onuncu Yılında Türk Ticaret Kanunu'nun Bugünü ve Yarını" adlı akademik etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve yüz yüze gerçekleşecek olan Kick Boks Kursu ile çevrimiçi gerçekleşecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kursunun ön kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 18.07.2022 – 26.08.2022 tarihleri arasında YDS-YÖKDİL Sınavı Hazırlık Kursu açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde 26-27 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "I. Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları (UMKA) Sempozyumu"na gönderilecek olan bildiri özetlerinin son gönderim tarihinin uzatılmış olup, son gönderim tarihi 18 Temmuz 2022'dir. 

Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi tarafından, TMV Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Daire Başkanlığının da desteğiyle,  07-09 Eylül 2022 tarihlerinde Arnavutluk Tiran'da "Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji" konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu'nda tam metinlerin gönderilmesi için son gün  29 Temmuz 2022 tarihidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu tarafından Büyük Taaruz'un 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan "Büyük Taarruz'un 100. Yılı Ulusal Afiş Yarışması'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan Dijital Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Miras Dergisi (JAH), Mimarlık ve Güzel Sanatlar alanlarında yılda 4 sayı olmak üzere 3 ayda bir yayınlanan dijital akademik bir dergidir. Dergiaçık erişimli olup Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleleri kabul etmektedir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığının Matematik Bölümü öğretim elemanları TÜBİTAK 2237-A Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamındadesteklenen "Uygulamalı Matlab Eğitimi" başlıklı projesi 4/7 Temmuz 2022 tarihleri arasında zoom üzerinden yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nin 2-4 Eylül 2022 tarihlerinde düzenleyeceği  "5. The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC 2022)"  konulu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde, 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde TÜBİTAK 2237A kapsamında ikinci kez desteklenen "Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi II" çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi ile NED University of and Technology (PAKİSTAN) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 22-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan "2nd International Symposium on Characterization" sempozyumuna ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Iğdır Üniversitesi mezun takip sistemi oluşturulmuş olup,  herhangi bir biriminden mezun olan (önlisans, lisans, lisansüstü) kişilerin   sisteme kayıt olmaları hususunda ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 08-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirilecek olan Uluslararası “Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitimde İnovasyon” Kongresine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 07.07.2022 tarihinde "Optimization Models for Logistics and Operations Management" adlı workshop düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından çıkarılan ve odağında insan hakları kavramı bulunan, hukuk disiplini veya disiplinlerarası konuları ilgilendiren, özgün araştırmaları yayınlamayı amaçlayan ve yıllık hakemli akademik bir dergi olan "İnsan Hakları Yıllığı Dergisi"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM) tarafından 2-4 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da “21. Yüzyılın İlk Yarısında Yeni Güvenlik Tehditleri” temalı bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Polis Akademisi tarafından düzenlenecek olan, “Suç Araştırmaları: Disiplinerarası Yaklaşımlar” temalı “1. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu Antalya'da 20-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından  "Hukuk Fakültesi Dergisi '' yayınlanmakta olup, ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi tarafından 13-14-15 Ekim 2022 tarihlerinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek olan "Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022 : Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet" bilimsel etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 08- 10 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak "6. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 30 Ekim-02 Kasım 2022 tarihleri arasında "4. Internatıonal Envıromental Chemıstry Congress" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Istanbul Management Journal,  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde çıkarılan uluslararası ve açık erişimli, hakemli bilimsel bir dergidir. Istanbul Management Journal, yayın dili İngilizce ve Türkçe olmak üzere her yıl iki sayı (Haziran ve Aralık) şeklinde yayımlanır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Beril ERKMEN’in "Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Oluşumuna Etkisi" başlıklı doktora tezi ile ilgili anket çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" kapsamında Düzce Üniversitesi “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” alanlarında katma değer üreten çalışmalarına devam etmekte, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda Düzce Teknopark bünyesinde, Üniversite sanayi işbirliği ile Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerine yönelik 5 proje yürütülmektedir. Ayrıca Türkiye'de ilk defa Markalarını Lisanslama başarısı gösteren Düzce Üniversitesi DULife çatı markası altında kozmetik ürünleri için Melenis, bitki ürünleri için Herbynia, arı ürünleri için ApideVera markalarına yönelik ticarileşme çalışmalarına devam etmektedir. Kapsül Kuluçka Merkezi, İTÜ Çekirdek ve Lonca Girişimcilik Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı BİGG YEŞİL BÜYÜME” çağrısına yeni bir iş fikri olan ve belirtilen şartları sağlayan girişimci adayları 5 Temmuz 2022 tarihine kadar ilgili web sitesinden başvurabilmektedirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul  Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsünde Arş. Gör. Özlem YILMAZ HALICI'nın "Yetişkinlerde Uçuş Kaygısı ve İlişkili Özellikler Üzerine Bir İnceleme" isimli projesi anket şeklinde yapılacak olup, katılmak için tıklayınız.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, kültürel değerlerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, Türk halı sanatını doğru biçimde tanıtmak, korumak ve yaşatmak amacıyla 1997 yılından bu yana  Arış dergisi yayınlamaktadır. Dergi, halı, düz dokuma ve işleme sanatları ile ilgili özgün, bilimsel makalelere yer veren hakemli ulusal bir dergidir ve 2021 yılı itibarıyla TR Dizin'de yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Antalya Bilim Üniversitesi, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA) ile birlikte organize ettiği ve 29 Ağustos – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan metot okulu programında sınırlı sayıda katılımcının yarım/ tam burs ile programa katılma imkânı mevcut olup, burs başvurularının en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından “Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir. Son başvuru tarihi 27 Haziran 2022 olan fotoğraf yarışması için detaylı bilgiye tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından, 27 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık ve Yaşam Fuarı düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz  Eylül  Üniversitesi "İzmir'in  İşgalinden  Kurtuluşunun  100.  Yılı  Etkinlikleri" kapsamında  Üniversitemizin  Buca  Eğitim  Fakültesi  Güzel  Sanatlar  Eğitimi  Bölümü  tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sanat - Tasarım Konferansı, Performans ve Sergisi (IADCE) 8-9 Eylül 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından sağlanan COVID-19 Özel Fonu desteği kapsamında; Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Adana, Ankara, Bursa, Kayseri, Konya, Gaziantep ve İzmir illerinde faaliyet gösteren Model Fabrikalar iş birliğinde, medikal sektöründe faaliyet gösteren yedi firmanın yalın dönüşümüne yönelik olarak “Öğren-Dönüş Programı” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Programın sonuçlarının paylaşılacağı “Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) COVID-19 Özel Fonu Öğren-Dönüş Programı Lansman Toplantısı”nın, 27 Haziran 2022 Pazartesi günü 14:00 -17:15 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bağlantı adresi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yayını olan İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi – Istanbul University Journal of Women's Studies  bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan, açık erişimli, yılda iki kere Nisan ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel/akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yayını olan İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (İHİD) - Journal of Administrative Law and Administrative Sciences  bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan, açık erişimli, Aralık ayında yılda bir kez yayınlanan bilimsel/akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yayını olan Turkish Journal of Bioscience and Collections  bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan, açık erişimli, Şubat ve Ağustos aylarında yılda iki kez yayınlanan bilimsel/akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün yayın olan Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi - The Journal of Information and Documentation Studies , bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, yılda iki kere olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, bilimsel/akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin yayını olan Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi-The Journal of Southeastern European Studies, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan, açık erişimli, yılda iki kere Nisan ve Eylül aylarında yayınlanan bilimsel/akademik bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nin yayını olan İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi – Istanbul University Journal of Translation Studies  bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan, açık erişimli, yılda iki kere Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanan bilimsel/akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 7-8-9 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi İktisat Tezli Yüksek Lisans ve Doktora (İngilizce) Programlarına kayıtlar başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesinde, 25 Temmuz - 6 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Orman Fakültesi tarafından "Tree Rings, Climate, Natural Resources, and Human Interaction” isimli TÜBİTAK tarafından desteklenen uluslararası katılımlı yaz okulu yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek olan 5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (5th International Open and Distance Learning Conference-IODL) için başvurular 08 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin yayını olan Dilbilim Dergisi / The Journal of Linguistics  bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, yılda iki kere olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında yayınlanan, bilimsel/akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca'dır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde elektronik ortamda Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan ''E-SCALA-Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi'' ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 17 Mayıs 2022 – 03 Mart 2023 tarihleri arasında "D-Art House (Dijital Sanat Girişimciliği Programı)" düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından 19 - 20 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan "II. Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı"hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2022 yılında yayın hayatına başlayan “Toros University Journal of Food, Nutrition and Gastronomy, JFNG/Toros Üniversitesi Gıda, Beslenme ve Gastronomi Dergisi” Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan, orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleleri, teknik notlar ile kitap incelemelerini kabul eden, uluslararası akademik e-dergidir. Toros Üniversitesi tarafından yayınlanan dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversiteler Birliği himayesinde Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde 15-17 Eylül 2022 tarihleri arasında II. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı NEM 2022 (2nd International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından Uygulama Oteli hizmete alınmıştır. Rezervasyon ve bilgi için +90 (266) 416 21 28 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ve "Doğal Hayat" kategorilerinde 20. Devlet Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir. Söz konusu yarışmaya ilişkin bilgi ve şartname için tıklayınız. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  İzmir Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen mide kanseri ile ilgili temel konuların ve yeni gelişmelerin ele alınacağı, ulusal ve uluslararası camiadan alanında değerli bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini multidisipliner platformda paylaşacağı " I. Uluslararası Mide Kanseri" kongresi 14 -16 Ekim 2022 tarihlerinde İzmir'de yapılacaktır. Söz konusu kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 08- 10 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak "6. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu" düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından Temmuz 2022 ayı içerisinde gerçekleştirilecek uluslararası dil sınavları tarihleri yayınlamıştır. Detaylar için tıklayınız.

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliğinde “15. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir. Üniversitemiz Merkez Kampüs Kırmızı Salon’da, 21 Haziran 2022 Salı günü gerçekleştirilecek etkinlik, 09.45’te ‘kayıt’ alınmasıyla başlayacaktır. 10.00-16.00 arasında ‘15. Ar-Ge Pazarı Sergisi’ gezilecek, 16.00-16.30’da ise ‘Ödül Töreni’ yapılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) tarafından "YDS/YÖKDİL Hazırlık, YDS/YÖKDİL Kamp, İngilizce Akademik Yazma, İngilizce Akademik Konuşma, Genel İngilizce A2-B2, Genel Almanca A1-A2, Genel Arapça A1-A2 Yabancı Dil Kursları" düzenlenecektir. Kurslarımız uzaktan eğitim (online) şeklinde yürütülecektir. Başvuru tarihler 06 Haziran - 25 Temmuz 2022'dir. Başvuru için tıklayınız.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2022 yılının yazarı Sait Faik olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak etkinliklerden birisi de "2022 Yılının Yazarı: Sait Faik Öykü Ödülü" dür. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olup detylı bilgi için tıklayınız.

İnegöl Belediyesi tarafından, “3. Ulusal Teknoloji Festivali” 15- 18 Eylül tarihlerinde İnegöl’de gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında; (10) yarışma kategorisinde toplam 125.000 TL ödül gençlerimizle buluşmayı bekliyor. “Yerli ve Milli Teknoloji” hamlesine katkı sunmak amacıyla proje sunumlarının, kurumsal firma sergilerinin, stantların, konserlerin, kariyer söyleşilerinin, yarışmaların, performans alanlarının ve birçok farklı etkinliğin düzenleneceği festivalde, yarışma ve stant başvuruları için son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2022’dir. Başvuru ve diğer detaylar için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesinde "Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu/ Every Aspect of Çiçekdağı Symposıumu" düzenlenecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından 2018 yılında “Memleketim” teması ile 21 ülkeden, 650 eser 305 sanatçının, 2020 yılında “Hiç” teması ile 19 ülkeden 450 eser, 313 sanatçının , 2021 yılında ise "Umut" teması ile 6 ülkeden, 327 eser 247 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Posta Sanatı Sergisi’nin IV. sü yapılacaktır. Bu yılki teması “Fütürizm” olarak belirlenen ve geleneksel hale gelen posta sanatı sergisine 02.09.2022 tarihine kadar eser gönderimi yapılabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Başkentimizde günümüzde yaşanan olaylar ile etkilerine daha yakından sarsıcı bir biçimde şahit olduğumuz iklim değişikliği ile çevresel problemlerin belirlenebilmesi  ve sürdürülebilir, etkin bir iklim değişikliğiyle mücadele için Belediyemiz ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde ve Arup Danışmanlığında “Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı” (YŞEP) süreci devam etmektedir. Ankara Yeşil Şehir Eylem  Planı (YŞEP) projesi için  “Vizyon ve Amaçlar Anketi”nin tarafınızca incelenerek  20.06.2022 tarihi saat 16:30’a kadar doldurulacaktır. Anket için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde Üniversitemizde “Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” yapılacaktır. Başvuru için tıklayınız.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında ücretsiz ve online olarak "3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi" düzenlenecektir.  Kongre YouTube Kanalı (youtube/bseuniversitesi) üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından 24 Haziran Cuma günü saat 14:30’da Kolin Otel'de "Avrasya ve Latin Amerika'da Karides Yetiştiriciliği ve Türkiye'de Sektörün Geliştirilmesi" konulu uluslararası forum yüzyüze ve zoom üzerinden düzenlenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uhdesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 22-23 Haziran 2022 tarihleri arasından Demre (Antalya)'da Mavi Ekonomi ve Su Bitkileri Çalıştayı düzenlenecektir. 

Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS2022) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Topkapı Üniversitesi  25-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde Disiplinlerarası Dünya Kent Çalışmaları Kongresi: Kent Yoksulluğu ve Evsizlik konulu kongre  çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  Kongrede yapılacak sunumların Türkçe veya İngilizce yapılacağı kongrenin Türkçe ve İngilizce özetinin 12 Ağustos 2022 tarihine kadar https://forms.gle/L7CCRj8HJtdgF5eE8 kayıt formuyla birlikte gönderilmesinin ardından, kongreye başvuran bildiri özetleri bilim kurulu tarafından çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacak, değerlendirme sonuçları 30 Nisan’da ilan edilecektir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde ATO Congresium Ankara'da "Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi" yapılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)'nin akademik katkısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) iş birliği ile gerçekleşecek "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı'nın kayıt başvuru süreci başlamıştır. İş birliği kapsamında gerçekleşecek programlar akademik olarak 3 alanda (rolde) olacaktır. Bu alanlar; 1. Full Stack Developer 2. Ağ ve Sistem Yöneticisi (IoT/OT içerikli üst başlık) 3. Siber Güvenlik Uzmanı Program kapsamında her yıl 300 gence bilişim ve yazılım konularında hem teknik hem de sosyal beceri eğitimlerinin verilmesi ve istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız. 

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 11-12 Ekim 2022 tarihlerinde “Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi" isimli kongre çevrimiçi(online) olarak düzenlenecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız. 

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında "Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi" gerçekleştirilecektir. Kongreye ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanmakta olan Troia Tıp Dergisi (Troia Medical Journal) 'nin “Çanakkale’nin Sağlığı” temalı çıkarmayı hedeflediği sayısında; Çanakkale ve yöresindeki sağlık verilerini, sorunlarını ve hizmetlerini ele alan çalışmalara (orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, editöre mektup) öncelikle yer vermeyi amaçlamaktadır. 

Konya Teknik Üniversitesi UNİKOP ve KOP Başkanlığı tarafından düzenlenen "9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" 24-26 Ekim 2022 tarihleri arasında Konya Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Kongreye ait detaylı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası Dil Sınavları Merkezinde gerçekleştirilecek olan TOEFL, GRE-R ve IELTS sınavları takvimi belirlenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik ve Tıbbi Bilişim ve Anabilim Dalı Başkanlığınca 6. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi 03-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

H2020 ERA NET FOSC (Food and Climate Systems) Programı altında desteklenen ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü tarafından yürütülen "Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation (CREATE)" adlı proje (TÜBİTAK Proje No 220N242) kapsamında 21 Haziran 2022 tarihinde Üniversitenin 100. Yıl Salonu'nda Proje Açılış Toplantısı yapılacaktır. 

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi tarafından hazırlanan ve konuya ilişkin Üniversitelerarası Kurul'un "uygun" görüşü de alınan "Sosyal Hizmet Ulusal Çekirdek Eğitim Programı" 01.06.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görülmüş olup,  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Akademide Etik Derneği işbirliği ile 26- 27 Ocak 2023 tarihleri arasında "AKETDER 2. Etik Araştırmaları Uluslararası" konulu uluslararası kongre organize edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının verimli kullanımı, kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla ve “Eğitim Her Yerde” sloganıyla “Dijital Türkiye” çalışmaları kapsamında geliştirilen Uzaktan Eğitim Kapısı platformu üzerinden; kamu personelinin eğitim süreçleri takip edilmekte ve ölçülebilmektedir. Platform ile; kamu personelinin kendi görev tanımına, gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerine yönelik eğitim almasının yanı sıra bireysel ve kurumsal verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir. Bu itibarla Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda eğitici personel tarafından hazırlanan kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik konularındaki eğitim videoları ve sunumları Uzaktan Eğitim Kapısı platformuna  tarafından eklenmektedir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bağlı, ilgili, ilişkili ve koordine kurumları personelinin; kamu kurumları tarafından  en çok talep edilen ve eğitim ihtiyacı duyulduğu mütalaa edilen, eğitimlere "e-Devlet ile Giriş" seçeneği kullanılarak https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresinden katılım sağlayabileceklerdir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uhdesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 22-23 Haziran 2022 tarihleri arasından Demre (Antalya)'da düzenlenecek olan Mavi Ekonomi ve Su Bitkileri Çalıştayına ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak iki yıllık periyotlarla düzenlenen coğrafya sempozyumu "TÜCAUM 2022 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu" 12-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan analizler için geliştirilen "Proforma Talep Sistemi" kullanıma açılmış olup,  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi", 29 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi binasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün; "Başka Bir Kariyer Mümkün: IB-PYP Öğretmenliği" konulu etkinliği 15 Haziran 2022 tarihinde zoom üzerinden yapılacak olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünün, "Mimarlığı Sökmek ve Yeniden Kullanmak (De-constructing & Re-using Architecture)" alt başlığıyla 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde üçüncü kez düzenleyeceği "Architecture, Technology and Innovation ATI 2022 Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2022)” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi  tarafından 06.09.2022 ile 19.09.2022 tarihleri arasında tarihi Taşhan'da düzenlenecek olan tüm sanat disiplinlerine açık karma sergiye katılım için başvurular açılmış olup, detaylı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Ağustos-Aralık 2022 aylarında yayımlanacak "Journal of basic health" adlı online dergi (ingilizce) makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, 1 Temmuz 2022 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilecek olan “1. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu”na ilişkin tüm gelişmelere ve programla ilgili detaylı bilgilere "isgs.toros.edu.tr"  internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

Uşak Üniversitesinde  05 Temmuz 2022 tarihinde "İklim Değişikliğinin Sanayideki Etkileri ve Çözümleri" çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Uzay Programı çerçevesinde belirlenen 10 hedef projeden biri olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesi ile bir Türk vatandaşının, gerekli eğitimleri aldıktan sonra, 2023 yılı içerisinde, uzaya erişiminin sağlanması ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ), bilimsel deneyleri gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, görev sırasında gerçekleştirilecek deneylerin belirlenebilmesi amacıyla  Bilim Misyonu Çağrısı Dokümanı hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bilim Misyonu Çağrısının,UUİ şartlarında, özellikle yerçekimsiz ortamda deneysel çalışmak isteyen bilim insanlarımızın/araştırmacılarımızın önerilerini toplamak açısından katkı sunacaktır. UUİ'de deney yapmak isteyen bilim insanlarımızın/araştırmacılarımızın başvurularını 4 Temmuz 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. UUİ Araştırmaları Klavuzu Teknoloji Gösterimi için tıklayınız. 

Nevşehir  Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından elektronik ortamda yayınlanan, “Tarihte Diplomasi  ve İşletmecilikte Güncel Yaklaşımlar "isimli eserler Üniversitenin Açık Erişim Sisteminde erişime açılmış olup, eserin ismine tıklayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 

Bilim Akademisi şemsiyesi altında ilki 2016 yılında düzenlenen BAYÖYO, bu sene, 27-29 Haziran 2022 tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi tarafından, "Yapay Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamaları" teması ile yapılacaktır.  Yurt içi ve yurt dışından konunun uzmanı araştırmacıların katkılarıyla ortaya çıkan zengin bir içerik ile üç gün sürecek olan yaz okulunun ilk gününde, Bilgisayar ile Görü; ikinci gününde Doğal Dil İşleme ve Biyoenformatik ve üçüncü gününde Fiziksel Zeka (Robotik) ve Yapay Öğrenme için Donanım temalarında eğitimler ile konuşmalara yer verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 20 Haziran-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ARSEM 2022 hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi himayesinde Tıp Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (DemirogluTHSBD) DergiPark'ta erişime açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Bor Araştırma Enstitüsü himayesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde 05-07 Ekim 2022 tarihinde Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2022) İstanbul'da düzenlenecektir. Endüstrinin birçok farklı alanında kullanılan borun, her yıl artan Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin ve stratejik kullanım alanlarının ulusal ve uluslararası bilim camiasında bor konusunda uzman 20'den fazla davetli konuşmacı ile kamu ve özel sektör araştırma kurumlarının temsilcileri, araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanların bir araya gelerek tartışılacağı BORON 2022 Sempozyumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri öğretim elemanları tarafından  ''Direct and Indirect Effects of E-Learning Quality Perception on Academic Performance in the Covid-19 Pandemic (Covid-19 Pandemisinde E-Öğrenme Kalite Algısının Akademik Performans Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri)'' başlıklı çalışması kapsamında Üniversite öğrencileri ile akademik personellerine yönelik online anket uygulaması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning portalında İstanbul Aydın Üniversitesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Gelişim ve Eğitim Merkezi koordinesi ile Türkiye genelinde “Can Suyu Orada Bir Köy Var Uzakta Projesi” yürütülmektedir. Bu proje ile kırsalda görev yapan okul öncesi öğretmenleri çalışmalarını, tecrübelerini okul öncesi öğretmen adayları ile paylaşarak öğretmenlerin görevlerine daha bilinçli, hazırlıklı ve donanımlı başlamalarına destek sağlayacaktır.Toplantıya katılım sağlayacak kişilerin 08.06.2022 Çarşamba gününe kadar linkteki formu doldurmaları gerekmektedir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, kurumlarda öğretmen/uzman öğretmen unvanıyla görev yapan personelin bulunması halinde, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına başvuruda bulunacaklarda aranan şartlardan biri olan "mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar"ın belirlenmesi; kurumlarca yapılacak planlama doğrultusunda da ilgililere gerekli duyurunun yapılması ve başvuruların alınarak şartları taşıyıp taşımadıklarının  belirlenmesi açısından çalışma yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu tarafından, 12-13 Eylül 2022 tarihlerinde " 1. Uluslararası Sosyal ve Teknik Bilimler Sempozyumu" USTEK2022 çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez (Mart-Eylül) aylarında yayımlanan "Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi"nin Eylül sayısı için makale başvuruları 30 Haziran 2022'ye kadar devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ile Türkiye Odyologlar & Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği işbirliğinde, Üniversitenin ev sahipliğinde 7- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında ''11. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi''nin düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi seçenekleriyle "1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) tarafından, 20 Ağustos 2022-24 Aralık 2022 tarihleri arasında Portekizce Uzaktan Dil Eğitimi (Başlangıç Seviyesi) gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesinde 7-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı IV" konulu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) 27-30 Haziran 2022 tarihlerinde “Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi” gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından elektronik ortamda yayınlanan, “750. Yıl Hünkar Hacı Bektaş Veli Anma ve Armağan Kitabı” isimli eser Üniversitenin Açık Erişim Sisteminde, erişime açılarak okuyucuların hizmetine sunulmuş olup, incelemek için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 15 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında "Ulusal İzmir Sanat, Kültür Kongresi ve Sergisi" düzenlenecek olup, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından kurulan "Korpusgermanistik" adlı derginin ilk sayısı Haziran ayında yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 18-19 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “ISPEC 14. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi” ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “ISPEC 10. Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi”ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Anadolu Üniversitesi  Edebiyat Fakültesinin kuruluşunun 30. yılı anısına düzenlenmesi planlanan II. Uluslararası Eskişehir Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından organize edilen "AUMim Design and Technology Talks | AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri" isimli etkinliğin onuncu konuşması; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aygün KALINBAYRAK ERCAN'ın davetli konuşmacı olarak katılımıyla, 01 Haziran 2022 tarihinde Mimarlık Fakültesi Seminer Salonu'nda 14.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi yılda iki sayı yayınlayan (Haziran ve Aralık), araştırmacılardan herhangi bir ücret talep etmeyen, DergiPark platformunda yer alan bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergi 2009 yılından itibaren EBSCO ve ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımı yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümünün destek verdiği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde 09 - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve III. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Günleri / III. International Enzyme and Bioprocess Days / EBDays 2022, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çevre Vakfı tarafından organize edilen Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM International Symposium on the Environment and Morals), 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Yalova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Akademik Platform’un ortaklığı ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ana teması “Birey, Toplum, Devlet ve Sistem Perspektifinden Çevre ve Ahlak” olan 6. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu'na (ISEM 2022) ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Balıkesir Şehir Hastanesi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde 3 Haziran 2022 tarihinde "Cerrahi Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" kapsamında düzenlenecek olan "Balıkesir Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu 2022" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Brezilya'nın Ceará Federal Üniversitesi ile birlikte organize edilen 18. Uluslararası Yapı Patolojisi ve Yapı Onarımı Konferansı, CINPAR2022 17- 19 Kasım 2022 tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan Rekabet Dergisinin yeni sayısı için eserler kabul edilmektedir. Rekabet Dergisinde rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir. Ulusal hakemli statüsünde olan Rekabet Dergisinin, TR Dizin ve SOBİAD indeksleri veri tabanlarında dizinlenmesi ilgili başlayan süreç devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAYAPINAR'ın "Direct and Indirect Effects of E-Learning Quality Perception on Academic Performance in the Covid-19 Pandemic (Covid-19 Pandemisinde E-Öğrenme Kalite Algısının Akademik Performans Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri)" isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.  

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş ve SGK İşlemleri Kursu (Hafta İçi) " ve " Personel Maaş ve SGK İşlemleri Kursu (Hafta Sonu) " hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan Sanat-Tasarım Dergisi, hem kendi disiplini hem de ilişkide olduğu diğer alanlara yaptığı katkı ve sürekliliği ile önemli bir misyonu yerine getirmeye devam etmektedir. Dergi sanat ve tasarım alanına yönelik makalelerin yanı sıra; sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi gibi alanlarda yazılmış makaleleri, edebiyattan müziğe, resimden mimariye kadar genişleyen alanlardaki akademik çalışmaları kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi yayını Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi (TEAD) Temel Eğitim alanında yapılan bilimsel araştırmalarla yılda 2 sayı yayınlanan (Kasım-Mayıs), bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Eurasian Research in Sport Science (Avrasya Spor Bilimleri Araştırmaları , Türkçe ve İngilizce olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Journal of Research in Business , Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli ve açık erişimli akademik dergisidir. Derginin amacı işletme ve ekonomi alanında yeni, teorik ve ampirik çalışmaları yayınlamak ve yöneticiler ile araştırmacılara fayda sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan Journal of Health Services and Education (JOHSE), başta akademisyenler olmak üzere tüm sağlık mensuplarına ulaşmayı hedefleyen bilimsel içerikli süreli yayın organıdır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları'nın tüm programları olmak üzere sağlık hizmetlerinin her alanını içeren klinik ve deneysel çalışmaları, derlemeleri, sağlık hizmetleri öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları Türkçe ve İngilizce dilinde, yılda 2 sayı olarak Mart ve Eylül aylarında yayınlanır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi  başta TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT olmak üzere uluslararası dizinlerce taranan ve Türklük bilimi alanındaki özgün bilimsel çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlayan altı aylık hakemli akademik bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Journal of Health Sciences and Management (JOHESAM), yaşam bilimleri, sağlık ve sağlık yönetimi alanlarında, anket çalışmaları, klinik denemeler, gözlemsel ve deneysel araştırmalar, olgu sunumu, meta analiz, sistematik derleme ve derleme niteliğindeki Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Dergi yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) olarak yayınlanmakta ve tüm süreçleri DergiPark üzerinden yürütülmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi  İktisat Fakültesi tarafından yayınlanan Journal of Research in Economics , iktisadın tüm alanlarına ilişkin teorik (modelleme) ve uygulamalı araştırma makalelerini yayınlamakta olup sadece İngilizce makale kabul eden ve kapalı çift hakem sürecinin işletildiği uluslararası hakemli dergi statüsündedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından yayınlanan "International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering 2019 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda 4 sayı çıkan, çifte-kör hakemlik sürecinden geçen bilimsel makalelerin yayınlandığı, açık erişimli, ücretsiz ve ulusal bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğr.Üyesi Cafer TURGUT'un, Tübitak 1001 projesi kapsamında, 15-16 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, Pestisit Kalıntıları ve Riskleri Çalıştayı – Bal Arısı, Gıda ve Çevre E-Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte,  4. Uluslararası Genç Araştırmacı Öğrenci Kongresi 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında  Atatürk Kongre Merkezi'nde yüz yüze ve çevrim içi seçenekleriyle düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28 Mayıs-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülen “Başkent Kültür Yolu Festivali”ne Yunus Emre Enstitüsü edebiyat, mimari, düşünce, dil ve kültür tarihi alanlarında çeşitli etkinliklerle katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda Faslı romancı ve düşünür Hassan Aourid’in katılımıyla 3 Haziran 2022 tarihinde saat 17.00’de Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda “Yükselişten Düşüşe Endülüs Medeniyeti” başlıklı söyleşi programı yapılacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran 2022 - 08 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28 Mayıs-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülen “Başkent Kültür Yolu Festivali”ne Yunus Emre Enstitüsü edebiyat, mimari, düşünce, dil ve kültür tarihi alanlarında çeşitli etkinliklerle katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Erdoğan Boz ve Dr. Nazif Öztürk’ün anlatımlarıyla 29 Mayıs ve 6 Haziran 2022 tarihlerinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu’nda “Ankara’nın Manevi Mimarları” üst başlığıyla üç konferans düzenlenecektir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Sığırlarda Ayak Sağlığı ve Uygulamalı Tırnak Bakım Kursu Eğitimi açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile   22-23 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi-6" (ULUK) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "MEKON Bir İletişim Aracı Olarak Mekan" başlıklı Ulusal Kongre'nin bildiri özeti gönderme süresi 22 Mayıs 2022 tarihinden, 05 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından yayınlanmaya başlayanTopkapı Sosyal Bilimler Dergisi / Topkapı Journal of Social Science (TJSS)  dergisinin ilk sayısı yayınlamıştır.  Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde ''International Electronic Journal of OSTIMTECH  (EJOSTIMTECH)'' dergisi yayım hayatına başlamıştır. EJOSTIMTECH dergisi  Haziran ve Aralık  aylarında yılda iki kez yayımlanacak uluslararası  nitelikte hakemli İngilizce bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitsi Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları darafından organize edilen "AUMim Design and Technology Talks | AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri" isimli etkinliğin dokuzuncu konuşması; Üniversitenin  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ortaklığında, Kazakistan Nazarbayev Üniversitesi Mühendislik ve Dijital Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selim TEMİZER'in davetli konuşmacı olarak katılımıyla, 26 Mayıs 2022 tarihinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda 14.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Link için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "14. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı", "Herkes İçin Evrensel ve Erişilebilir Üniversitelere Doğru" temasıyla 30 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihlerinde organize edilecektir. Çalıştay oturumlarında, Üniversite yaşamına katılan öğrencilerin, iş yaşamına hazırlık sürecinde ne gibi desteklere ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda neler yapabileceğimizi tartışmak, görüşlerimizi paylaşmak, mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve bu önerilerimizi ilgili kurumlara iletmek hedeflenmektedir. Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alpaslan Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Dergisi"nin DergiPArk platformuna kabul edilmiş olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde düzenlenecek olan "6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu-Ahlak ve İnşa" 4-5 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenecek olan "Kitle Fonlaması Sempozyumu" adlı çevrimiçi etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (PAÜSEM) tarafından uzaktan eğitim ile "Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Eğitimi" ve "NFT Akademi Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde; akademisyen ve öğrencilere yönelik  "Bariyatri Diyetisyenliği" eğitimi açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde çıkarılan "Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi" DergiPark platformuna kabul edilmiştir. Yayın gönderimi bu platform üzerinden sağlanacak olan derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup dergiye makale göndermek için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi ile Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Üniversitenin Konservatuvarı ev sahipliğinde 15 - 18 Haziran 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenmesi planlanan "Akdeniz Sounds" Uluslararası Müzik Festivali ve Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Sanatın On Hali II" Geleneksel Türk Sanatları Yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle, "Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi"nde Eylül 2022'de İzmir Özel Sayısı yayınlanacaktır. Özel Sayı, İzmir'in kurtuluşu konulu çalışmaların yanısıra İzmir'e dair sanat ve tasarım çalışmalarını da bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Özel Sayı'ya sadece tanımlanan amaç çerçevesinde Yedi Dergisi'nin kapsamına giren ve Yedi Dergisi'nin tanımladığı makale türleri kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi tarafından 9-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Ruh Sağlığı ve Din Uluslararası İlahiyat Disiplinleri Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sempozyumu ''Uptade on Cancer Basics '' konu başlığı ile 8 Haziran 2022 tarihinde online olarak yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından  "İpek Yolunda Genç Gözler" (Youth Eyes on the Silk Roads) isimli uluslararası fotoğraf yarışmasının dördüncüsü "Faith and Spiritualities" ve "Living Together" temalarıyla başlatılmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek İngiltere ve Galler'de avukatlık sınavı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Ankara Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar" başlıklı Kitap Bölümü Yazarlığı Çağrısı açılmış olup, kitap özetleri 24 Haziran 2022 tarihine kadar kitapsbf@gmail.com adresine gönderilebilir.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İslami İlimler Enstitüsü tarafından 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri" konulu sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

KTO Karatay Üniversitesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile 5.ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi'nin (ELMIS 2022), 25-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında  düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Halk kültürü ürünlerinin araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunarak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması amacı ile çalışmalar yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, bu amaçlara yönelik çalışmalardan biri olarak 1975 yılında başlatılan ve beş yılda bir yapılan "Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi" ni gerçekleştirmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) kapsamında kabul edilen ve Bartın Üniversitesi koordinatör kurum olarak yer aldığı "2019-1-TR01-KA204- 074155" numaralı ve "Speak English-MOOC English Language MOOC to Improve Speaking Skills" başlıklı stratejik ortaklık projesinin kapanış toplantısı 01 Haziran 2022 Çarşamba günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında Üniversitenin Kutlubey Kampüsü Kütüphane Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Van Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından 04.06.2022 tarihinde saat 08.45'te Van Elite World Otel'de düzenlenecek 20. Hipertansiyon, Dislipidemi ve Obezite Eğitim Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Onikişubat Belediyesi tarafından hazırlanan 780.000 m2 'lik Kahramanmaraş, Onikişubat Hasancıklı Rekreasyon alanındaki Uluslararası Expo 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş organizasyonu, 23 Nisan – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi  ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 25-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Üniversitenin Karaağaç Yerleşkesinde "Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(ASBU CID) tarafından   18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden konuşmacı Doç. Dr. İzzet Arı tarafından gerçekleştirilecek olan "Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerindeki Son Gelişmeler ve Türkiye'nin Politikası" başlıklı webinar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü'nün 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Microsoft Teams üzerinden ücretsiz olarak çevrimiçi düzenleyeceği Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA) seminerlerinin yedincisi olan "Geçmişten Günümüze Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" semineri 26.05.2022 tarihinde saat:20.00'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına başlayan "Journal of Medical Topics & Updates (Journal of MTU) isimli dergi makale kabulüne başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi tarafından elektronik kitap olarak yayınlanan Uluslararası Bilişim Kongresi (IIC 2022): Bildiriler Kitabı isimli esere ulaşmak için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "Scale and Otolith Morphologyin Fish IdentificationWorkshop- Balık Tanımlamada Pul ve Otolit Morfolojisi Çalıştayı" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından  1-3 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan  1st International Karatekin Science and Technology Conference etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından  düzenlenen "AUMim Design and Technology Talks | AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri" adlı etkinlik çerçevesinde, 16-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amaçlı "Tasarım Odaklı Düşünme: Amasya Tarihi Kent Merkezi için Yol Bulucu İşaret Tasarımı Fikirleri" başlıklı Workshop/Çalıştay Programının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİAM) tarafından 6 - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan XXV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu’na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde yüzyüze ve çevrimiçi düzenlenecek olan "V. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim (ISEPA' 22)" Sempozyumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi bünyesinde 2021 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Dergisi (INJOCMER), yılda iki sayı olarak Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. DRJI, AsosIndeks ve ACARINDEX tarafından taranan ve doçentlik, akademik atama ve yükseltmelerde geçerliliği bulunan dergi uluslararası, hakemli elektronik dergidir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, bu yıl ilki düzenlenecek olan 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Araştırma Günleri Kongresi, 14-16 Eylül 2022 tarihlerinde online olarak gerçekleşecektir. Çalışmalar ve sunumlar İngilizce olarak yapılabilecek olup, kongre içerisinde öğrenci sunumları Türkçe yapılabilecektir. Hakem görüşünden geçerek kabul edilen tüm bildiriler kongre bildiri kitapçığında veya sunanların isteği doğrultusunda makale formatında dergilerde yayınlanabilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ufuk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 16-17 Haziran 2022 tarihlerinde 16 saatlik “Psikolojik Değerlendirme Etiği ve İleri MMPI Uygulayıcı Eğitimi’’ düzenlenmektedir. Yüz yüze yapılacak eğitim temel MMPI bilgisi olan Psikoloji (lisans) bölümü 4. Sınıf öğrencileri ve mezunlarına yönelik olup kayıt öncesinde seviye tespit sınavı yapılmaktadır. Eğitimde yer alan konu başlıkları şöyledir: Klinik uygulamalarda MMPI kullanımına yönelik etik ilkeler, genel klinik değerlendirme bataryası dahilinde MMPI kullanımı ve vaka değerlendirmesi, MMPI rapor yazımı ve sonuçların paylaşılması. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gösterilen kahramanlıkları ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd etmek üzere "Bir Hilâl Uğruna" adıyla Şehitlerimizin Anısına Uluslararası Posta Sanatı Sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Barosu XII. Uluslararası Hukuk Kurultayı "Göç ve Mülteci" ana başlığı altında 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde TBB Litai Konukevi Av.Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

National University of Sciences & Technology (NUST)’den Proje Çağrısı. Mayıs ayı boyunca devam edecek olan ve dereceye girenlerin ödüllendirileceği çağrıya (International Applicants - Finding Innovative & Creative Solutions for Society (FICS) 2022 Global) ilişkin bilgiler link olarak verilmektedir. Program linki; https://fics.nust.edu.pk/          Lisans ve Lisansüstü öğreciler için kayıt linki; https://fics.nust.edu.pk/international/registrations/

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERLAB), akademisyen, sanayici ve araştırmacılara analiz ve test hizmetleri sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından 20 - 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “VIII. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu” hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Abdullah GÜL Üniversitesi İşbirliği ile 22- 23 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak "ICPAM VAN 2022" isimli konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile Tarihi Alan'ın tanıtılmasına katkı sağlamak ve bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ön plana çıkarmak amacıyla fotoğraf severlerin buluşacağı "Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu yarışma ile Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın yaşandığı coğrafyanın, tarihi, kültürel, manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve görsel değeri yüksek fotoğraflarla gelecek kuşaklara aktarılması düşünülmüştür. Küllerinden doğan bir ulusun kahramanlık destanlarının yazıldığı ve her noktası şehit kanları ile sulanmış olan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın, fotoğraf sanatının yaygın ve etkili gücü aracılığı ile tanıtılması, elde edilecek görsel materyallerin gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra, fotoğraf sanatının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çanakkale Tarihi Alan'da yapılması planlanan etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs - 29 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak DGS kursu açılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından 16-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında "I. Uluslararası Katılımlı Temel Laboratuvar Teknikleri Kongresi" düzenlenecek olup, kongreye ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 26-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında online olarak "Uluslararası Türk Dünyası Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar" adlı uluslararası Sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile İzmir Demokrasi Üniversitesi işbirliğinde 06-08 Haziran 2022 tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Günleri kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi platformda düzenlenecek olan “Onkolojik Rehabilitasyon & Çocuklarda Pelvik Taban Rehabilitasyonu” sempozyumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde online olarak  "Hemşirelik Haftası Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24-26 Ekim 2022 tarihlerinde Üniversitemiz Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde “İklim İçin İşbirliği ve Yeşil Mutabakat Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından  Mardin Büyükşehir Belediyesi  ve  İlmi Etüdler Derneği  iş birliğiyle 9-12 Kasım 2022 tarihlerinde  Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde 2–3 Temmuz 2022 tarihlerinde yüzyüze ve uzaktan (hibrit) olarak gerçekleştirilecek olan "International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (eICEESS'22)" isimli Uluslararası Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan Bilişim Hukuku Dergisi'nin Haziran 2022 tarihli 2022/1 sayısı için eserler kabul edilmektedir. Bilişim Hukuku Dergisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yılda 2 sayı yayımlanan hakemli bir dergidir. Kör hakemlik usulünün uygulandığı dergiye Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca; makale, kitap eleştirisi ve karar incelemesi türünden eserler kabul edilmektedir. Yalnızca Bilişim Hukuku ile bağlantılı eserlerin yer aldığı dergi, Türkiye'de bu nitelikteki ilk ve tek akademik süreli yayın olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurularak yayın hayatına başlayan “Turkish Journal of Bioethical Reflections” isimli dergi açık erişimli, ücretsiz ve çift-kör hakemli dergi olarak biyoetik alanında ve ilgili diğer alanlarda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları elektronik ortamda yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2022 Ülkemizin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi  26- 27 Mayıs 2022 tarihlerinde “4.0 için Ar-Ge Zirvesi” isimli bir etkinlik düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliğinde, 28-30 Haziran 2022 tarihleri arasında "Uluslararası Korkut Ata Bilimsel Araştırmalar Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Tarih Kurumu'nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla 26- 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenleyeceği "Van'da Katliam Yıkım ve İşgal (Tehcire Giden Yol) Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, 20-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Tayfur Sökmen Kampüsünde "VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi" gerçekleştirilecektir. Kongrenin ana teması "21. Yüzyılda Göç ve Eğitim" olarak belirlenmiş olup, kongrede Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer Türk Dillerinde sunum yapılabilecektir. Ayrıca, etkinlikte Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığınca "21. Yüzyılda Göç ve Eğitim" ana teması ile "Jürili Karma Sergisi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve çevrimiçi ortamda yapılması planlanan eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini anmak, demokrasi bilincini ve milli birlik ruhunu gelecek kuşaklara aktaracak görsel bir miras bırakmak amacıyla düzenlediği ve son başvuru tarihi 15 Haziran 2022 olan “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli İrade Afiş Yarışması” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi dünyada en çok konuşulan 3. dil olan ispanyolcanın öğretilmesi kapsamında,  4'er haftalık 36 saatlik dönemler halinde kurslar düzenlemiştir. Öncelikle kamu kuruluşu çalışanlarına ve üniversite öğrencilerine yönelik kursların eğitim, dinlenme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarından oluşacak olan, 23 Mayıs-19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilk dönem kurs programlarına  link üzerinden başvuru yapılabilecek olup, kurs dönemi ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgiye LAMER telefonlarından (0312 215 24 84 / 213 89 97) ulaşılabilir. 

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde "Yara Bakım Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (CÜSEM) tarafından kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlenmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturarak bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, katılımcılara yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi yaşatabilmek, bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacıyla TÜBİTAK desteğiyle, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle paydaş kurumların iş birliği ile 11-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Manisa Atatürk Kent Park'ta bilim şenliği yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Avrupa Birliği İKG Programı kapsamında desteklenen  Bütünleştirici Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi (TREESP2.1.IQSES/68)  açılışı toplantısı 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatlerinde Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşecektir. Açılış toplantısı çevrimiçi yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan "Bandırma Fizyoterapi Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası işbirliğinde, 16-19 Kasım 2021 tarihleri arasında "İnteraktif Çilek E-Çalıştayı" yapılmıştır. Çalıştay sonucunda çıkan rapor ve Çalıştaya katılan akademisyenlerin makaleleri doğrultusunda oluşturulan "Çilek E-Kitap" adlı yayına, Müdürlüğe ait web sitesinde bulunan linkten ulaşılabilir.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün kuruluşunun 55. yılında, 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi Nüfus Etütleri Enstitüsünde "Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı  Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü gençlerin;  yazma  becerilerini  ortaya  çıkararak  edebiyat  alanına  ilgilerini  artırmak,  kişisel  ve sosyal  gelişimini  desteklemek;  duygu,  düşünce,  hayal  dünyası  ve  gözlem  yeteneklerini  keşfetmek, Türkçeyi  doğru  ve  etkili  kullanmalarını  sağlamak  ayrıca  okuma  ve  yazma  alışkanlıklarını  geliştirmek amacıyla "Bir Diriliş Öyküsü" sloganıyla "III. Gençler Arası Öykü Yarışması'' düzenleyecektir. "III.  Gençler  Arası  Öykü  Yarışması"  2021  yılında  vefat  eden  edebiyatımızın  önemli  şair  ve yazarlarından  "Sezai Karakoç"  anısına  düzenlenecektir.  Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Ebelik Öğrenci Kulübü tarafından 9- 10 Mayıs 2022 tarihleri arasında Üniversite Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonunda  "1. Uluslararası 1.Ulusal Sivas Ebelik Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından 17 Mayıs-09 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak Python Uzaktan Eğitim Programı düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından 16 Mayıs-08 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak Excelde Veri Analizi ve Raporlama Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün işbirliği ile Hemşirelik Haftası 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla 18 Mayıs 2022 tarihinde  Hemşirelikte Branşlaşma Sempozyumu  çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trakya Üniversiteler Birliği 10. Yıl etkinlikleri kapsamında 31 Ağustos-02 Eylül 2022 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yüzyüze/online katılımla düzenlenmesi planlanan IV. Balkan Tarım Kongresi'ne özet bildiri göndermek için son tarih 20 Temmuz 2022'dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen "Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası" konulu Uluslararası Sempozyum 2- 4 Aralık 2022 tarihlerinde Balıkesir'de yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte organize edilen 6. Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu ISHAD2022, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 01-02 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat" sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan “Sağlık Hukuku Sertifika Programı”  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-24 Haziran 2022 tarihlerinde yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Lojistik Derneği (LODER) iş birliği ile Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 10.LES Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından 17-19 Kasım 2022 tarihlerinde Uluslararası Konya Mimarlık ve Sanat Sempozyumu (IKAAS’22)  düzenlenecektir.  “Gelenekten Geleceğe Barınma Kültürü” teması  ile gerçekleştirilecek sempozyuma ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü'nün 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Microsoft Teams üzerinden ücretsiz olarak çevrimiçi düzenleyeceği Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA) seminerlerinin altıncısı olan "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi" Çince semineri düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Tıp Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursuna ait  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacetttepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'da "8.Uluslararası Hemşirelik Yönetim Kongresi" düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kongre yüz yüze gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda çevrimiçi katılım da mümkün olabilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. Yıldönümü nedeniyle, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Polatlı Belediyesi tarafından Polatlı Belediyesinin ev sahipliğinde "Sakarya'dan Büyük Taarruza'a Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. Yılında Tarihi, Siyasi, Askeri ve Kültürel Yönleriyle Polatlı" başlıklı uluslararası sempozyumunun Üniversitenin kuruluşunun 55. Yılı kapsamında 6-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Polatlı/Ankara'da düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından "4. Sosyoloji Günleri" etkinliklerinin Milli İrade Binası ve 15 Temmuz Şehitleri Binasında 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin eş yürütücü olduğu  ve 6 (altı) farklı ülkeden üniversitenin (1-Bosna-Hersek-Faculty of Mechanical Engineering, University of Zenica, 2- KaradağFaculty of Maritime Studies of University of Montenegro, 3-Türkiye- Faculty of Engineering Harran of University, 4-Slovenya-Faculty of Mechanical Engineering of University of Maribor, 5- SırbistanFaculty of Technical Sciences of University of Novi Sad, 6- HırvatistanMechanical Engineering Faculty of University of Slavonski Brod-) yer aldığı "7th Scientific Conference "MAINTENANCE 2022" uluslararası konferans 12-16 Eylül 2022 tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenecek olup, sunulan bildiriler hakem değerlendirmesinden geçirilerek EBSCO veri tabanında taranacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü tarafından 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde  Ayazağa kampüsü Beykent Üniversitesi-LODERKiehl Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan "20th International Logistics and Supply Chain Congress- Sustainable Digital Logistics" sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çağ Üniversitesi tarafından  kurucu A.Yaşar Bayboğan adına 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan “Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi" Aralık 2021 sayısı için makale kabulüne devam etmekte olup dergi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

''GNÇ Sporfest'' kapsamında; İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde, 20 Mayıs 2022 Cuma Günü  ''Bağımlılık Sempozyumu'' gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kayseri Üniversitesi bünyesinde hakemli bir dergi olarak ilk sayısı 2019 yılı Haziran ayında yayımlanan ve ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden, ASOS indeksi ve GOOGLE Akademik 'de yer alan ve Dergipark üzerinden süreçleri yürütülen "Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KAYÜSOSDER)" 6.sayısı için  sosyal bilimler alanına katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarıyla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın katkıları ile 23.05.2022- 21.06.2022 tarihleri arasında "I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte organize edilen 10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES 2022) 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında konuşmacı olarak TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in de katılımları ile Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bünyesinde online başvuru süresi uzatılan kursların "Modern İbranice Dil Eğitimi ,Klasik Süryanice Dil Eğitimi ve Yaratıcı Yazarlık Eğitimi' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Antalya Bilim Üniversitesi, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA) ile birlikte organize ettiği 3. metot okulu, 29 Ağustos–09 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, program yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra yöntem konusunda bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen akademisyenlere açık bir programdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dijital  teknolojilerin  geliştirilmesi  ve  bu  teknolojilerin  kamuda  ve  özel  sektörde  kullanımının yaygınlaştırılması suretiyle ekonominin genelinde üretkenliğin ve katma değerin artırılmasını sağlamak amacıyla birçok ülke çeşitli politikalar ve destek mekanizmaları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu  tarafından,  dijital  teknolojilerin  geliştirilmesi  ve  ekonominin  genelinde  kullanımının yaygınlaştırılmasını  desteklemek  amacıyla,  2021-2027  yılları  arasında  yürütülecek  Dijital  Avrupa Programı (DAP) uygulamaya konmuştur. DAP kapsamında, Programın odaklandığı konularda kamu ve özel  sektörün  ihtiyaç  duyduğu  danışmanlık,  proje  geliştirme,  test  altyapısı  vb.  ihtiyaçları  karşılamak üzere Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin (ADİM) de kurulması öngörülmüş olup ADİM destekleri için Program bütçesinden yaklaşık 50 milyar Avro kaynak ayrılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu yapıda aktif rol alabilecek potansiyel paydaşlar ile yetkinliklerini tespit etmek üzere form hazırlanmış olup, ayrıntılı bilgi için hibrahim.ozer@cbddo.gov.tr  e-posta gönderilebilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI" etkinliklerinin 36 ncısı bu yıl 10-12 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 10 Mayıs 2022 Salı günü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat BİLGİN ile Kamu Kurum/Kuruluşları, STK'lar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla ATO CONGRESIUM KONGRE MERKEZİNDE açılış programı düzenlenecektir. "Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği" olarak belirlenen ana tema çerçevesinde planlanan oturumlar ise 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 10. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından üçer aylık periyotlarla yayınlanması planlanan İKÇÜ Bültenin ilk sayısı 9 Ocak 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Üniversite web sayfasında yayınlanan e-Bülten, ilk sayı olması sebebiyle basılı olarak da yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi (hibrit) olarak "Uluslararası Tıpta Son Gelişmeler" konulu kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tarafından çevrim içi olarak 18 Mayıs 2022 tarihinde Sosyal Güvenlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri çerçevesinde "Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu"nun düzenlenmesi planlanmıştır. Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 10 Mayıs - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi Eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Konu başlıkları şu şekildedir:  Modül 1. Giriş - Bibliyometri temel kavramlar Modül 2. Bibliyometri için veri kaynakları, veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri Modül 3. Veri analizi Modül 4. Görselleştirme Modül 5. Kurumsal performans analizi Modül 6. Analiz metrikleri Modül 7. Araştırma çıktılarının sunulması Modül 8. Uygulamalı çalışmalar (örnek kurumsal analiz) Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşehir Living Lab) olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve vatandaşlarımızın girişimciliğe yönelmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Ortaokul, lise, üniversite, öğretmen ve özel kategori olmak üzere girişimci projelerinin toplandığı ve ödüllendirildiği bu yarışmayı Ülke genelinde yaygınlaştırmak ve yarışmaya katılım düzeyini arttırmayı hedeflenmektedir. Yarışmaya katılmak için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma  Merkezi  Müdürlüğü bünyesinde sertifikalı eğitimler başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde Uşak Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tetova Devlet Üniversitesi (Kuzey Makedonya) ve Jiangsu Üniversitesi (Çin)'den bir araya gelen düzenleme kurulu üyelerinin katkılarıyla 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 4. Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni hakemli akademik yayını ''4. Boyut; Medya ve Kültürel Çalışmalar'' dergisi, yayın hayatına başlamış olup makale kabul edilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Uluslararası akademik yayın organı olan Artuklu International Journal of Health Sciences (E-ISSN: 2792-0321) dergisini2. sayısı yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte organize edilen 10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu ISITES2022, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi eğitim alanındaki özgün nitel, nicel, karma araştırmalara, kuramsal çalışmalara ve kitap eleştirilerine yer veren, Eğitim Fakültesi bünyesinde Haziran ayında yayımlanacak İZÜ Eğitim Dergisi, ASOS dizinde taranmakta olan ve TR Dizin başvurusu yapılmış uluslararası hakemli bir dergidir. Ayrıca güz ve bahar olmak üzere yılda 2 kere yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi öncülüğünde 16-17-18 Haziran 2022 tarihlerinde Arıcılık ve Arı Ürünleri alanında ‘International Congress on Bee Sciences' başlıklı kongre gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslara ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAGSEM) Müdürlüğü tarafından 09.05.2022 ile 19.06.2022 tarihleri arasında 54 saat süreli "Sinir Bilim" konulu sertifikalı eğitim programı düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER) bünyesinde mağdur hakları ve destek hizmetlerine yönelik bilgilendirme hizmeti sunmak amacıyla  "Mağdur Hakları ve Destek Hizmetleri Birimi" kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2021 Haziran ayında yayımlanmaya başlayan Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (SABİTED) /Abant Journal of Health Sciences and Technologies dergisine makale göndermek için tıklayınız.  

İstanbul Gedik Üniversitesi ile Gedik Eğitim Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “GEVKATEK Ulusal Kaynak Kongresi ve Sergisi” 3-4 Kasım 2022 tarihinde Divan İstanbul Asia’da gerçekleştirilecektir. “GEVKATEK Ulusal Kaynak Kongresi ve Sergisi” ile akademik ve endüstriyel boyutta, geleneksel ve yenilikçi bilgiyi araştıran, kullanan ve geliştiren tüm paydaşların aynı çatı altında buluşması ve uzman katılımcılarla kaynak sektöründe bilime, kaliteye ve ekonomikliğe katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 29 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Cengiz Andiç Kongre Merkezinde düzenlenecek Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi / International Eurasia Congress of Climate Change / EURACLI'ya dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akademide Etik Derneği tarafından 13-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Başkent Üniversitesinde AKETDER 1. Etik Araştırmaları Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından 14.05.2022 tarihinde 09.00-14.30 saatleri arasında The Conforium Otel Van'da  Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu ve Doğu Anadolu Şubesi Ortak Etkinliği - Temel İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 09-10 Haziran 2022 tarihleri arasında  Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizi proje üretmeye ve proje geliştirmeye özendirmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde "Konya Teknik Üniversitesi 8. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde 2020 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED) Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanan uluslararası nitelikte hakemli bir dergidir. Dergimiz, Index Coparnicus alan indeksi ve İdealonline, Citefactor, Eurasian Scientific Journal Index, Asos ve İsam indeksleri tarafından taranmakta olup Dergipark üzerinden hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen CORES “Charter of Common Refugee Strategies” (2018-1-TR01-KA204- 059635) adlı projenin faaliyetleri tamamlanmıştır. Yedi ortaklı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi, KU TU-Bulgaristan, AKETH-Yunanistan, EGInA-İtalya, REINTEGRA-Çek Cumhuriyeti, IFESCOOP-İspanya) proje kapsamında Avrupa Birliği düzeyinde, 11 farklı dilde ortak bir mülteci şartı oluşturulmuş ve birlik üyesi devletlerin vatandaşlık, barınma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal uyum gibi konularda mültecilere yönelik ortak politikalar geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Böylece başta mülteciler ve onlarla çalışan profesyoneller olmak üzere hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve STK’ların yararlanabileceği çevrim içi bir öğrenme platformu oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde çıkarılan ve yılda 2 kez yayınlanacak olan "Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi" 2022 Temmuz ve Aralık sayıları için makale kabul edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin 09-10 Aralık 2022 tarihlerinde düzenleyecek olduğu "SUSTAINABLE SMART BEHAVIOR" başlıklı sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenmesi planlanan, 09-11 Eylül 2022 tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan "ICDBME2022 2. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve İktisat Kongresi (2nd İnternational Congress on Digital Business, Management & Economics)" ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 25.05.2022 tarihinde saat 14.00'da Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefler Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün işbirlikleri ile 2. ULUSAL YABAN HAYVANLARI KONGRESİ 26-28 Mayıs 2022 tarihinde Van ilinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Van Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 03-04.10.2022 tarihlerinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenecek Global Summit on Advanced Materials and Sustainable Energy (G-AMSE22) sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 01-02 Temmuz 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak "6. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" yapılacak olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde Haziran ayında yayımlanacak "Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi (Journal of World Geography and Development Perspectives)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) başvuruda bulunmuş ve SHGM tarafından İHA0 ve İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimleri için Yetkili Eğitim Kuruluşu olarak akredite edilmiştir. Merkez yetkilendirilmiş olduğu İHA0 ve İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimlerine Mayıs ayında başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi  ev  sahipliğinde, 25 - 26 Mayıs 2022 tarihinde zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Engelsiz Yaşam Kongresi” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Maarif Vakfı 21 Mayıs 2022 tarihinde Kırgızistan'ın Bişkek, 12 Haziran 2022 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı düzenleyecektir. Türkiye’deki eğitim fırsatlarının ve kültürel değerlerimizin tanıtılacağı fuara Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Köln Başkonsolosluğu ve Bişkek Büyükelçiliği destek vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından  "IELTS, VTEST ve OTE" sınavları gerçekleştirilecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü tarafından 23-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Birinci Uluslararası Biyoçeşitlilik Çalışmaları Sempozyumu (1st International Symposium of Biodiversity Studies) çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Biyolojik çeşitlilik çalışmalarında multidisipliner bir yaklaşımın hedeflendiği Sempozyum'un dili ingilizce olup, sadece sözlü sunumlar kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uluslararası Doğu Akdeniz'in Geleceği ve Türkiye Sempozyumu" ile ilgili bilgiler ve başvuru tarihleri güncellenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve temel vazifesi su yönetimi, su kalitesi, su kimyası, arıtma, su ekolojisi, modelleme, su kaynakları, iklim değişikliği, su yapıları, hidrolik, hidroloji, su hukuku ve politikası, taşkın ve kuraklık gibi su konularında APA formatına uygun bilimsel, özgün ve yenilikçi makaleler yayımlamak olan "Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi (Turkish Journal Of Water Science And Management)" 2021 Ocak ayı itibariyle TR DİZİN tarafından dizinlenmeye başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin de ortakları arasında olduğu "IV. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu"na ilişkin  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından uluslararası ve hakemli dergi olarak yayımlanan ''Journal of Business Innovation and Governance – JOBIG'' isimli dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

“Balıkesir Marka Şehir” ve “Gastronomi Şehri Balıkesir” projesi kapsamında “Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı” işbirliğiyle “Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali” düzenlenecektir. 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında “Avlu (https://goo.gl/maps/bMkJGZF71Mh87cZg9) – BALIKESİR’de” gerçekleştirilecek festivale dair etkinlik, katılımcılar, yerleşim planı, sponsorlar gibi detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.